EY Entrepreneur Of The Year - Hvem kan delta?

I 2021 hedrer vi Norges beste verdiskapere for 20. gang og ønsker deg velkommen til å delta!

Deltakerkriterier:

 • EY Entrepreneur Of The Year – hovedpris

  • Kandidaten må ha en vesentlig eierinteresse i bedriften.
  • Kandidaten må ha et overordnet lederansvar i bedriften.
  • Bedriften må ha en vesentlig omsetningsvekst de siste to år.
  • Bedriften må ha en vekst i antall ansatte de siste to år og minst 20 ansatte ved årsavslutning siste år.
  • Bedriften må ha positiv resultatutvikling siste år.
  • Bedriften må ha positiv egenkapital ved årsavslutning siste år.
  • Bedriften kan ikke ha statlig eller utenlands eierskap på mer enn 50 prosent eller være en franchise.
 • EY Entrepreneur Of The Year – kategori Young

  • Samme kriterier som for hovedpris.
  • Bedriften er vanligvis mindre i størrelse.
  • Vekstskaperen er under 35 år (maksimalt 34 år gammel det året vedkommende deltar).
 • EY Entrepreneur Of The Year – kategori Scale-up

  • Kandidaten må ha en vesentlig eierinteresse i bedriften.
  • Kandidaten må ha et overordnet lederansvar i bedriften.
  • Bedriften må ha etablert en forretningsmodell som gir tilgang til nødvendig likviditet og egenkapital, som muliggjør videre vekst.
  • Bedriften må ha levert minimum ett årsregnskap.
  • Bedriften må ha et skalerbart produkt, idé og potensial.
  • Det må være "proof of business" og "proof of concept". 
 • EY Entrepreneur Of The Year – kategori Sustainability

  • Kandidaten må ha en vesentlig eierinteresse i bedriften.
  • Kandidaten må ha et overordnet lederansvar i bedriften.
  • Bedriften må være lønnsom og godt posisjonert for videre vekst.
  • Bedriften skaper i særlig grad en sosial og samfunnsmessig verdi, hvor økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig. Virksomheter i denne kategorien har gjerne konkrete mål knyttet til FNs 17 verdensmål for bærekraftig utvikling.
  • Kategorien inkluderer ikke veldedighetsorganisasjoner, foreninger, offentlige institusjoner og myndigheter, og heller ikke bedrifter som kun tjener et sosialt formål gjennom en sterk CR-profil. 

 

Hvem er Norges beste verdiskaper 2021?

Nominer din kandidat

 

Juryens vurderingskriterier:

 • Entreprenørånd
 • Lønnsomhet
 • Strategisk og bærekraftig virksomhetsutviklingInnovasjon
 • Strategisk og bærekraftig virksomhetsutvikling
 • Internasjonal konkurranseevne
 • Personlig integritet og påvirkningskraft