Pressemelding

29 okt. 2021

EYs Åpenhetsrapport 2021

Revisor er samfunnets tillitsperson. Vi mener tillit bygges best på et fundament av åpenhet, integritet og kvalitet. Dette fundamentet er vår høyeste prioritet her i EY, og noe våre revisorer og øvrige kolleger til enhver tid etterstreber.

Pressekontakt
Finn Ole Edstrøm

Partner, Leder for Assurance, EY Norge

Partner i revisjon, sportsidiot og opptatt av å bidra til å løse kundenes utfordringer, samt å bidra til å utvikle talentene til å bli morgendagens ledere.

Bidragsytere
Relaterte temaer Assurance

Revisor er samfunnets tillitsperson. Vi mener tillit bygges best på et fundament av åpenhet, integritet og kvalitet. Dette fundamentet er vår høyeste prioritet her i EY, og noe våre revisorer og øvrige kolleger til enhver tid etterstreber. 

EYs åpenhetsrapport for 2021 er utarbeidet i henhold til kravene i revisorloven, og dekker regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2021.

I årets åpenhetsrapport kan du blant annet lese mer om hvordan vi skaper verdi for samfunnet, vårt system for intern kontroll, våre etiske verdier, hvordan vi utfører revisjonsarbeidet vårt, rutiner for kvalitetssikring og konsultasjon, kvalitetskontroller for revisjon og uavhengighetspraksis. Det er også et eget kapittel om hvordan vi jobber med etterutdanning og investering i våre talenter, for å kontinuerlig øke kompetansen vår. Åpenhetsrapporten gir også en oversikt over våre revisjonskunder. 

Vis ressurser