Strategy and Transactions arrangerer Women in Finance @ EY for studenter

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe med M&A og transaksjoner?

Seks kvinner i treningsutstyr ler og prater i Gamlebyen i Oslo

Women in Finance @ EY gir deg mulighet til å bli med på et spennende opplegg sammen med andre dyktige, kvinnelige studenter og EY-representanter som har kick-startet karrieren i EYs Strategy and Transactions-avdeling («SaT»). Vi vil sy sammen ett opplegg bestående av to ettermiddager, der du som student får en unik mulighet til å bli bedre kjent med SaT og hvordan det er å jobbe hos oss.

Hva er Women in Finance @ EY?

Women in Finance er et unikt, uformelt, og profesjonelt nettverk hvor du får mulighet til å bli bedre kjent med EYs Strategy and Transactions-avdeling.

Hva gjør vi i Women in Finance?

Vi ønsker å gi studenter et innblikk i hvordan arbeidsdagene våre ser ut, og reell innsikt i hva vi faktisk driver med. Samtidig vet vi at dette ikke er en enkel oppgave, og at det beste formatet ikke nødvendigvis er en tradisjonell presentasjon. Derfor inviterer vi en håndfull flinke studenter til å bli bedre kjent med oss gjennom to samlinger. Disse samlingene vil bestå av:

«Nail the EY case interview»

Vi inviterer noen av våre erfarne ansatte som har holdt en lang rekke intervjuer for å gjennomgå caseintervjuprosessen i EY. Med utgangspunkt i en ekte caseoppgave, vil vi ta for oss hvordan top-performance-kandidater typisk legger opp og strukturerer svarene sine, samt fallgruver i intervjurundene. I tillegg til caseintervju vil vi også gjennomgå ulike scenario fra et personlighetsintervju og partnerintervju, hvor dere har mulighet til å stille spørsmål underveis i opplegget.

«Transaksjonsrådgiver for en dag»

Denne samlingen vil være en morsom og lærerik måte å bli mer kjent med hvordan vi jobber og hvordan vi bistår våre kunder i spennende salgs- og kjøpsprosesser. Vi tar for oss et oppkjøpscase, der vi sammen setter opp analyser og trekker ut konklusjoner for å hjelpe vår kunde i en oppkjøpsprosses. På denne måten ønsker vi å vise litt av hvordan hverdagen vår ser ut, hva slags type faglige utfordringer vi står ovenfor, og hvordan vi jobber sammen i team for å løse disse.

Samlingene finner sted på ettermiddagen, og avsluttes med en uformell middag hvor dere får muligheten til å snakke med EY representantene, også om ikke-faglige temaer. På denne måten håper vi at det kan knyttes tette og uformelle bekjentskap, både dere studenter imellom, men også til oss i EYs transaksjonsteam.

Hvem kan søke på Women in Finance?

Vi oppfordrer studenter fra 3. og 4. kull til å sende inn søknad. Du behøver ingen relevant arbeidserfaring, men vi ser for oss at du studerer innen strategi, finans, data science, økonomi, IT, eller teknologi.

Skriv et par setninger (ca. 5-10) om hvem du er og hvorfor du vil ta del i Women in Finance. Legg ved CV, karakterutskrift, samt om du ønsker å delta i Oslo eller Bergen.

Det vil være prioritet for de søkerne som kan delta på både første og andre samling. Datoene for samlingene er oppsummert for både Oslo og Bergen i oversikten nedenfor. Vi følger med på eksamenskalendere for de respektive skolene, og forsøker å tilpasse tidene til flest mulig av deltagerne.

Datoer for samlinger (søknadsfrist 25.februar)

  Oslo Bergen
Første samling Onsdag 7. mars Mandag 4. mars
Andre samling Torsdag 4. april Onsdag 3. april
Women i transactions EY Norge
Women in transactions EY Norge
Women in transactions EY Norge