Bilde av Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Advokat, Tax & Law, EY Norge

Advokat med engasjement og entusiasme for juridiske problemstillinger som gir mulighet til å skape likevekt, rettferdighet og lønnsomhet for alle parter.

Fokusområder Jus Skatt
Kontor Bergen, NO

Elisabeth er advokat i EY Tax & Law og jobber bredt innen flere rettsområder tilknyttet selskapsretten, med et særlig fokus på arbeidsrett, likestillings- og diskrimineringsrett og offentlig anskaffelser.

Hun har tidligere arbeidserfaring fra offentlig klagenemnd for diskrimineringssaker, i tillegg til mange års arbeidserfaring fra bank- og forsikringsbransjen.

Elisabeth studerte Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, med spesialisering i arbeidsrett og selskapsrett, og skrev masteroppgave innen arbeids-, likestillings- og diskrimineringsrett med tittelen «Graviditetsdiskrimineringsvern for midlertidig ansatte – om vernet ved opphør og forlengelse av midlertidig stilling».

Building a better working world – Slik utgjør Elisabeth en forskjell

Elisabeth bidrar til “building a better working world” ved å bistå kundene til å etterleve lovkrav. Med sitt særlige engasjement rundt likestillings- og ikke-diskriminering bruker hun enhver anledning til å bidra til å utvikle et mer bærekraftig samfunn, der vi tar i bruk og ivaretar alle ressurser – også de menneskelige.

Elisabeth er en sterk pådriver av oppmerksomhet rundt virksomhetens aktivitets- og redegjørelsesplikt, og ser på det arbeidet som banebrytende for å utvikle samfunnet til mer inkludering og likestilling.

Kontakt Elisabeth