Årskalender

Mai  - September

Vi mottar nominasjoner av kandidater. Aktuelle kandidater blir kontaktet. Intervju av kandidater i hver region.

Oktober - Januar

Den uavhengige juryen vurderer kandidatene.

November

Vi arrangerer regionskåringer i syv norske byer i november.

  • Tirsdag 14. november – regionskåring i Stavanger
  • Torsdag 16. november – regionskåring i Ålesund
  • Onsdag 22. november – regionskåring i Porsgrunn
  • Torsdag 23. november – regionskåring i Tromsø
  • Torsdag 23. november – regionskåring i Trondheim
  • Tirsdag 28. november – regionskåring i Oslo
  • Torsdag 30. november – regionskåring i Bergen

Februar

Torsdag 8. februar arrangeres landsfinalen i Oslo

Juni

Nasjonale vinnere fra 60 land deltar på World Entrepreneur Of The Year i Monaco.