Pressemelding

20 mai 2022

Fem norske selskaper blant verdens 500 største familiebedrifter

Fem norske familieeide selskaper - Norgesgruppen, Reitangruppen, Aker, Laco og Møller Mobility Group – er blant verdens 500 største familierbedrifter.

Pressekontakt
Eirik Moe

Partner, Nordisk leder for Family Enterprise og sektorleder for EYs fiskeri- og havbruksgruppe, EY Norge

Partner i revisjon, fisk- og båtentusiast og opptatt av å bidra til proaktivt å løse kundenes utfordringer og utvikle talentene og gode team.

Fem norske familieeide selskaper - Norgesgruppen, Reitangruppen, Aker, Laco og Møller Mobility Group – er blant verdens 500 største familierbedrifter.

- På listen finner vi Norgesgruppen, Reitangruppen, Aker, Laco og Møller Mobility Group. Disse fem familieeide bedriftene sysselsetter over 65 000 mennesker, og viser hvor stor betydning privat eierskap har blant de største arbeidsgiverne og vekstskaperne i Norge, sier partner og nordisk leder for Familiy Enterprise i EY, Eirik Moe.

Verdens 500 største familiebedrifter har til sammen inntekter på 73,36 trillioner kroner og sysselsetter 24,1 millioner mennesker i 45 land.

Familieeide foretak har særlig to særtrekk som skiller dem fra andre bedrifter: De er robuste og motstandsdyktige i turbolente tider. Årets indeks vier mye plass til hvordan de største familieeide virksomhetene har håndtert en lang periode med pandemi og stor usikkerhet. I Norge klarte både Norgesgruppen og Reitangruppen å dele ressurser fra de delene av virksomheten som tjente penger, til de som ikke tjente penger – noe som gjorde at begge de to selskapene kom seg gjennom pandemien uten å ta imot nasjonale støtteordninger.

Familiebedrifter ser etter nye ESG-mål

Det gjennomsnittlige styremedlemmet i en familiebedrift er 61 år gammelt. 80 prosent av virksomhetene i undersøkelsen har ikke familiemedlemmer under 40 år i styret. Dette er riktignok i endring, og ved å bringe inn neste generasjons ekspertise, innsikt, teknologi og digitale evner inn i driften kan selskapene bidra til fortsatt vekst, og gjennomsnittsalderen i styrene synker. Spesielt ser man at familiebedrifter i større grad fokuserer på mangfold, inkludering, miljø og sosial styring (ESG). Andelen kvinnelige familiemedlemmer i styrene er blitt bedre, og nådde 31 prosent i 2021. For de fem norske bedriftene er dette tallet litt høyere – nærmere 40 prosent. Samtidig har bare fem prosent (27) av familiebedriftene i indeksen kvinnelige administrerende direktører, mot åtte prosent (41) av Fortune Global 500-selskaper. Ingen av de norske selskapene på listen har kvinnelige ledere.

- Ikke bare har vi hele fem norske selskaper med, men disse fem har også tatt store grep for å møte ESG-standardene. Det viser at norske familieeide selskaper er gode eksempler for norsk næringsliv, og forhåpentligvis for selskaper verden over, sier Moe.

Noen eksempler på hva de norske familieeide bedriftene har gjort på ESG-fronten:

  • Norgesgruppen har lansert bærekraftsfondet Handle. Skal investere 100 millioner kroner i samarbeidsprosjekter, som sørger for en bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat.
  • Reitangruppen har i Reitan Eiendom utarbeidet en bærekraftstrategi, som inneholder en rekke mål for bærekraftsarbeidet, samt en metodebeskrivelse for hvordan Reitan Eiendom skal utvikle prosjekter i fremtiden.
  • Aker skal investere i renere, tryggere og mer bærekraftige løsninger i en verden som fortsatt vil være avhengig av fossile brennstoff i flere år fremover.
  • Laco har gjennom flere av sine datterselskap, som DOF, fokusert på ESG i flere år. Deltar i  Carbon Disclosure Project, som har økt engasjementet for gode løsninger internt og hos samarbeidspartnere. 
  • Møller Mobility Group har som ambisjon å ta en sentral rolle innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og bykonsepter, blant annet gjennom bildelingsløsningen Hyre.