Bilde av Morten Bakken
Jeg er opptatt av at kundene skal jobbe smart og riktig, i tillegg til å ha fokuset fremover og ikke på historien.

Morten Bakken

Senior Manager, Assurance, Financial Accounting Advisory Services (FAAS), EY Norge

Morten er Senior Manager. Nærmere 10 års relevant erfaring fra ulike stillinger og selskaper, både privat og offentlig. Arbeider innen forbedring av prosesser og internkontroll.

Morten er Manager i EY Financial Accounting Advisory Services (FAAS). Morten har nærmere 10 års relevant erfaring fra ulike stillinger og selskaper, både privat og offentlig. Han jobber med forbedring av prosesser og internkontroll, med fokus på å implementere en risikobasert internkontroll til selskaper.

Morten har deltatt i flere strategi- og forbedringsprosjekter.

Morten har vært økonomisjef og Controller hvor han har arbeidet mye med forbedringsprosesser, rapportering til styret og eier, samt risikovurderinger både internt og eksternt. Han har i perioder vært fungerende økonom- og administrasjonsdirektør, med ansvar for økonomi, HR, beredskap og anskaffelser.

Building a better working world – Slik utgjør Morten en forskjell

I tillegg til forbedring og effektivisering av selskapenes økonomifunksjon er Morten opptatt av klima og bærekraft.

FAAS har en egen enhet, ‘Climate Change and Sustainability Services’, som tar for seg forbedring av miljøarbeid og bærekraft. Bærekraft har blitt en integrert del av moderne forretningsdrift, og med god erfaring og kunnskap bidrar Morten til solide bærekraftstrategier og forretningsmuligheter. 

Kontakt Morten