4 mar. 2022
Bilde av Aksel Skaar i EY-Parthenon

EY-Parthenon – for den som vil jobbe med mye forskjellig (på kort tid)

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

4 mar. 2022

Aksel Skaar forteller om hans oppstart i EY-Parthenon, og hva de gjør.

Av Aksel Skaar, EY-Parthenon, Norge

EY-Parthenon (eller EY-P som det kalles på folkemunne) er et internasjonalt management consulting hus med over 7000 ansatte spredt på kontorer over hele verden. EY-P var tidligere kjent som Parthenon group før de i 2014 ble slått sammen med EY.

I Norge er EY-P en del av transaksjonsavdelingen i EY, med kontor i Oslo. Transaksjonsavdelingen skal støtte opp om alle deler av en transaksjon – fra verdsettelse og kapitalinnhenting til integrasjon. Så hvor kommer EY-P inn her?

Det er flere svar på det. En viktig del av det EY-P leverer er tjenester innenfor commercial due diligence (CDD). Formålet med en CDD er å skaffe kunden, som ofte er et Private Equity selskap, et bedre beslutningsgrunnlag. Denne typen arbeid kan utføres på vegne av en potensiell kjøper eller selger av en bedrift eller for en aktør som vurderer å gå inn i et nytt marked. Uavhengig av mottaker handler arbeidet om å vurdere hvor attraktiv en spesifikk markedsposisjon er. Nøkkelspørsmål i den forbindelse kan være:

  • Hvor konkurranseutsatt er dette markedet?
  • Hvor stort er dette markedet i form av kroner og øre, og kommer det til å vokse fremover?
  • Hvordan har lønnsomheten i markedet vært historisk, og hvordan kommer det til å utvikle seg?

En annen viktig del av arbeidet i EY-P handler om det som skjer etter at de formelle transaksjons-prosessene er overstått, nemlig integrasjonen. Integrasjon går ut på å bistå tidligere selvstendige bedrifter til å bli en sammenslått bedrift. Sentrale spørsmål i en slik prosess er flere:

  • Hvordan skal den nye bedriften organiseres?
  • Hvem skal bekle de ulike rollene?
  • Hvilke systemer skal en ta i bruk?

EY-P samarbeider tett med bedriften for å finne ut av disse forholdene og slik sikre et best mulig utfall av integrasjonen. EY-P jobber også med carve outs som er motstykket til en integrasjon. Altså når et selskap ønsker å skille ut en del av driften.

I tillegg bistår EY-P bedrifter med strategisk rådgivning. Det er for eksempel aktuelt for bedrifter som sliter med å oppnå ønskede resultater. Da kommer EY-P på banen for å kartlegge situasjonen og identifisere grep bedriften kan ta for å komme dit de ønsker å være.

Arbeidsoppgavene hos EY-P er altså både varierte og spennende. Som nyansatt blir man fort eksponert for ulike prosjekter. Siden min oppstart har jeg vært med på to CDD-er og en integrasjon. Nå jobber jeg med et strategiprosjekt. Etter mitt syn er nettopp anledningen til å jobbe med så varierte prosjekter blant de største fordelene med EY-P. 

Sammendrag

Nyansatte og Young professionals forteller om sin karriere, oppstart og tiden i EY. Vi følger deres karriereutvikling; ”The exceptional EY experience – it’s yours to build!”. I tillegg får vi høre fra gjestebloggere som forteller om våre mange forretningsområder.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.