12 mai 2022
Elektrisk bil strøm ladning

Skaper grønne løsninger for framtidens energimarked

Av Øystein Løken

Manager, Technology Consulting, EY Skye Norway

Nysgjerrig teknologi entusiast. Jobber for å koble datavitenskaplige-aktiviteter til forretningsinitiativer. Trives med å løse komplekse problemstillinger i team.

12 mai 2022
Related topics Rådgivning

Hvordan kan et kraftselskap sikre strøm nok til industri og innbyggere når kapasiteten i strømnettet er sprengt og behovet for elektrisitet svinger fra dag til dag? I samarbeid med Haugaland Kraft Nett har EY Skye utviklet smarte løsninger som vil gi kraft til vekst og trivsel i kommuner på Vestlandet.

Kort fortalt:

Kunde: Haugaland Kraft Nett
Sektor: Energiforsyning
Område: Norge: Haugaland, Sunnhordland og Ryfylke (12 kommuner)
Kundens utfordringer: Begrenset kapasitet på strømnettet, sammen med svingninger i både forbruk og produksjon av energi, har gjort det utfordrende å sikre forutsigbar og stabil strømtilførsel til alle innbyggerne og industrien i de 12 kommunene som Haugaland Kraft Nett forsyner.

Løsning: Sammen med Haugland Kraft Nett har EY Skye satt opp et system som samordner alle tilgjengelige data om forbruk og strømproduksjon i distriktet. Ved å bruke historiske data, sammen med ferske data fra sensorer i strømnettet og framtidige værprognoser, har EY Skye utviklet maskinlæringsmodeller som spår strømforbruket og spenningen i nettet flere dager fram i tid. I dette innovative prosjektet har EY Skye også utviklet en handelsrobot som sender bestilling over en markedsplass for å kjøpe fleksibilitet fra sluttkunden i form av å redusere forbruk, endre produksjon eller selge strøm fra batteri, et såkalt fleksibilitetsmarked. Slik bidrar kundene selv til å sikre stabil strømtilførsel i distriktet.

Resultater: God oversikt over framtidens strømforbruk og en energibørs for kjøp og salg gir Haugaland Kraft Nett mulighet til å jevne ut topper og bunner i forbruk og produksjon av strøm. Dermed blir strømtilførselen hele tiden justert etter forbrukernes behov og nettets kapasitet. Systemet avdekker feil på strømnettet, sikrer innbyggerne stabil strømtilførsel og bidrar til å utsette og redusere antallet store og kostbare utbygginger av strømnettet.

Kraft til folket

Haugaland Kraft Nett forsyner 150 000 innbyggere med strøm. Døgnet rundt skal folk og industri i de 12 kommunene på Haugaland, Sunnhordland og Ryfylke kunne sette på vaskemaskinen og kaffetrakteren, akkurat når de har lyst. El-biler skal lades og skoler varmes opp. Ny industri må til for å skape arbeidsplasser for innbyggerne her. Det krever ekstra strøm, og hvis nettet ikke har kapasitet til dette, blir nye utbygginger svært kostbare.
Dette var noen av utfordringene Haugland Kraft Nett sto overfor da de kontaktet EY Skye i 2019:

En 17 kilometer lang sjøkabel har i årtier sikret øysamfunnet Utsira strømforsyning. Men kabelen har lav kapasitet, og behovet for strøm på øya øker. Nettet var sterkt belastet og mange strømkunder opplevde store svingninger i spenning. Et nytt lakseoppdrettsanlegg var dessuten planlagt, noe som ville doble strømbehovet på øya. Men en ny sjøkabel med bedre kapasitet er dyr. Hele 40 millioner kroner ble den beregnet å koste.

Haugaland Kraft Nett valgte å tenke nytt og se etter andre løsninger i samarbeid med EY Skye. Nettselskapet satt nemlig på en mengde data som kunne brukes til noe fornuftig. Alle husstander har smarte strømmålere som kontinuerlig sender inn data. De gir god oversikt over hvor stor belastning det til enhver tid er i nettet, hvor det er jordingsfeil og hvor det går alarmer. Transformatorstasjonene har sensorer som måler temperatur, eller om dører står låst eller åpne.

Tilgang til værdata gir dessuten oversikt over framtidige prognoser for forbruk og produksjon av strøm. Er det solskinn, vil alle solcellepanelene i området produsere strøm, slik at strømbehovet fra kraftselskapet blir mindre, og en utfordring her kan bli for høy spenning hos sluttkunden. Blir det kaldt, skrur folk opp varmen, og behovet for strøm øker, og resultatet her kan fort bli for lav spenning i stikkontakten til kunden.

Ny bruk av strømdata

- Første delen av prosjektet handlet om å samle alle dataene. Vi har laget et system som skal oppdage og hindre strømutfordringer i de lokale delene av nettet, forklarer Geir Inge Imsland, senior løsningsarkitekt hos EY Skye. Fra sine hjemmekontor på Stord har han og kollega Øystein Løken, som er datascientist, utviklet en rekke maskinlæringsmodeller som forutser strømbehovet og belastningen i nettet til Haugaland Kraft Nett. Med på teamet hadde de også kollega Petter Thorsen som jobbet fra Tønsberg.

Basert på de historiske dataene som Haugaland Kraft Nett har om forbruk av strøm og spenninger på strømnettet, vær og vind, har vi laget modeller som forutser hvordan strømforbruket og belastningen i nettet kommer til å være de neste 24 timene. Disse modellene går kontinuerlig pr forbruker og på de ulike nettstasjonene og trafoer, og gir et helhetlig overvåkningsbilde av hva som er status i nettet. Det gjør det også mulig å se hvordan forbruket blir inn i framtiden.
Øystein Løken
Manager, Technology Consulting, EY Skye Norway

Slik har Haugland Kraft Nett nå fått full oversikt over spenningen i alle deler av nettet i dag og litt inn i framtiden. Men dette er bare halve løsningen. Informasjonen brukes videre til å jevne ut presset på nettet. Målet er at lokal produksjon av strøm skal tilpasses forbruket og omvendt. Forbruket må opp gjennom å for eksempel lade elbil eller lade lokale energilagre når spenningen på nettet ser ut til å bli høy. Alternativt må produksjonen fra andre lokale leverandører minke.

Utviklet lokal strømbørs

Ved hjelp av en handelsrobot utviklet av EY Skye, kan Haugaland Kraft Nett nå handle fleksibilitet med sine lokale kunder gjennom det som kalles et fleksibilitetsmarked. I piloteringen er det markedsplassen NODES som blir brukt og EY Skye har levert all programvaren på nettselskapet sin side av markedsplassen.

- De gjør kjøp og salg av fleksibilitet alt etter hva modellene ser for seg at status vil være i framtida. Hvis modellen viser at det det blir lav spenning på nettet om seks timer, kan den legge inn en kjøpsordre på markedet. Da betaler du folk for å ikke bruke strøm eller du kan betale folk for å tilføre strøm gjennom for eksempel solceller eller batteri, forklarer Løken.

Det er strømkundene selv som velger å bli med i fleksibilitetsmarkedet gjennom sin energileverandør, denne markedsplassen for kjøp og salg av energi. De kan binde seg til å bruke, eller la være å bruke strøm, på ulike tider av døgnet, for eksempel ved å lade eller ikke lade el-bilen, skru av eller på solcellepanel eller varmtvannsberedere. Reguleringen av dette skjer automatisk, uten at kundene trenger å gjøre noe. Mindre kunder merker ikke så mye til dette på strømregningen, men større kunder, som institusjoner, kan tjene på å justere forbruket, for eksempel ved å få varmen skrudd ned enkelte tider på døgnet etter Haugland Kraft Netts behov.

Både for høy og for lav spenning i nettet kan skape problemer for kundene. For lav spenning gjør at elektriske ting rett og slett ikke virker. Og for høy spenning kan ødelegge elektriske apparater. Derfor kan for høy strømproduksjon i perioder med pent vær også bli et problem, siden det øker spenningen i nettet.

Det er ganske populært med solceller nå, og når de produserer strøm, kan det føre til at andre abonnenter i nærheten får problemer med høy spenning i sitt hus. Vårt system er laget for å kompensere for dette. Vi kan enten få den som produserer strøm til å skru ned produksjonen, eller be andre i nærheten sette el-bilen til lading. Slik oppretter vi balansen mellom forbruk og produksjon lokalt.
Geir Inge Imsland
Senior løsningsarkitekt, EY Skye

-  Løsningen gjør det bedre for abonnentene, uansett hvor de bor i distriktet. Og der hvor nettselskapet har behov kan løsningen brukes av hvem som helst, sier han.

Haugland Kraft Nett sin handelsrobot er utviklet sammen med EY Skye og er unik i norsk sammenheng. Fleksibilitetsmarkeder er kjent i større format, men det er få initiativer der privatkunder er inkludert.

Nettselskapets nye løsninger vil kunne føre til en langt mer stabil strømtilførsel for innbyggerne i Haugaland, Sunnhordland og Ryfylke. Haugaland Kraft Nett vil spare investeringskostnader.

Med alle prosjektene som nettselskapet gjør på Utsira er det ikke sikkert at det må investeres i ny strømkabel, og investeringen på 40 millioner kroner kan unngås eller utsettes i lang tid.

Imsland og Løken tror at den innovative løsningen til Haugaland Kraft Nett bare er starten på noe som blir stadig mer vanlig for optimalisering av strømmarkedet.

- Dette er en problemstilling som vi vil se mer og mer til, etter som folk har flere ting hjemme som bruker mer strøm, og folk får solcellepanel som produserer strøm. Det gjelder å balansere dette så godt man kan, sier Geir Inge Imsland.

Han og kollega Øystein Løken er stolte over å ha vært med på dette innovative prosjektet for moderne energistyring.

Vi har fått tillit av kunden til å teste ut den mest moderne teknologien som er tilgjengelig og vi har brukt de verktøyene og rammeverkene som vi ser som de beste for dette prosjektet. Det er interessant å jobbe med noe så aktuelt som elektrifisering og smart-grid, og å koble det sammen med vårt område som er teknologi og IT.
Øystein Løken
Manager, Technology Consulting, EY Skye Norway

-   Framover nå blir nok strømmarkedet mindre sentralisert, men styrt av de ulike aktørene, både husholdninger og mindre eller større aktører som kjøper og selger strøm. Det er hovedsakelig moderne teknologi som gjør dette mulig, som gjør at man kan desentralisere ulike deler av energileveransen. Det er veldig spennende å få være med i prosjekt som er i startfasen av dette som handler om smartgrid.

Løken og Imsland er imponert over hvor mye som skjer innenfor fornybar energi i Haugalands- og Sunnhordlandsregionen.

-   Dette er en sektor som er veldig interessant for oss. EY Skye har en bredde i selskapet som gjør at vi kan by på gode løsninger innenfor dette feltet. Vår erfaring gjør at vi har et målbilde av hva som er forretningsmessig viktig for kunden og så kan vi overføre dette til praktiske løsninger, sier Løken.

Sammendrag

EY Skye har sammen med Haugaland Kraft Nett utviklet en løsning som gir god oversikt over framtidens strømforbruk og en energibørs som jevner ut topper og bunner i forbruk og produksjon av strøm. Dermed blir strømtilførselen justert etter forbrukernes behov og nettets kapasitet. Systemet avdekker feil på strømnettet, sikrer innbyggerne stabil strømtilførsel og bidrar til å utsette og redusere antallet store og kostbare utbygginger av strømnettet.

Om denne artikkelen

Av Øystein Løken

Manager, Technology Consulting, EY Skye Norway

Nysgjerrig teknologi entusiast. Jobber for å koble datavitenskaplige-aktiviteter til forretningsinitiativer. Trives med å løse komplekse problemstillinger i team.

Related topics Rådgivning