Bilde av Harry Veum
Jeg motiveres av å finne de beste og mest innovative løsningene for våre kunder.

Harry Veum

Partner, Advokat, Leder for Business Tax Advisory i Stavanger, EY Norge

Lang og bred erfaring innenfor selskapsbeskatning. Bransjeerfaring fra storbedrift, shipping og telekom. Far til 3 gutter som alle brenner for ski og skisporten, og elsker den norske vinteren.

Harry er advokat og har jobbet med skatterett i over 25 år, hvorav de siste 10 årene i EY.

Harry har bred erfaring fra både skattemyndighetene og privat sektor fra før han begynte i EY. Han kom til EY fra stillingen som leder for skatt i et rederiselskap.

I EY er Harry leder for enheten for selskapsbeskatning i Stavanger, med hovedfokus både på internasjonal beskatning og familieeide bedrifter. Han er spesielt opptatt av å finne gode helhetsløsninger for kundene, og leder et team med bred fagkompetanse innenfor skatt, regnskap og compliance.

Han har omfattende kursvirksomhet både internt og mot kunder, og har også sittet i et lovutvalg som har utredet rammebetingelsene for rederinæringen.

Harry har eksamen i jus fra Universitetet i Bergen, og har vært medlem av advokatforeningen siden 2000.

Building a better working world – Slik utgjør Harry en forskjell

"Jeg bidrar til EYs visjon ved å finne gode løsninger for bedrifter og eiere som gir trygghet og grunnlag for videre vekst. Hovedfokuset ligger særlig på helhetlige løsninger for kundene.

Dette fordi en god organisering av bedriften er avgjørende for eierkontroll og for at bedriften kan vokse og skape trygge arbeidsplasser".

Kontakt Harry