Bilde av Alvar Strandvold
Jeg er opptatt av å finne en god balanse mellom formelle krav og praktiske løsninger for å sikre effektiv formidling av finansiell informasjon.

Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

Fokusområder Assurance
Kontor Oslo, NO

Alvar begynte i EY som revisor i 2014, og har fra første stund peilet seg inn på regnskapsfaget. Som revisor jobbet han i avdelingen for shipping og offshore og har jobbet med flere store børsnoterte og private foretak.

I 2017 begynte Alvar i fagavdeling regnskap, hvor han jobber med både god regnskapsskikk og IFRS. Alvar er medlem av EYs internasjonale fagnettverk innen aksjebasert betaling og virkelig-verdi-måling. Alvar er også medlem av Norsk RegnskapsStiftelses fagutvalg for små foretak.

Alvar har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI, først siviløkonomstudiet og deretter master i regnskap og revisjon. 

Building a better working world – Slik utgjør Alvar en forskjell

"Jeg er opptatt av å spre kunnskap og interesse om regnskapsfaget til både kolleger og kunder, særlig gjennom kurs og seminarer. Dette øker ikke bare min egen forståelse og innsikt, men bidrar til at vi sammen kan løse regnskapsfaglige problemstillinger på en best mulig måte. Slik kan regnskapsbrukere gis den mest hensiktsmessige informasjonen".

Kontakt Alvar