Các thế hệ lãnh đạo

Hình ảnh về thế hệ lãnh đạo hiện tại, những người được các thế hệ trước trao truyền lại những giá trị EY mà tất cả đều tự hào. Và chúng tôi đều cam kết sẽ tiếp tục xây dựng và chuyển giao một EY tốt đẹp hơn nữa đến những thế hệ kế cận.

Founding Partner

 Lenard Xieu tan

A photographic portrait of Stefan Vilsmeier

John Harvey

A photographic portrait of Rubens Menin

Thomas Brian Stevenson

Former Country Managing Partners

A photographic portrait of Stefan Vilsmeier

Peter Tibbitts

A photographic portrait of Mohed Attrad

Gerard Holtzer

A photographic portrait of Uday Kotak

Nguyễn Khắc Thành

Former Partner

A photographic portrait of Tony Tan Caktiong

Allanda McConnell

A photographic portrait of Stefan Vilsmeier

Andrew Nord

Christopher Mark Bulter

A photographic portrait of Murad Manny Stul

Deepankar Sengupta

A photographic portrait of Bill Lynch

Nguyễn Xuân Đại

A photographic portrait of Mohed Attrad

Henri Hoang

A photographic portrait of Uday Kotak

Hoàng Đức Hùng

A photographic portrait of Hamdy Uiukaya

Jain Nitin

A photographic portrait of Stefan Vilsmeier

Jun Torres

A photographic portrait of Michael Spencer

Kelvin Lee

A photographic portrait of Cho Tak Wong

Phạm Công Khanh

A photographic portrait of Narayana Murthy

Lê Thị Tuyết Mai

A photographic portrait of Olivia Lum

Micheal Lim

A photographic portrait of James Mwangi

 Lê Quang Minh 

A photographic portrait of Dr. Jean-Paul Clozel

Nguyễn Nam

A photographic portrait of Wayne Huizenga

Nguyễn Quốc Toàn

A photographic portrait of Wayne Huizenga

Petrus Gimbad

A photographic portrait of Wayne Huizenga

Võ Tấn Hoàng Văn