22 jun. 2021
Bilde av kjørende tog omringet av vakker natur med fjell, skog og vann

Hvordan sikrer man at 77 tog alltid går på skinner?

Av Live Sand Fuglum

Project Manager EAM EY Skye, Consultant, Technology Consulting, EY Skye Norway

Technology delivery; Enterprise Asset Management Systems. Passion for user centered design. An enthusiastic team builder. Solution oriented.

22 jun. 2021
Related topics Rådgivning

Etter kun et år i arbeidslivet, gikk sivilingeniør Live Fuglum (27) løs på en formidabel oppgave: Hvordan sørge for at 77 tog alltid kjører uten kritiske feil mellom Sverige og Danmark? Sammen med kollegene i EY Skye fikk hun det nye vedlikeholdssystemet til Mantena på skinner.

Kort fortalt:

Kunde: Mantena
Sektor: Jernbane
Område: Norge, Sverige og Danmark
Kundens utfordringer: Mantena skulle overta drift og vedlikeholdet av tog som går i Øresundsområdet i Sørsverige og København, og trengte et vedlikeholdssystem for å ha kontroll og oversikt over alt vedlikeholdsarbeid som skal gjøres på de 77 svenske togene som kjører her. Målet er at systemet om to år skal ivareta vedlikehold  også på de danske togsettene slik at løsningen dekker alle 111 tog, som i dag kjører i Øresundsregionen.

Løsning: I samarbeid med Mantena implementerte EY Skye IBM Maximo Asset Management,  et kritisk forretningssystem som gir oversikt over at alt vedlikeholdsarbeid på togene gjøres til riktig tid og av folk med riktig kompetanse. Systemet har oversikt over alt utstyr, komponenter og deler som Mantena har ansvar for å drifte og vedlikeholde. EY Skye utviklet i tillegg integrasjoner silk at systemet kan utveksle informasjon med driftsoperatørene for tog. Dessuten sørget EY Skye for at alle brukere fikk opplæring i systemet.

Resultater: Mantena har fått et stabilt vedlikeholdssystem med kontroll over alle aktivitetene som gjøres på verkstedene og som utveklser sikkerhetskritisk informasjon med driftsoperatørene. Selskapet har full kontroll på at togene kjører uten kritiske feil.

Driver jernbane for fremtiden

Tog blir et stadig viktigere transportmiddel i en tid der hensynet til miljøet veier tungt. Statseide Mantena vedlikeholder og reparerer jernbanevogner, komponenter og jernbanebårne anleggsmaskiner for en rekke jernbaneselskaper. Det som tidligere var verkstedenheten til NSB, er i dag et eget aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Under mottoet «Alltid forover» sørger Mantena for at over 350 togsett, over 80 lokomotiver, nesten 150 passasjervogner og bortimot 900 godsvogner kjører på norske, svenske og danske jernbanelinjer.

Gode forretningssystem for vedlikehold er avgjørende for å løse disse oppgavene. Hva slags vedlikehold skal gjøres når? Hvem skal gjøre det? Full oversikt over utstyr og deler til togene må være på plass. Vedlikeholdssystemet må være integrert med andre systemer, slik at det kan sende informasjon til driftsoperatørene for togene, enten det er GoAhead, SJ, DSB eller andre togselskap. Og det skal være lett for alle de ansatte å bruke systemet.

Da Mantena skulle implementere vedlikeholdssystem for driften av togene i Øresundområdet, valgte de IBM Maximo. EY Skye fikk oppdraget å implementere systemet slik at det passer til Mantenas krav og behov. Her var sivilingeniør Live Fuglum (27 år) med på lag. Hun hadde allerede jobbet med to lignende prosjekter hos nettopp Mantena.. 

Fikk full oversikt over brukernes behov

Ansettelsen hos EY Skye startet sommeren 2019, med et tidagers kurs i Toledo i Spania, et intenst opplæringsprogram i «konsulentskills». Så ble Live Fuglum kastet ut på dypt vann. I løpet av sitt første år i arbeidslivet fikk hun bryne seg på å implementere vedlikeholds-systemer  for Mantena på jernbanestrekningen Oslo – Stavanger og Oslo – Trondheim. Høsten 2020 sto Mantenas aller største vedlikeholdssystem for tur: Øresundprosjektet, som på sikt skal overvåke vedlikehold for 111 tog i Skåneregionen. Systemet skulle brukes på Mantenas nye verksted i Hässleholm.

Aktivitetene på verkstedet? Live Fuglum trenger ikke tenke seg så mye om:

Det dreier seg om bytting av bremser. Skifte av hjul. Det kan være bytte av komponenter som går på det elektriske nettverket. Og helt enkle ting som å bytte stoff på et sete eller lyspærer. Og hvis toget har kjørt på en elg, så må det vaskes eller repareres. Vi deler det opp i forebyggende vedlikehold og det som heter korrektivt vedlikehold.
Live Fuglum

Da hun og kollegene fra EY Skye høsten 2020 startet arbeidet med implementering av vedlikeholdssystemet på Øresundprosjektet til Mantena, var dette noe av det første hun måtte sette seg inn i. Hva trenger Mantena og folkene som jobber på verkstedet i Hässleholm? Hvordan skal alle de ansatte lære å bruke vedlikeholdssystemet?

 «Design thinking» var en del av utdannelsen da Live Fuglum studerte på linja Produktutvikling og Produksjon ved NTNU. Målet er å lage IT-systemer som dekker brukernes behov – både racerne på IT og de som ikke er vant til å bruke en PC – samtidig som sikkerheten og kontroll ivaretas.

Mange er travle og har ikke mye tid til å bruke PC. Vi ønsker derfor at de skal bruke minst mulig tid på de operasjonene de må gjøre på PC. Samtidig er dette et kritisk forretningssystem, så det er viktig at alt fungerer som det skal og at operasjonene blir utført på korrekt måte. Vi vil ikke at toget skal kjøre uten bremser, for eksempel.
Live Fuglum

«GoLive» med IBM Maximo

For å koordinere alle systemene i jernbanesektoren i Europa, er det satt to datoer i året hvor store endringer kan gjøres. Det kalles å «GoLive» når nye systemer rulles ut.

- I forkant av «GoLive» må vi vi ha et system som er klart og har kontroll på hva som skal gjøres av hvem, vedlikeholdsplan for alt av utstyr og fungerende integrasjoner. Det er ikke rom for forsinkelser. Alle brukerne må også ha opplæring i systemene, forklarer Live om arbeidet som startet i september 2020.

Fristen var kort. De skulle «GoLive» allerede 13. desember samme år. Teamet samarbeidet med både svenske SJ og danske DSB, og hele tiden tett med Mantenas eget IT-team.

- Det gjør prosjektet så komplekst, for vi jobber på tvers av landegrenser, og må forholde oss til ulike lands regelverk og interesser, sier hun.

IBM sto for grunnstrukturen gjennom systemet IBM Maximo. Live og teamet i EY Skye gjorde endringer tilpasset brukernes behov og ønsker sammen med Mantenas IT-team og andre ansatte. All informasjonen ble kartlagt, og det ble laget oversikt over hvem som skal ha hvilken informasjon og hva som skal sendes til andre systemer. Til sist ble systemene nøye testet sammen med brukerne og IT-avdelingen hos Mantena. Parallelt gjennomgikk brukerne kurs og fikk øve seg før systemet gikk «live».

- Det som skiller IBM Maximo fra andre vedlikeholdssystemer er at det er veldig fleksibelt og kan ta inn svært komplekse data. Det brukes ofte i store prosjekter og kan ha kontroll på en stor og kompleks datamengde, sier Live.

10 000 ulike forebyggende aktiviteter ligger nå inne i systemet. Det inneholder 33 000 ulike utstyrsdeler. Det er mekanikere, IT-folk, elektrikere og rengjøringspersonell. I tillegg videreutviklet EY Skye flere apper, blant annet for rengjøringspersonell og vedlikeholdsutøvere.

- Det er viktig at IT-systemer ikke fører til forsinkelser for brukerne, at det ikke blir et irritasjonsmoment i arbeidsdagen. Vi jobber for å få til en sømløs brukeropplevelse, at de opplever at de blir hørt og at de har en god opplevelse av utvikling og support, forteller Live.

Hun var spent i dagene før de systemet skulle opp og stå. Klokka to om natta skulle systemet ta over vedlikeholdet. Det måtte virke. Og det virket!

- Dette er et risikofylt prosjekt, fordi det handler om et kritisk forretningssystem. Vi har levert på svært kort tid, bare på noen måneder. Og det har vært skikkelig kult å jobbe med, sier Live.

Jeg vil rette en varm takk for all innsats knyttet til Øresunsprosjektet! Jeg vet vi har plaget dere veldig og kanskje forventet mer enn menneskelig mulig å levere! Men dere gjorde jo nettopp det! Dere klarte å bidra med kompetanse, engasjement og ansvar slik at vi til slutt kom i mål. Dere klarte til og med å huske ting vi selv ikke hadde tenkt på, og ordnet masse i «det stille». Jeg er svært takknemlig og setter stor pris på alles innsats.
Sølvi Kirkemo
IT-direktør, Mantena

Sammendrag

Mantena skulle overta drift og vedlikeholdet av tog som går i Øresundsområdet i Sørsverige og København, og trengte et vedlikeholdssystem for å ha kontroll og oversikt over alt vedlikeholdsarbeid som skal gjøres på de 77 svenske togene som kjører her.

I samarbeid med Mantena implementerte EY Skye IBM Maximo Asset Management,  et kritisk forretningssystem som gir oversikt over at alt vedlikeholdsarbeid på togene gjøres til riktig tid og av folk med riktig kompetanse. EY Skye sørget også for at alle brukere fikk opplæring i systemet.

Mantena har nå fått et stabilt vedlikeholdssystem med kontroll over alle aktivitetene som gjøres på verkstedene og som utveksler sikkerhetskritisk informasjon med driftsoperatørene. Selskapet har full kontroll på at togene kjører uten kritiske feil. 

Om denne artikkelen

Av Live Sand Fuglum

Project Manager EAM EY Skye, Consultant, Technology Consulting, EY Skye Norway

Technology delivery; Enterprise Asset Management Systems. Passion for user centered design. An enthusiastic team builder. Solution oriented.

Related topics Rådgivning