Bilde av Kjetil Kristensen
Morgendagens internrevisjon leverer bedre perspektiv og dypere innsikt. Dette oppnås gjennom aktiv bruk av teknologi og analyser. Dette gir økt revisjonsdekning og økt verdiskapning.

Kjetil Kristensen

Partner, FSO Enterprise Risk leader, FSO country leader & FSO Norway Consulting leader, EY Norge

Partner i EYs Financial Services Organization (FSO), bosatt i Oslo. Drømmer daglig om nye eventyr og ekspedisjoner til de sørligste breddegrader.

Partner i EYs Financial Services Organization (FSO). Kjetil er leder for FSO i EY Norge. Han er videre leder for tjenesteområdet Enterprise Risk i FSO Europa.

Kjetil er leder av vår forretningsenhet Financial Service Organization (FSO) i Norge. Dette er en forretningsenhet som er fullintegrert i Europa og som fokuserer utelukkende på finansbransjen. Han er i tillegg leder for Consulting innen FSO i Norge samt leder av kompetansområdet internrevisjon i FSO Europa. Som leder av FSO Enterprise Risk er Kjetil ansvarlig for EYs tjenester til finanssektoren innen internrevisjon, herunder co- og outsourcing og transformasjon av internrevisjonsfunksjoner.

Kjetil er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Hans kundeportefølje består av norske banker og forsikringsselskaper. Han har over 25 års erfaring med å lede og omstille internrevisjonsfunksjoner og rådgivning til 2. linje i finanssektoren.

Building a better working world – Slik utgjør Kjetil en forskjell

"Jeg ønsker å bidra til en «resiliant» finansbransje, slik at bransjen også blir robust i økonomiske stressede perioder. Det gjør jeg blant annet ved å finne løsninger som utfordrer forretningsmodellene i det å styre risiko versus lønnsomhet, både på kort og lengre sikt.

I EY tiltrekker vi oss av noen av de beste talentene i markedet. Jeg forsøker hver eneste dag å bidra til at våre medarbeidere utvikler sin kompetanse og lederegenskaper. Da blir de de attraktive rådgivere til og ledere i finanssektoren".

Kontakt Kjetil