EY Entrepreneur Of The Year - Hvem kan delta?

I 2019 hedrer vi Norges beste vekstskapere for 18. gang og ønsker deg velkommen til å delta!

 

Deltakere i EY Entrepreneur Of The Year blir invitert til å delta gjennom en særskilt prekvalifiseringsprosess, eller blir anbefalt av forretningsforbindelser, nominert av andre som kjenner bedriften godt eller melder seg på selv.

Alle aktuelle kandidater blir kontaktet om å stille til intervju og delta i kåringen av EY Entrepreneur Of The Year.

 

Alle ledere i egen bedrift som tilfredsstiller følgende kriterier, kan delta:

 

  • Kandidaten har en vesentlig eierinteresse i bedriften.

  • Kandidaten har et overordnet lederansvar i bedriften.

  • Bedriften må ha hatt en vesentlig vekst de siste to år.

  • Bedriften må ha hatt en positiv resultatutvikling siste år.

  • Bedriften må ha hatt positiv egenkapital per utgangen av siste år.

  • Bedriften må ha hatt en vekst i antall ansatte de siste to år og hatt minst 20 ansatte per utgangen av siste år.