Pressemelding

10 nov. 2022

EYs Åpenhetsrapport / Transparency Report 2022

Velkommen til EYs Åpenhetsrapport/Transparency Report 2022. Vi mener at måten vi fremmer revisjonskvaliteten, identifiserer og reduserer risiko samt opprettholder vår uavhengighet som revisorer bør være transparente for alle interessenter. Denne rapporten er en av måtene vi gir en oppdatering på hva vi driver med rundt disse områdene.

Pressekontakt
Finn Ole Edstrøm

Partner, Leder for Assurance, EY Norge

Partner i revisjon, sportsidiot og opptatt av å bidra til å løse kundenes utfordringer, samt å bidra til å utvikle talentene til å bli morgendagens ledere.

Bidragsytere
Relaterte temaer Assurance

Revisor er samfunnets tillitsperson. Vi mener tillit bygges best på et fundament av åpenhet, integritet og kvalitet. Dette fundamentet er vår høyeste prioritet her i EY, og noe våre revisorer og øvrige kolleger til enhver tid etterstreber. 

EYs åpenhetsrapport for 2022 er utarbeidet i henhold til kravene i revisorloven, og dekker regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2022.

I årets åpenhetsrapport kan du blant annet lese mer om vår organisering og hvordan vi skaper verdi for samfunnet. Spesifikt går vi grundig gjennom vårt arbeid med og forpliktelse til en bærekraftig revisjonsvirksomhet, herunder vårt system for intern kontroll, våre etiske verdier, hvordan vi utfører revisjonsarbeidet vårt, rutiner for kvalitetssikring og konsultasjon, kvalitetskontroller for revisjon og uavhengighetspraksis. Det er også et eget kapittel om hvordan vi jobber med etterutdanning og investering i våre talenter, for å kontinuerlig øke kompetansen vår. Åpenhetsrapporten (Transparency Report) gir også en oversikt over våre revisjonskunder. 

Vis ressurser