Pressemelding

9 des. 2020 Oslo, NO

EYs Åpenhetsrapport 2020

Høy kvalitet på revisjonsarbeidet er EYs førsteprioritet og fundamentet i revisors rolle som allmennhetens tillitsperson. Behovet for tillit i våre kapitalmarkeder har aldri vært større.

Pressekontakt
Finn Ole Edstrøm

Partner, Leder for Assurance, EY Norge

Partner i revisjon, sportsidiot og opptatt av å bidra til å løse kundenes utfordringer, samt å bidra til å utvikle talentene til å bli morgendagens ledere.

Relaterte temaer Assurance

Høy kvalitet på revisjonsarbeidet er EYs førsteprioritet og fundamentet i revisors rolle som allmennhetens tillitsperson. Behovet for tillit i våre kapitalmarkeder har aldri vært større. 

Ved å fremme transparent rapportering, kan revisorene spille en viktig rolle i å skape tillit hos investorer.

Dette kan du lese i EYs åpenhetsrapport for 2020, som er utarbeidet i henhold til kravene i revisorloven og dekker regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2020. I åpenhetsrapporten kan du lese mer om vårt system for intern kontroll, våre etiske verdier, hvordan vi utfører revisjon, våre rutiner for kvalitetssikring og konsultasjon, våre kvalitetskontroller for revisjon og uavhengighetspraksis samt hvordan covid-19 har påvirket vår praksis.

Vis ressurser