3 phút đọc 25 thg 4 2018
it computer expert working on network

Bộ phận thuế và tài chính có thể đem lại giá trị trong kỷ nguyên công nghệ số như thế nào

Tác giả EY Toàn cầu

Tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp đa ngành

3 phút đọc 25 thg 4 2018

Dưới sự kiểm tra ngày càng gắt gao của cơ quan thuế, chức năng thuế phải chắc chắn rằng dữ liệu là chính xác, an toàn và “đã sẵn sàng để kiểm toán.

Trong khi yêu cầu về tính minh bạch ngày càng tăng, nhiều cơ quan thuế đang xây dựng các nền tảng thu thập dữ liệu tinh vi cho phép kết hợp và chia sẻ dữ liệu của người nộp thuế. Hiện nay, một lượng thông tin nhiều chưa từng có đang lưu chuyển giữa các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp, và những dữ liệu đó đang được phân tích và sử dụng theo những cách mới và mở rộng hơn.

Với một mức độ kiểm tra khắt khe mới, các doanh nghiệp - và đặc biệt là chức năng thuế và tài chính của họ cần biết thông tin nào họ sẽ chia sẻ và tin chắc rằng thông tin đó chính xác, an toàn và được định dạng đúng. Dữ liệu là nền tảng mà trên đó thế giới thuế công nghệ số mới này đang được xây dựng và chất lượng của các kết quả đạt được sẽ phụ thuộc vào chất lượng của dữ liệu đầu vào.

Các thách thức

Các yêu cầu báo cáo theo từng quốc gia (CbCR) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), bắt buộc phải tăng cường thu thập và công bố dữ liệu. Với một số quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã áp dụng các yêu cầu CbCR và nhiều quốc gia khác sẽ sớm tuân theo, khối lượng và tốc độ thu thập và phân tích dữ liệu sẽ chỉ tiếp tục theo chiều tăng lên.

Nhiều cơ quan thuế thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để phát triển một bức tranh hoàn chỉnh hơn về hồ sơ thuế của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đang ngày càng được yêu cầu nộp hóa đơn khách hàng, sao kê tài khoản, tờ khai hải quan, hóa đơn nhà cung cấp và hồ sơ ngân hàng, tất cả đều ở định dạng do chính phủ quy định - và theo lịch trình khẩn trương.

Ngoài ra, các định dạng mà các dữ liệu này được yêu cầu nộp lên có thể khác với cách các doanh nghiệp theo dõi và thu thập dữ liệu.

Cơ quan thuế đang sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để xác thực hóa đơn và các chênh lệch trong sổ sách, xác minh khai báo mua bán, xác minh bảng lương và khai báo khấu trừ và so sánh dữ liệu giữa các khu vực pháp lý và người nộp thuế.

Ý nghĩa đối với các doanh nghiệp

Để phù hợp với những gì chính phủ đang làm và đi trước một bước, các doanh nghiệp phải xem xét chức năng thuế thông qua lăng kính dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, và suy nghĩ lại về cách thức họ thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu. Tài liệu có thể được lưu trữ ở nhiều nơi, chẳng hạn như ổ đĩa chung trên mạng lưới, ổ cứng cá nhân, trên hệ thống của nhà cung cấp bên ngoài, hệ thống quản lý tài liệu và email.

Để phù hợp với những gì chính phủ đang làm và đi trước một bước, các doanh nghiệp phải xem xét chức năng thuế thông qua lăng kính dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, và suy nghĩ lại về cách thức họ thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu.

Thêm vào những thách thức, thông tin được yêu cầu có thể được trải rộng trên các chức năng và vị trí địa lý khác nhau. Điều này có thể làm cho khó tìm thấy dữ liệu khi cần và biết được khi nào dữ liệu đó được thu thập hoặc phân phối. Những thách thức này có thể được giảm thiểu thông qua việc phát triển một hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu mạnh mẽ.

Hơn nữa, các doanh nghiệp phải chủ động thực hiện các biện pháp để tạo ra các bộ hồ sơ “sẵn sàng để kiểm toán” khi gửi thông tin được yêu cầu cho cơ quan thuế - đặc biệt là trong môi trường tăng tính minh bạch và trao đổi thông tin này.

Phải làm gì

Bộ phận thuế có cơ hội đem lại giá trị và giảm thiểu rủi ro trong kỷ nguyên thuế công nghệ số mới này bằng cách áp dụng các sáng kiến và chuyển đổi doanh nghiệp tạo điều kiện cho công tác quản lý dữ liệu nâng cao. Các doanh nghiệp có thể biến thành hiện thực giá trị này bằng cách khai thác năng lực phân tích dữ liệu để quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí và thông báo các quyết định truyền thông và kinh doanh.

Chúng tôi thấy các doanh nghiệp có tầm nhìn thường thực hiện các bước sau:

  • Thực hiện đánh giá chi tiết các yêu cầu dữ liệu, các quy trình và công nghệ hỗ trợ thực hiện các yêu cầu của cơ quan thuế công nghệ số trên toàn cầu.
  • Kiểm nghiệm và đánh giá những dữ liệu đã gửi để cung cấp cho doanh nghiệp khả năng hiển thị về những gì cơ quan thuế đang làm với dữ liệu được truyền - định lượng và giảm thiểu rủi ro khi tìm thấy vấn đề.
  • Phát triển năng lực quản lý và phân tích dữ liệu đa quốc gia để tạo ra hiệu quả và cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực vào dữ liệu được truyền.
  • Chuyển trọng tâm từ các hoạt động tuân thủ truyền thống sang các hoạt động sẵn sàng kiểm toán công nghệ số thời gian thực - thay đổi công nghệ, quy trình và con người để hỗ trợ sự thay đổi này.
  • Luôn cập nhật các thay đổi về pháp lý và quy định ảnh hưởng đến việc thu thập và nộp dữ liệu thuế - và cung cấp đầu vào cho các nhà hoạch định chính sách một cách thích hợp.

 

Tóm lược

Các doanh nghiệp phải giữ cho các quy trình công nghệ số liên quan đến thuế của họ luôn cập nhật - và nhân viên được đào tạo tốt – nếu không sẽ phải đối mặt với rủi ro tuân thủ và kiểm toán.

Về bài viết này

Tác giả EY Toàn cầu

Tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp đa ngành

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)