EY forbereder deg på fremtiden med Microsofts løsninger

Effektive og bærekraftige virksomheter trenger riktig teknologi i møte med nye krav og utfordringer. EY kan forretning og teknologi, og vi finner den beste løsningen for din bedrift.

Ta kontakt med vårt team

Ønsker du mer informasjon om vårt samarbeid med Microsoft og hvilke løsninger vi tilbyr?

 

Contact us

PCE Talent

Er ditt forretningssystem optimalt, oppdatert og klart for skyen?

EY Skye bistår bedrifter med optimalisering og oppsett av forretningssystemer som dekker virksomhetens behov samtidig som vi forbereder dem på en fremtid i skyen.

Les mer om ERP

Vi ser helheten i forretningsprosessene på tvers av virksomheten og jobber med hele spekteret av Microsoft Dynamics 365s løsninger. EY Skye har kompetanse på D365 og CE og tar ansvaret for prosessene fra A til Å. 

Thyra Stavrum-Tång

Consultant, Technology, EY Skye Norge

Bærekraft: Er du forberedt på fremtidige krav for bærekraftsrapportering?

Bærekraftsrapportering blir viktigere i årene som kommer og de aller fleste bedrifter har fått opp en struktur for rapportering. Likevel står de overfor en rekke utfordringer, som hvordan vite hvilke data som er relevante eller at rapporteringen er av høyeste kvalitet?

I et felt som er i konstant endring og som blir viktig i det grønne skiftet hos mange bedrifter har EY nå satt i gang en storsatsing slik at vi kan levere enda bedre til kundene: EY Skye leverer skybaserte bærekraftsløsninger fra Microsoft. Målet vårt er å bistå bedriftene i rapporteringsprosessen, hjelpe dem med å oppnå sine bærekraftsmål og oppdatere i henhold til nye krav fra EU. Vi vet hvilke krav som er gjeldende til enhver tid og kan agere på dem slik at bedriftene kan være trygge på at de rapporterer riktig. Dermed tilbyr vi en helhetlig tilnærming til bærekraftsrapportering.

Med EYs egne verktøy og kompetanse satt sammen med velutprøvde verktøy fra Microsoft, og den enkelte bedrifts egne behov, kan vi tilby kundene en strategi fra ende til ende som inkluderer ESG-rapportering, teknologien og verktøyene. I tillegg bistår vi med analyse av dataene som vi henter ut gjennom Microsofts verktøy. Vi bistår bedriftene med å sette opp en konkret reise slik at de kan nå sine bærekraftsmål og kanskje til og med gå enda lenger.

Vi mener at vi ikke skal stoppe ved det som gjelder nå, men alltid se fremover. Derfor jobber vi nå med EY Carbon reimagined. Der ser vi på hvordan vi kan gå enda lenger ved å holde orden på ideer og muligheter, lage prognoser og konkrete veikart for kundene.

ERP: Er ditt forretningssystem optimalt, oppdatert og klart for skyen?

Gode systemer og forretningsapplikasjoner er viktige for at en virksomhet kan være konkurransedyktig innenfor sitt felt. En god integrert forretningsløsning som dekker alt fra logistikk til økonomi, HR og kundekontakt kan være nøkkelen til effektiv drift.

Ved hjelp av et godt system og en god plattform som ligger i forkant av oppdateringer og regelverk, kan virksomheten fokusere på de forretningskritiske oppgavene, mens EY bistår med risikovurdering, endringsledelse og forståelse av forretningsområder som kundebehandling, forsyningskjeder og økonomi. Vi har lang erfaring med å se hele prosesser og vi integrerer virksomhetens eksisterende systemer sømløst med de nye.

Vi deler ikke Microsoft Dynamics 365 i Customer Engagement og Finance and Operations, men ser forretningsprosessene på tvers og helheten av både de systemene som fungerer og er på plass i dag og de nye systemene som skal implementeres.

EY Skye har dybdekompetanse på Microsofts ERP-løsninger. Vi sørger for at våre kunder tar i bruk nye forretningssystemer slik at de passer med virksomhetens daglige drift. Vi klargjør de skybaserte løsningene slik at virksomheten får direkte tilgang til et oppdatert univers der de ikke blir hengende etter, men kan ta i bruk ny teknologi fortløpende. På denne måten kreves det ikke store omstillinger for hverken de ansatte eller for virksomheten selv. EY bidrar til å operasjonalisere overgangen samtidig som vi tar oss av risiko, forretningsprosesser, måling og oppfølging av verdi underveis.

Kundeopplevelse: Har du systematisk og god dialog med kundene dine til rett tid?

God dialog med kundene er krevende for mange virksomheter. Når systemene deles inn i separate arbeidsstrømmer med ulike tjenesteleverandører for salg, kundeservice, feltservice og markedsføring kan det være lett å miste oversikten og kontinuiteten i kunderelasjonene. 

EY Skye leverer på alle de fire områdene og har til enhver tid oversikt over hele kunderelasjonen. Da blir hverdagen mer effektiv for de ansatte i virksomhetene vi jobber for, og kundene deres igjen føler seg bedre ivaretatt. Vi ser det store bildet. Virksomhetene får hjelp til å underbygge servicedimensjonen gjennom EYs tekniske kompetanse og praktiske bistand. Vi ser hvor det presser, hvor kostnadene er høye og hvordan vi kan optimalisere arbeidet med kunderelasjoner. Blant annet gjennom økt bruk av automatisering og selvbetjening, mer effektiv bruk av egen kompetanse og ressurser eller et bedre samspill med systemer for lagerstyring og logistikk. 

Virksomhetene får hjelp til å prioritere de riktige henvendelsene, samtidig som de får innsikt i tilfredsheten til egne kunder. Det bidrar ofte til økt effektivitet i kunderelasjonene og verdiskaping.

De fleste virksomheter som jobber tett inn mot kunder vet at tilgjengelighet er alfa og omega. En strukturert totalløsning som også inkluderer bruk av kunnskapsdatabaser, automatiserte chatbotter og andre selvbetjeningsløsninger gir ikke bare bedre og mer effektive tjenester, men bidrar også til å ta temperaturen på tilfredsheten hos kundene.

EY kan bistå med en sømløs løsning for kunderelasjoner i alle ledd samt tett oppfølging. Kundedialog handler ikke bare om gode systemer, men om å ta det neste steget i hvordan virksomheten opererer. 

PowerBI: Vet du hvordan du kan få bedre underlag i beslutningsprosesser ved å bruke mulighetene i Power BI?

Med tilgang til stadig større mengder data er det viktigere enn noensinne med gode løsninger for å strukturere og analysere informasjonen. En skalerbar systemarkitektur med Power BI som visualiseringsverktøy automatiserer og effektiviserer rapporteringsprosesser. Det bidrar til at innsikt kan deles med de riktige brukergruppene og det tilgjengeliggjør operasjonell informasjon. Virksomhetene kan dermed utnytte sine data til beslutningsstøtte.

EY Skye setter opp løsninger med innhold og funksjoner tilpasset behovene og brukergruppene til den enkelte virksomhet. Vi legger til rette for å utnytte nye funksjoner eller utvide løsningen når det trengs.  Hos EY Skye har vi konsulenter med erfaring fra ulike systemer og med høy analysekompetanse. Vi kan bistå virksomheter med alt fra oppsett til innsikt.