Bilde av Cathrine Halsaa – Senior Manager
Bedrifter som håndterer negativ påvirkning på menneskerettighetene i egen virksomhet og leverandørkjede kan bidra til bærekraftig utvikling og en uvurderlig positiv forbedring av menneskers liv.

Cathrine Halsaa

Senior Manager, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Samfunngsgeograf med spisskompetanse på OECDs retningslinjer, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven.

Fokusområder Assurance Bærekraft
Kontor Oslo, NO

Cathrine har lang erfaring fra arbeid med rådgiving om ansvarlig næringsliv fra OECDs kontaktpunktordning. Hun har inngående kjennskap til OECDs Retningslinjer og metoden aktsomhetsvurderinger og kravene i åpenhetslovn.

Cathrine er nordisk leder for CCaSS sitt tjenesteområde på rådgiving på menneskerettigheter og sosial bærekraft. Det gjelder særlig selskapers etterlevelse av Åpenhetsloven og andre internasjonale reguleringer som krever at virksomheter fremmer respekt for menneskerettigheter og gjør aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og håndtere risiko i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningsforbindelser.

Selskap som er ledende i å håndtere menneskerettighetsrisiko vil både oppfylle lovkrav og reguleringer, og være attraktive for investorer, arbeidstakere og forbrukere, og unngå negativt omdømme.

Building a better working world – Slik utgjør Cathrine en forskjell

"For meg betyr "a better working world" en verden der næringslivet respekterer menneskerettigheter og anstendig arbeid. Gjennom over tyve års erfaring med internasjonalt samarbeid og å fremme menneskerettigheter, ser jeg en stadig større verdi i dette arbeidet.

Cathrine har kurset og veiledet bedrifter og vært involvert i behandlingen av klagesaker mot profilerte norske selskaper om håndtering av risiko for menneskerettighetsbrudd.

Cathrine har jobbet for å fremme menneskerettigheter i hele sitt yrkesliv, og hun brenner for en verden der alle mennesker får opplevd grunnleggende rettigheter og menneskeverd".

Kontakt Cathrine