Bilde av Ragnhild Valstad
Jeg har et brennende engasjement for å hjelpe sykehus og kommuner med å forbedre helsetjenestene, til det beste for pasienter, pårørende og ansatte.

Ragnhild Valstad

Director, Consulting, Avdelingsleder Workforce Advisory, EY Norge

Teamspiller med inkluderende arbeidsform og et genuint ønsker om å gjøre en forskjell for enkeltindividene i samfunnet vårt. Tiden utenfor jobb brukes på hund, trening, matlaging, musikk og familie.

Ragnhild Valstad er direktør hos EY Consulting, hvor hun har jobbet siden 2013. Hun er avdelingsleder for avdelingen Workforce Advisory, som har ansvaret for alt av tjenester innen organisasjonsevalueringer, organisasjonsdesign og -utvikling, endringsledelse, HR-transformasjoner og HR-teknologi i EY Consulting. Hun er også leder av EYs KAM-team for Helse Sør-Øst RHF, og er en del av EYs bransjeteam for helse i Norge og Norden. Ragnhild jobber primært med forbedringsprosjekter og organisasjonsutvikling i helsesektoren. Ragnhild er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med fordypning i samfunnsøkonomi.

Building a better working world – slik utgjør Ragnhild Valstad en forskjell

"Jeg har et brennende engasjement for å hjelpe sykehus og kommuner med å forbedre tjenestene til det beste for pasienter, pårørende og ansatte. I alle mine prosjekter er det brukernes behov og fokuset på å sikre likeverdige tilbud av høy kvalitet til alle som er førende i arbeidet, uansett om det omhandler kontinuerlig forbedring, organisasjonsutvikling, strategiarbeid eller lederutvikling.

Jeg ser muligheter, der andre ser problemer. Og jeg ser struktur og sammenhenger, der andre ser kaos og uhåndterbare informasjonsmengder. Jeg har en inkluderende arbeidsform, og lang erfaring med å navigere i komplekse organisasjoner med mange interessenter med ulike behov. Med min solide fagbakgrunn og brede erfaring med gjennomføring av store prosjekter, kan jeg være pragmatisk i tilnærmingen uten å miste fokus og retning i prosjektet. Dette, i tillegg til mitt fokus på å sikre faktabaserte prosesser, legger grunnlag for varig verdiskapning for den enkelte, for aktørene og for samfunnet som helhet".

Kontakt Ragnhild