Bilde av Mette Kloster
Jeg ønsker å drive vekst og transformasjon i petroleumsnæringen for å bidra til en balansert og bærekraftig omstilling.

Mette Kloster

Partner, Leder for Consulting i Stavanger, EY Norge

Motiveres av å skape struktur i kaos, løse problemer og levere gode resultater sammen. En lagspiller på jobb. En aktiv og engasjert småbarnsmor på fritiden. Lokalisert i Norges energihovedstad.

Mette er partner og leder for EYs rådgivningsenhet i Stavanger og en del av vårt Business Transformation team.

Mette er ansvarlig for Consulting sin olje og gass portefølje og sørger for at våre kunder i bransjen får den støtten de trenger på tvers av våre kompetanseområder. Hennes spisskompetanse er oppstrøm og transaksjonsintegrasjoner og hun har bred erfaring som prosjektleder for større endringsreiser og transformasjoner på norsk sokkel.

Mette har en mastergrad i International Business og entreprenørskapsstudier i Kina og USA. Hun har også jobbet på EYs kontor i London og bruker sitt og EYs globale nettverk aktivt for å alltid sikre riktig og relevant kompetanse og erfaring til kundene våre. 

Building a better working world – Slik utgjør Mette en forskjell

"Jeg ønsker å bruke vår påvirkningskraft til å være med på å drive en bærekraftig omstilling til nye energisystemer som også ivaretar kundene våre og den endringsreisen de er på. Jeg har stor tro på at dette vil bidra til vekst og bærekraftig verdiskapning, samt skape nye spennende opplevelser og erfaringer for både oss og kundene våre".

Kontakt Mette