Årskalender

September - November

Vi mottar nominasjoner av kandidater. Aktuelle kandidater blir kontaktet. Intervju av kandidater i hver region.

Desember-Januar

Den uavhengige juryen vurderer kandidatene.

Januar

Nasjonal finale.

Juni

Nasjonale vinnere fra 60 land deltar på World Entrepreneur Of The Year i Monaco.