Bilde av Ingelina Viken Nyebak
Tillit og gode relasjoner er nøkkelen til å være en helhetlig og god rådgiver.

Ingelina V. Nyebak

Senior Manager, Skatterådgiver, Advokat, EY Norge

Rådgiver innenfor skatt og selskapsrett. Jusnerd. Reise- og treningsglad musikkelsker og hobbykokk.

Fokusområder Skatt Jus
Kontor Oslo, NO

Ingelina er advokat i Business Tax Services-gruppen (BTS) ved EYs oslokontor. Hun begynte i EY i 2014, hvor hun har opparbeidet seg bred erfaring innenfor norsk skatterett og selskapsrett, og særskilt kompetanse på blant annet egenkapitaltransaksjoner, skatteposisjoner og klagesaker. Hun har tidligere sittet som innvalgt ansattrepresentant i styret i EY.

Nå arbeider Ingelina hovedsakelig med privat virksomhet. Innen dette segmentet hjelper hun familieeide selskaper å strukturere sitt eierskap på best mulig måte. Hun bistår med løpende skatterådgivning, reorganiseringer, gjennomføring av generasjonsskifter og opplæring av neste generasjons eiere.

Ingelina har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en LL.M. i Corporate and Commercial law fra Bond University.

Building a better working world – Slik utgjør Ingelina en forskjell

"For å forstå en bedrift og dens behov, må man også forstå menneskene bak. Derfor er det viktig for meg å bygge tillit og gode relasjoner, slik at jeg kan være en helhetlig og god rådgiver som kan levere det lille ekstra.

Jeg har tro på at aktiv involvering av neste generasjons eiere, med fokus på verdier og felles mål, er nøkkelen til en god og langsiktig forvaltning av familieeide selskaper. Dette er viktig for det fremtidige næringslivet, og noe jeg ønsker å bidra til gjennom å lære neste generasjon om rollen og ansvaret eierskap og styreverv innebærer.

Jeg brenner for likestilling, og ønsker å gå foran som et godt eksempel ved å stå opp for det jeg tror på, se menneskene rundt meg, og bidra til å løfte dem frem."

Kontakt Ingelina