EY Entrepreneur Of The Year - Hvem kan delta?

I 2024 hedrer vi Norges beste vekstskapere for 23. gang og ønsker deg velkommen til å delta.

Deltakerkriterier:

 • EY Entrepreneur Of The Year – Nasjonal vinner

  • Kandidaten må ha en vesentlig eierinteresse i bedriften.
  • Kandidaten må ha et overordnet lederansvar i bedriften.
  • Bedriften må ha en vesentlig omsetningsvekst de siste to år.
  • Bedriften må ha en vekst i antall ansatte de siste to år og minst 20 ansatte ved årsavslutning siste år.
  • Bedriften må ha positivt resultat el. positiv resultatutvikling siste år.
  • Bedriften må ha positiv egenkapital ved årsavslutning siste år.
  • Bedriften kan ikke ha statlig eller utenlands eierskap på mer enn 50 prosent eller være en franchise.
 • EY Entrepreneur Of The Year – kategori Young Entrepreneur

  • Samme kriterier som for Nasjonal vinner, foruten antall ansatte.
  • Vekstskaper blir maksimalt 34 år i deltakeråret.
  • Bedriften er vanligvis mindre i størrelse.
 • EY Entrepreneur Of The Year – kategori Scale-up

  • Kandidaten må ha en vesentlig eierinteresse i bedriften.
  • Kandidaten må ha et overordnet lederansvar i bedriften.
  • Bedriften må ha etablert en forretningsmodell som gir tilgang til nødvendig likviditet og egenkapital, som muliggjør videre vekst.
  • Bedriften må ha et skalerbart produkt, idé og potensial.
  • Det må være "proof of business" og "proof of concept". 
 • EY Entrepreneur Of The Year – kategori ESG

  • Kandidaten må ha en vesentlig eierinteresse i bedriften.
  • Kandidaten må ha et overordnet lederansvar i bedriften.
  • Bedriften må være lønnsom og godt posisjonert for videre vekst.
  • Bedriften skaper i særlig grad en sosial og samfunnsmessig verdi, hvor økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig. Virksomheter i denne kategorien har gjerne konkrete mål knyttet til FNs 17 verdensmål for bærekraftig utvikling.
  • Kategorien inkluderer ikke veldedighetsorganisasjoner, foreninger, offentlige institusjoner og myndigheter, og heller ikke bedrifter som kun tjener et sosialt formål gjennom en sterk CR-profil. 

Juryens vurderingskriterier:

Entreprenørånd
 • Identifiserer muligheter til å innovere og skape en bedre verden.
 • Tar risiko for å realisere sin visjon.
 • Viser mot, utholdenhet og gjennomslagskraft for å overvinne betydelige hindringer.
Verdiskaping
 • Øker markedsandeler og ekspanderer til nye markeder.
 • Skaper positive økonomiske resultater.
 • Investerer i å tiltrekke, utvikle og beholde en mangfoldig blanding av talenter.
 • Bygger en innovasjonskultur som er banebrytende for nye tilnærminger eller teknologier.
Formål
 • Forplikter seg selv og sin virksomhet til et inspirerende formål og visjon.
 • Har klare tanker om og har iverksatt tiltak for en bærekraftig fremtidig virksomhet.
 • Skaper og ivaretar langsiktige verdier på tvers av en bred gruppe av interessenter, inkludert kunder, ansatte, leverandører, myndigheter, lokalsamfunn, investorer og aksjonærer.
Påvirkningskraft og integritet
 • Har bærekraftige miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG) integrert i strategien, med robuste forpliktelser og gjennomføringsplaner.
 • Fokuserer på mangfold og inkludering på tvers av flere dimensjoner.
 • Vekstskaper har gode lederegenskaper, etterlever sine verdier og driver virksomheten i tråd med etiske og moralske prinsipper.