Årskalender

Mai  - September

Vi mottar nominasjoner av kandidater. Aktuelle kandidater blir kontaktet. Intervju av kandidater i hver region.

Oktober - Januar

Den uavhengige juryen vurderer kandidatene.

November

Regionskåringer rundt om i Norge.

Januar

Nasjonale finale.

Juni

Nasjonale vinnere fra 60 land deltar på World Entrepreneur Of The Year i Monaco.