EY Entrepreneur Of The Year - Hvem kan delta?

I 2020 hedrer vi Norges beste verdiskapere for 19. gang og ønsker deg velkommen til å delta!

Deltakere i EY Entrepreneur Of The Year blir invitert til å delta gjennom en særskilt prekvalifiseringsprosess, blir anbefalt av forretningsforbindelser, nominert av andre som kjenner bedriften godt eller melder seg på selv.

Deltakerkriterier:

  • Selskapet har vist en særskilt evne til å tenke nytt, vist omstillingsevne eller sett muligheter.
  • Selskapet må være lønnsomt og være godt posisjonert for videre vekst.
  • Selskapet må ha en eller flere vekstskapere som både er del av administrativ ledelse og samtidig har eierandel i virksomheten.
  • Selskapet kan ikke ha statlig eller utenlands eierskap på mer enn 50 prosent eller være en franchise.

Juryens vurderingskriterier:

  • Entreprenørånd
  • Lønnsomhet
  • Innovasjon
  • Strategisk og bærekraftig virksomhetsutvikling
  • Påvirkning på omverden
  • Personlig integritet og innflytelse