Niềm tin theo Thiết kế

Niềm tin theo Thiết kế là một phương pháp của EY giúp cách mạng hóa quản trị rủi ro bằng cách vận dụng tư duy tối ưu hóa rủi ro và đưa niềm tin vào sâu trong các dịch vụ và sản phẩm ngay từ đầu.

Tham gia cuộc trò chuyện

#TrustbyDesign

 

#TransformativeAge

 

Linkedin Twitter

Ý tưởng mới nhất

Làm thế nào để bạn dạy trí tuệ nhân tạo về giá trị của niềm tin?

EY công bố giải pháp đầu tiên được thiết kế để giúp đánh giá tác động và độ tin cậy của hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Khám phá thêm (bằng tiếng Anh)

Hội đồng quản trị có thể đưa những cân nhắc về rủi ro vào việc ra quyết định chiến lược ra sao

Các hội đồng nên đánh giá cách tiếp cận rủi ro của tổ chức và đảm bảo đó là cốt lõi của chiến lược thúc đẩy.

Khám phá thêm (bằng tiếng Anh)