People Advisory Services

Håndteringen av en internasjonal og mobil arbeidsstyrke kan være komplisert. Demografiske, teknologiske og regulatoriske endringer gjør at det stilles nye krav til arbeidsgivere. Du må være tilpasningsdyktig for å kunne konkurrere om de beste talentene, og du må kunne ta stilling til en rekke spørsmål knyttet til immigrasjon, trygd, rapportering, kompensasjon og skatt, enten du har utstasjonert ansatte eller henter inn kompetanse fra utlandet.

Relaterte temaer Rådgivning Skatt

Hva EY kan gjøre for deg

Vi kan bistå deg med å håndtere din internasjonale arbeidsstyrke og møte de regulatoriske utfordringene som følger når landegrensene krysses. Våre erfarne rådgivere hjelper deg å legge til rette for at din mobile arbeidsstyrke får en sømløs behandling og at din virksomhet skal kunne konkurrere om den beste kompetansen.

La oss hjelpe deg å håndtere din mobile arbeidsstyrke

 • Personbeskatning

  Det kan være krevende å forholde seg til skattereglene i ulike land. Dersom du ikke har den rette kompetansen, kan utstasjoneringen eller investeringen bli en kostbar affære og ikke minst en negativ opplevelse for den det gjelder. Vi kan blant annet hjelpe deg med beregning av skattekostnader, utarbeidelse av skattemeldinger, unngåelse av dobbeltbeskatning, samt rådgivning før og etter utreise. Vi kan også bistå med nasjonal og internasjonal personbeskatning, skatteplanlegging, og formuesbeskatning. Med hjelp fra kollegaer i vårt globale nettverk sørger vi for en effektiv og smidig prosess for alle involverte parter.

 • Short term business travelers (STBTs)

  Vi har de seneste årene sett en økning i korte forretningsreiser. Mange av disse reisene var opprinnelig ment som en tradisjonell forretningsreise, men medfører likevel utfordringer knyttet til immigrasjon, rapporteringsforpliktelser, skatteplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt. Internasjonale initiativer som BEPS (Base erosion and profit shifting) og forbedret informasjonsfordeling mellom landene gjør det viktig å vurdere eventuelle risikoer før ansatte reiser på en slik forretningsreise. Det er erfaringsmessig mindre kostbart, mer effektivt og ikke minst korrekt å foreta vurderingen av reisens konsekvenser før den finner sted. 

  Vi hjelper deg å få en bedre oversikt over virksomhetens globale arbeidsstyrke, i tillegg til å vurdere konsekvensene av reisene dine ansatte skal foreta. Gjennom samarbeid med kollegaer i EYs globale nettverk hjelper vi deg å finne helhetlige og praktiske løsninger både i og utenfor Norge.

 • Rapportering og lønnsadministrasjon ved innleie og utstasjonering

  Det har blitt mer vanlig å leie inn kompetanse fra selskaper utenfor Norge. Utstasjonering og innleie av kompetanse fra utenlandske enheter medfører rapporteringsforpliktelser. Våre skatterådgivere kan bistå deg med registrering av utenlandske selskaper hos Brønnøysundregistrene, rapportere kontrakter og lønn, søke om HMS-kort, beregning av lønn samt være den eksterne lønnsadministrasjonen.

 • Trygd og arbeidsgiveravgift

  Dersom du som arbeidsgiver sender en ansatt på tvers av landegrensene, vil det være essensielt for den ansatte å få avklart om vedkommende kan fortsette sin opptjening av trygderettigheter og pensjonsrettigheter i hjemlandet. I tillegg kan trygdeavgift og arbeidsgiveravgift utgjøre et vesentlig kostnadselement ved en utstasjonering. Vi hjelper deg med å finne de riktige og mest gunstige løsningene på hvor arbeidsgiveravgiften og trygdeavgiften skal betales, tolkning av internasjonale trygdeavtaler, søknad om A1/Certificate of Coverage, samt eksport av pensjon og andre ytelser.

 • Immigrasjon

  Innleie av utenlands arbeidskraft stiller krav til både arbeidsgiver og arbeidstaker. Kunnskap om utlendingsforvaltningen og regelverkverket samt gode rutiner for saksflyt, kan sikre unødvendig bruk av tid. Vi kan bidra til at du og dine ansatte er ivaretatt gjennom hele prosessen, fra bemanningsbehovet oppstår til første arbeidsdag i Norge. Vi kan bistå deg med søknadsprosessen for arbeidstillatelse, søknadsdokumenter og levering av søknader hos norske myndigheter, korrespondanse med utlendingsforvaltningen ved behov, formidle vedtak om arbeidstillatelse og effektuering av oppholdstillatelse, fornyelse av oppholdskort og lønnsrapportering.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.