Joe Gummerus

Joe Gummerus

EY Finland, Tax, Law, Senior Legal Counsel

Tiedonjanoinen lakimies

Fokusalueet Lakipalvelut
Toimisto Vaasa, FI

Joe työskentelee Senior Legal Counselina Vaasan toimistossa.

Joe on erikoistunut muun muassa kiinteistöoikeuteen, tietosuojaan liittyviin asioihin sekä yhtiö- ja sopimusjuridiikkaan.

Joe on oikeustieteen maisteri ja kauppatieteen maisteri. Lakimiestehtävien lisäksi Joe on työskennellyt muun muassa taloushallinnon esimiestehtävissä, sekä hallintojohtajana korkeakoulusektorilla.

Building a better working world - Näin Joe rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Minulle “building a better working world” tarkoittaa asiakaslähtöistä, korkealaatuista työskentelyä erilaisten juridisten toimeksiantojen parissa.

Ota yhteyttä Joeen