Pressemelding

23 mai 2022

Reisevaner i endring; likevel er det viktig å ha privat bil, helst elbil

EYs Mobility Consumer Index gjennomføres for tredje år på rad. I år er Norge for første gang et av de 18 landene som er med i undersøkelsen.

Pressekontakt
Christian C. Eckhoff

Partner og leder av energisektoren i Norden

Engasjeres av hvordan vi kan nå klimamålene og samtidig sikre konkurransekraft og verdiskaping. Glad i å utfordre meg selv innen idrett. To aktive barn.

Relaterte temaer Transport Strøm og energi

Oslo 23. mai 2022. Reisevaner, både i forbindelse med arbeids- og privatliv, har endret seg drastisk. Likevel holder privatbilen stand som et av de viktigste transportmidlene for mennesker over hele verden. Det viser EYs Mobility Consumer Index.

«Pandemien har ført til store endringer i reisevanene, ikke bare hos nordmenn, men over hele verden. Likevel ser vi at det å eie egen bil er viktig for mange nordmenn, spesielt i distriktene», sier Martin Cardell, leder for Global Mobility Solutions i EY.

Undersøkelsen fra EY viser at det er store endringer i reisevaner, både i Norge og globalt. Pandemien har endret måtene vi forflytter oss på, kanskje for godt. Arbeidsreiser til og fra jobb er ned med 13 prosent i Norge siden 2019, og den samme trenden ser vi over hele verden – med en global nedgang på 11 prosent.

Den største nedgangen ser man i bruk av offentlig transport. Under pandemien kom myndigheter i flere land med konkrete råd om å unngå offentlig transport, og mange fikk nye vaner, som ikke har endret seg selv om pandemien i praksis er over. Nedgangen gjelder også for alle andre transportmidler bortsett fra leiebil.

Globalt fortsetter en nedgang i reiser på for alt utenom personbil, der bruken er noe opp fra 2019, et tegn på at trenden kanskje er i ferd med å snu akkurat her.

Arbeidsreiser er på vei opp igjen fra 2020-tallene, mens andre reiser fortsatt har stor nedgang. I Norge har vi en nedgang på 6 prosent for sistnevnte gruppe reiser.

«Vi tror at tiden med de store reisedagene er forbi oss. Nå har mange funnet andre måter å jobbe på, og unngår ofte reising ved å handle på nett. Det blir spennende å se hvordan disse tallene utvikler seg fremover», fortsetter Cardell.

Norge er fortsatt verdensledende på elbiler, men resten av verden følger etter.

Selv om vi reiser mindre, svarer 44 prosent av alle spurte nordmenn at de har planer om å kjøpe bil. Dette er omtrent likt med det globale gjennomsnittet.

«Bilen forblir viktig for nordmenn og kommer nok til å være det i lang tid fremover, spesielt i distriktene og i områder der det er lange avstander», sier Cardell.

Videre mener 60 prosent av de spurte nordmennene at kontinuerlig tilgang til en privat bil er viktig. Det globale gjennomsnittet er enda høyere på 63 prosent, mens asiatiske land som Sør-Korea, Singapore og Japan er på under 45 prosent.

Hele seks av ti nordmenn som planlegger å kjøpe bil, ønsker å kjøpe en elektrisk bil eller en hybridbil. I Europa er det kun i Italia at en høyere andel ønsker å kjøpe el- eller hybridbiler – hele 73 prosent.

Undersøkelsen viser at det for første gang er over 50 prosent globalt som ønsker å kjøpe elbil.

«Norge har lenge ligget langt foran resten av verden på andelen elbiler, grunnet svært gode insentivordninger fra myndighetenes side. Nå ser vi at resten av verden kommer etter», avslutter Cardell.

Hele én av tre vil kjøpe bil på nett – mer enn i noe annet land

Norge skiller seg ikke bare fra de andre landene ved den store elbilandelen. Hele 36 prosent av de som planlegger å kjøpe bil, kommer til å kjøpe den via en nettforhandler. Dette er mer enn i noe annet land.

Nordmenn er også minst villige til å vente på den bilen de ville ha i utgangspunktet uten å be om avslag i prisen eller gå for en annen modell når de kjøper ny bil. Kun 36 prosent sier de vil vente på førstevalget dersom de får vite at det er lang ventetid.

 

Om undersøkelsen

EYs Mobility Consumer Index gjennomføres nå for tredje år på rad. I år er Norge for første gang et av de 18 landene som er med i undersøkelsen. Undersøkelsen er gjort blant 13 000 forbrukere og omhandler reisevaner og forbrukervaner rundt reise. 

For mer informasjon, kontakt

Martin Cardell, Leder for Global Mobility Solutions i EY, Tlf: +46 703 51 77 33

eller

Christian Eckhoff, Nordic Energy Leader, Partner, Consulting i EY Norge, Tlf: +47 911 98 606