EYs 7 Drivers of Growth

I Vekst

EYs 7 Drivers of Growth er et rammeverk for å hjelpe selskaper med å samkjøre ressursene deres med vekststrategiene deres.

Hva EY kan gjøre for deg

Vi har lært av og jobbet med verdens raskest voksende gründerbedrifter og mellomstore bedrifter gjennom programmet EY Entrepreneur Of The Year™ i over 30 år. Så vi vet at å fokusere på et bredt sett av ressurser kan øke og levere bærekraftig vekst.

Vi har brukt denne kunnskapen til å utvikle EYs 7 Drivers of Growth, slik at vi kan hjelpe alle virksomheter med ambisjoner om høy vekst til å få det fokuset de trenger og lykkes med sin vekststrategi på lang sikt.

Vi bruker EYs 7 Drivers of Growth til å hjelpe ledere i ambisiøse selskaper med å tenke annerledes om tilrettelegging for vekst. Å se på disse driverne kan hjelpe bedriftsledere med å vurdere hvor de er i dag og planlegge den rette veien fremover for å få fart på veksten.

Illustrasjon av EYs vekstdrivere

Kunde

Ledende selskaper gjør helt fra starten kundene til sitt fokuspunkt. De forstår at de kan oppnå et konkurransefortrinn ved å sette kundenes behov og ønsker først.

De vet alt om kundene sine – hvem de er, hva de vil ha og når de vil ha det – og de vet at det å bygge kundelojalitet går hånd i hånd med langsiktig bærekraftig vekst.

Selv etter at de har blitt markedsledere, tenker disse selskapene stadig på hvordan de kan fortsette å engasjere og glede kundene sine i alle sine markeder.

Mennesker, atferd og kultur

Enhver organisasjon kan kun være så god som folkene som jobber for den. For å vinne kampen om talentene bygger ledende virksomheter et miljø som verdsetter mangfold og tiltrekker og fastholder de rette folkene for å bidra til å skape vekst i bedriften – ikke bare dyktige personer, men mennesker som deler bedriftens visjon og passer inn i bedriftskulturen.

Ledende virksomheter har et sterkt lederskap og skaper et inkluderende miljø der forskjeller verdsettes og folk kan innovere for å drive virksomheten fremover. I tillegg til dette investerer de i sine ansatte, gir dem de riktige arbeidsoppgavene og hjelper dem med å utvikle kompetanse som matcher kravene i virksomheten i de ulike vekstfasene.

Digitale tjenester, teknologi og analyse

For bedriftsledere er informasjon det samme som makt. Det kan hjelpe dem å ta bedre, raskere og smartere beslutninger som forbedrer resultatene for bedriften og holder risikoen under kontroll.

Digitale teknologier – inkludert sosiale medier, nettskyen, dataanalyse og mobilteknologi – har stor innvirkning på virksomhet i alle bransjer, fra detaljister og banker til bilprodusenter og energiselskaper.

De fører til en grunnleggende endring av måtene forbrukerne samhandler med disse selskapene på, samtidig som de åpner for nye forretningsmodeller. Den digitale virksomheten gir IT-direktører en større og mer innflytelsesrik rolle i bedriften.

Hvis organisasjoner utnytter potensialet i informasjonsteknologi, kan de skape et strategisk og konkurransemessig fortrinn. Selv om mange toppledere og IT-ledere er oppmerksomme på denne potensielle verdien, er det fortsatt mange som har vanskelig for å utnytte informasjonsteknologi til å levere forretningsendringer.

Drift

Driftsmodellen din er koblingen mellom den strategiske intensjonen og organisasjonens evne til å oppnå denne intensjonen. En klar tilnærming som samkjører driften med strategien, vil øke mulighetene til å lykkes.

Markedsledere vurderer alle aspekter av driften både på makro- og mikronivå. De fokuserer på detaljene og forstår at alle aspekter av virksomheten må holdes oppdatert og kontinuerlig forbedres, for å holde seg i front.

Ledende selskaper overlater ingenting til tilfeldighetene. I stedet tar de styringen ved å analysere driften, sikre at alle komponentene er på sitt mest effektive til enhver tid og gjøre endringer når det er nødvendig.

Globale selskaper utnytter forsyningskjedene effektivt for å optimalisere kostnader og legge til rette for vekst. Lederne er fokusert på å oppnå større smidighet og aktiv respons for å levere gode resultater.

Finansiering

Alle virksomheter trenger økonomiske midler for å vokse. Hvordan en virksomhet forvalter pengene sine – og sine nye investorer – vil være avgjørende for hvordan den klarer seg i fremtiden.

Ledende selskaper finner den beste finansieringsløsningen – eller den beste kombinasjonen av løsninger – for sin virksomhet og får maksimalt utbytte av forvaltningen av tilgjengelige midler.

For å oppnå dette må finansdirektører og økonomifunksjonen handle mer strategisk og mer kommersielt og forbedre ytelsen ved å gi innsikt til beslutningstakerne. Denne rollen er typisk blitt beskrevet som business partnering, med finansdirektør som katalysator eller verdiintegrator.

Ledende selskaper bruker sin finansdirektør som en økonomisk rådgiver. Dette fører til forbedret økonomisk ytelse.

Transaksjoner og allianser

Markedsledende selskaper utvikler seg sjelden bare ved organisk vekst. For å nå toppen søker de vellykkede partnerskap og strategiske oppkjøp som kan gi økt vekst, konkurranseevne og lønnsomhet.

Ledende bedrifter er raske til å forstå verdien av transaksjoner og allianser i dagens dynamiske markeder, men vet også at det ikke handler om flaks når de skal få den rette avtalen i land. De arbeider hardt for å holde seg oppdatert, bygge profil i markedene sine og sikre at de er godt posisjonert til å gripe mulighetene så snart de oppstår.

Selv om dette er enkelt i teorien, kan veien dit være vanskelig. Det er mange utfordringer som påvirker en virksomhets evne til å nå målene. Å ha en plan tilpasset virksomhetens strategi – for aktivt å løse kjente problemer og reagere på fremtidige utfordringer – vil øke muligheten til å lykkes.

Risiko

Denne driveren har et bredt virkeområde, som dekker alle de grunnleggende forretningsutfordringene et voksende selskap står overfor, fra rekruttering av de beste medarbeiderne, retningslinjer, prosedyrer og etiske regler samt håndtering av interessenter.

For å lykkes i dagens raskt skiftende klima må toppledere ha en strategisk tilnærming til risikostyring. Uavhengig av hvilken vekstfase selskapet befinner seg i fremstår evnen til å identifisere og håndtere risiko som et viktig element i suksessen.

Bedrifter som ønsker å bli markedsledere, bør ikke frykte risiko. De bør ha en intelligent tilnærming til den for å høste fordelene og øke veksten.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.