Bilde av Asbjørn Ler
Den mest relevante og komplekse saken er den vi ikke har identifisert. Det er ingen grunner til ikke å finne den.

Asbjørn Ler

Partner, Assurance, EY Norge

Partner. Statsautorisert revisor. 30 års erfaring innen revisjon og relaterte profesjonelle tjenester med selskaper i ulike virksomheter, sektorer og bedrifter av ulik størrelse.

Fokusområder Assurance
Kontor Oslo, NO

Asbjørn er statsautorisert revisor fra Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen, og registrert revisor fra NTNU Business School i Trondheim. Han har også gjennomført flere lederutviklingsprogrammer og kunderelaterte av opplæringsprogrammer for ledere de siste 15 årene. 

Asbjørn har mer enn 30 års erfaring fra bransjen, han startet i Andersen i 1991, som ble sammenslått med EY i 2002. Han har vært involvert i revisjon og relaterte profesjonelle tjenester for selskaper i ulike virksomheter og sektorer av forskjellige størrelser, og har ledet revisjon av større nasjonale selskaper så vel som selskaper med betydelig internasjonal virksomhet. Gjennom dette har han fått bred erfaring innen komplekse regnskaps- og skattemessige spørsmål, transaksjoner og oppkjøp, frasalg og restruktureringsaktiviteter. Asbjørn har dyp kunnskap om børsnotering og bedriftsøkonomi, og bred erfaring med internkontroll, eierstyring og selskapsledelse.

Han har i mange år hatt flere lederroller i Assurance, bl.a. som leder for Nordic Assurance Practice utenfor de store byene, og Nordic Assurance Market Leader. 

Building a better working world – Slik utgjør Asbjørn en forskjell

Asbjørn bidrar til EYs visjon ved å samle klienter og fagpersoner fra EY til et team, som sammen kan identifisere og løse noen av de mest komplekse spørsmålene om regnskap, revisjon, skatt og internkontroll. Ved en slik samarbeidsmodell sikrer vi alle læring, erfaring og involvering.

I tillegg deler han av sin kunnskap ved å publisere artikler, samt holder forelesninger i regnskapsspørsmål for eiendomsbransjen og med hensyn til inntektsføring.

Kontakt Asbjørn