6 jul. 2023
Bilde av en kvinne som jobber med dataanalyse og rapportering av transaksjonstrender

Transaction trends Q2 2023

Skrevet av
Bjørn Tore Foss

Partner, Private Equity, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert transaksjonsrådgiver. Stolt far til to barn. Familiemann. Sportsidiot.

Magnus Broks

Partner, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert og proaktiv rådgiver som er opptatt av historien bak tallene. Lagspiller. Glad i god litteratur.

Stine Ruud Andersen

Senior Manager, Strategy and Transactions, EY Norge

Engasjert transaksjonsrådgiver. Bred erfaring fra industrielle og finansielle aktører på tvers av sektorer.

6 jul. 2023
Relaterte temaer Strategy and Transactions

Rekordhøy norsk M&A aktivitet, drevet av økning i mellomstore transaksjoner

Oppsummert:

  • Medianverdien av transaksjoner med annonsert verdi er betydelig redusert  
  • Global M&A aktivitet siste tolv måneder øker, men aktiviteten forblir markant lavere enn 2021 og 2022
  • Mer restriktiv utlånspraksis fra bankene mot enkelte sektorer og dyrere finansiering påvirker forventet avkastning på investeringer  

I andre kvartal 2023 ble det annonsert 200 transaksjoner i det norske M&A markedet. Dette er 6% flere enn i Q2 2022 (189), samt en økning på 9% sammenlignet med Q1 2023. Den positive transaksjonsutviklingen skjer til tross for en stram pengepolitikk, usikkerhet knyttet til finansmarkedene og pågående geopolitiske spenninger. Den høye aktiviteten er i stor grad drevet av en betydelig økning i norske transaksjoner, som følge av flere norske kjøpere og målselskaper. Medianverdien av transaksjoner med annonsert verdi i Q2 var USD 6m, som er betydelig lavere enn den historiske medianen på USD 49m.

Antallet transaksjoner de siste 12 månedene på 651 er noe lavere enn rapportert transaksjonsnivå i samme periode per Q2 2022 (691). Globalt har M&A aktiviteten tatt seg opp sammenliknet med det unormalt lave volumet i januar og februar, men forblir markant lavere enn både 2021 og 2022.

Private Equity viser økende trend

De økende kapitalkostnadene har skapt press på PE-fond for å generere avkastning. Til tross for at PE er inkludert i 22% færre transaksjoner sammenlignet med Q2 2022, er den totale PE-aktiviteten i løpet av Q2 2023 opp med 2% fra Q1 2023.

Bjørn Tore Foss, Partner i EY og Nordic PE Market Segment Leader uttaler:

– Generelt sett forventer vi at aktiviteten i markedet vil forbli volatil, men det er tegn på at PE-aktiviteten begynner å ta seg opp fra de lave nivåene vi så tidligere i år. Vi ser også en økning i antall forespørsler om transaksjonsrådgivning inn mot salgsprosesser som vi forventer vil starte opp i løpet av høsten.

Bransjene AM&M og TMT har høyest transaksjonsaktivitet

Aktiviteten i det norske transaksjonsmarkedet er drevet av bransjene AM&M og TMT, som utgjorde henholdsvis 31% og 25% av totale transaksjoner de siste tolv månedene. Sammenliknet med forrige kvartal ser vi en vekst for sektorene Consumer Products, Financial Serivces, Oil & Gas, Real Estate, Hospitality & Construction, og TMT. Consumer Products vokste med 21% fra Q2 2022, delvis forklart av en økning i transaksjoner som involverer mat- og havbrukssektoren, som til sammen utgjør 52% av alle transaksjoner innen sektoren i perioden.

Vegard Stevning, Partner i EY og leder for Strategy and Transactions i Norge, uttaler:

– Det største volumet av antall transaksjoner innen TMT skjer innenfor software. Med økende renter ble det et skille mellom kjøpere og selgere i en sektor som i stor grad prises på fremtidig inntjening. Vi observerer at markedet nå i større grad er tilvennet det nye rentenivået, og at flere kjøpere og selgere vil møtes på prisforventning i tiden som kommer.

Markant nedgang i transaksjoner over landegrensen 

Andelen transaksjoner over landegrensen utgjorde 51% av alle transaksjoner i kvartalet, og plasserer seg derfor et godt stykke under det historiske gjennomsnittet (2008-2023) på 70%. Den svake kronekursen har gjort kjøp i utlandet dyrere for norske aktører. Dette har trolig bidratt til at et rekordhøyt antall norske selskaper har blitt oppkjøpskandidater.

Antallet utenlandske investorer er redusert med nesten 50% siden Q2 2022. Nedgangen i andel utenlandske investorer kan forklares av i) utfordringer relatert til utenlandsk finansiering, ii) fokus på lønnsomhet over vekst, iii) lavere risikoappetitt hvor selskaper søker mot lokale målselskaper til lavere verdi og iv) uforutsigbar utvikling i norsk skattepolitikk innen flere sektorer.

Stigende børsforventinger etter mer stabilitet i banksektoren

OBX-indeksen steg noe i Q2 2023, og har kommet seg etter fallet i mars som fulgte fra bekymringer knyttet til problemer i enkeltbanker i USA og Sveits. I løpet av kvartalet har usikkerheten knyttet til bankvirksomhet blitt redusert, da utfordringene i hovedsak virker å være knyttet til enkelte regionale banker i USA. Vedvarende høy inflasjon har bidratt til økte renteforventninger, selv om Norges Banks forventning til styringsrenten er litt lavere enn før bankkrisen startet.

NOK fortsetter å svekke seg mot USD, EUR og GBP gjennom Q2 2023. Svekkelsen skyldes sannsynligvis blant annet en redusert forskjell mellom styringsrenten i Norge sammenlignet med andre land. I august 2022 var styringsrenten i Norges Bank 1,75 % over ESB; men gapet nå er redusert til 0,25 %. Den reduserte relative avkastningen på NOK gjør den til en mindre attraktiv investeringsvaluta.

Forventet redusert transaksjonsaktivitet gjennom sommermånedene

Samlet sett forventer vi at aktiviteten i markedet forblir volatil, men mye tyder på at PE-aktiviteten vil begynne å ta seg opp igjen utover høsten.

Last ned og les hele Q2-rapporten her

 

Last ned rapport

Sammendrag

I andre kvartal 2023 ble det annonsert 200 transaksjoner i det norske M&A-markedet. Dette er 6% flere enn i Q2 2022 (189), samt en økning på 9% sammenlignet med Q1 2023 (182). Den økte transaksjonsaktiviteten skjer til tross for en stram pengepolitikk, usikkerhet knyttet til finansmarkedene og pågående geopolitiske spenninger. Samtidig ser vi en betydelig økning i norske oppkjøp av mellomstore selskaper, som i større grad er finansiert med bare egenkapital eller innenfor eksisterende lånerammer.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Bjørn Tore Foss

Partner, Private Equity, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert transaksjonsrådgiver. Stolt far til to barn. Familiemann. Sportsidiot.

Magnus Broks

Partner, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert og proaktiv rådgiver som er opptatt av historien bak tallene. Lagspiller. Glad i god litteratur.

Stine Ruud Andersen

Senior Manager, Strategy and Transactions, EY Norge

Engasjert transaksjonsrådgiver. Bred erfaring fra industrielle og finansielle aktører på tvers av sektorer.

Related topics Strategy and Transactions