Những dấu ấn 30 năm EY Việt Nam

Khám phá những hình ảnh về hành trình thực hiện mục tiêu Xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn của chúng tôi

Chia sẻ những suy nghĩ của bạn

Những tấm ảnh này có đang gợi lại những cảm xúc hay kỷ niệm nào trong bạn? Dù đó là gì hay chia sẻ với chúng tôi ngay hôm nay.   

Các thế hệ lãnh đạo

Hình ảnh của các thế hệ lãnh đạo EY Việt Nam, những người đóng vai trò nền tảng để xây dựng và phát triển EY tại Việt Nam. 

Khám phá thêm

 

Young-woman-using-a-laptop-to-connect-with-her-friends-and-parents-during-quarantine

 

Các sự kiện nổi bật  

Hình ảnh về các khoảnh khắc của EY và khách hàng tại  những sự kiện nổi bật và đáng nhớ. 

Khám phá thêm

 

 

Văn hóa của EY 

Một lát cắt về văn hóa tập trung vào con người của EY - cho thấy cách chúng tôi quan tâm và trao quyền cho con người EY để thực hiện mục tiêu Xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn. 

Khám phá thêm

 

 

Hỗ trợ và đóng góp cho cộng đồng 

Một diễn giải bằng hình ảnh về cách chúng tôi thực hiện mục đích Xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn thông qua những đóng góp tích cực cho cộng đồng.