Kjell Berts

Kjell Berts

EY Finland, Assurance, Partner, KHT- tilintarkastaja

Tilintarkastaja Pohjanmaalta

Fokusalueet Tilintarkastus
Toimisto Vaasa, FI

Kjell on KHT- tilintarkastaja. Hänen asiakaskuntaan kuuluu toimeksiantoja koko Suomesta, enimmäkseen Pohjanmaan seudulta.

Building a better working world - Näin Kjell rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Pidän tärkeänä sitä, että EY pitää tiiviit yhteydet yrittäjäjärjestöihin, jotka tukevat elinkeinoelämää alueellisesti.

 

Ota yhteyttä Kjelliin