5 minutters lesing 17 nov. 2020
Flyfoto av motorvei i Shanghai

Hvordan smidighet blir avgjørende for å takle hurtige markedsendringer

5 minutters lesing 17 nov. 2020
Relaterte temaer Advanced manufacturing

Nye regelverk, økonomiske betingelser og skiftende preferanser hos kundene tvinger bilprodusenter og underleverandører til å bli smidigere.

Lederne i 17 bil- og transportselskaper har fortalt analytikere at de tvinges til å bli mer fleksible som følge av endringer i etterspørselsmønstrene. De prøver å balansere driftskostnadene med behovet for å investere i utviklingen av nye teknologier.

De 10 viktigste temaene fra kvartalsvise resultatpresentasjoner:

 1. Geografiske utviklingslinjer
 2. Utvikling av mobilitet
 3. Driftskostnader
 4. Restrukturering
 5. Uorganisk vekst (M&A, joint ventures og partnerskap)
 6. Reguleringsspørsmål
 7. Produksjon og styring av forsyningskjede
 8. Produktutvikling
 9. Styring av arbeidskapital og kontantstrøm
 10. Geopolitiske spørsmål

Tre temaer som utmerket seg i 1. kvartal av 2019

Regional etterspørsel, mobilitet og driftskostnader er fortsatt de viktigste tre temaene i 1. kvartal av 2019, slik de også var i 4. kvartal av 2018. Det faktum at posisjonene deres ikke har endret seg i dette kvartalet, tyder på at lokale krav, teknologiske fremskritt og makroøkonomiske forhold fortsatt spiller en sentral rolle i vekststrategien til selskaper innen bil og transport. Disse temaene diskuteres nedenfor:

 • Geografiske utviklingslinjer: Temaet regional etterspørsel er nummer én på topp 10-listen i 1. kvartal av 2019 og var det også i 4. kvartal av 2018, Dette tyder på at kjøretøy- og transportsektoren reagerer på endret etterspørsel i Asia, Europa og Nord-Amerika. Selv om Asia ser en avtagende vekst i flere viktige kjøretøysegmenter, er regionens samlede økonomiske vekstrate fremdeles høyere enn gjennomsnittet. Mens produsenter i Europa står overfor nye utfordringer på grunn av nye utslippsreguleringer, ser man tegn på en økende interesse for sports- og nyttekjøretøyer (SUV-er), lette lastebiler og crossoverbiler over hele USA.
 • Utvikling av mobilitet: Teknologiske fremskritt har andreplassen på listen både i 1. kvartal av 2019 og 4. kvartal av 2018. Det tyder på at data- og innholdsstyring er i ferd med å bli mer integrert kjøretøy- og transportsektoren. Etter hvert som utviklingen av teknologi for selvkjørende og elektriske biler fortsetter å endre markedet, ser selskaper etter nye måter å forbedre tjenestene og styrke kunderelasjonene på. Dette påvirker etter hvert etterspørselen etter avanserte førerstøttesystemer, som vokser raskere enn antatt. For å ta inn over seg disse innovasjonene må produsentene ty til nyanskaffelser, joint ventures og in-house inkubatorer.
 • Driftskostnader: Operasjonelle team i kjøretøy- og transportselskapene får nye utfordringer, siden de makroøkonomiske forholdene stadig endres. De største problemområdene er knyttet til råvarer, valutamarkedet (Forex), teknologi, logistikk og talenter, der svingningene i valutakursene fortsatt er den største bekymringen. Denne usikkerheten og de økte kostnadene i forbindelse med utvikling av mobilitet forventes å vedvare i neste kvartal. Til tross for økningen i driftskostnader, viser imidlertid analyser av resultatpresentasjoner at kostnadene i forbindelse med teknologisk utvikling forventes å bidra til topplinjevekst på lang sikt.

Nye temaer i 1. kvartal av 2019

Initiativer på firmanivå og produktutvikling er de to nye temaene på listen. Mens førstnevnte handler om driftseffektivisering, omorganisering av forretningsfunksjoner og avhendelser, ser det sistnevnte temaet på endringen i etterspørselen etter biltyper, som øker betydningen av FoU og produktinnovasjon:

 • Restruktureringsinitiativer: Selskapene i kjøretøy- og transportsektoren fokuserer på hvordan de kan forbedre den strukturelle effektiviteten mens de samtidig sørger for reduksjon i driftskostnadene. Noen tror at å ansette en «digitaliseringsklar» arbeidsstyrke ville hjelpe dem å oppnå dette. Mange er også opptatt av restrukturering, som er i ferd med å bli «den nye normalen» i næringslivets verden.
 • Produktutvikling: Flere selskaper ønsker å lansere nye initiativer for å forbedre kundeopplevelsen. De viktigste temaene for produktlanseringer er ny arkitektur, forbedret drivstoffeffektivitet og nye infotainment-funksjoner, sammen med forsterket innsats for å overholde utslippskrav.
 • Omfang, begrensninger og metodikk

  Denne analysen går gjennom de viktigste temaene som har blitt drøftet av ledere for 17 B&A-selskaper (inkludert personbiler, nyttekjøretøyer og leverandører til bilindustrien) under offentlige resultatpresentasjoner til analytikere. Rapporten følger utviklingen i disse temaene fra kvartal til kvartal for å gi et perspektiv på endringer i forholdene i sektoren.

Sammendrag

Selskaper i bilindustrien, inkludert personbiler, nyttekjøretøyer og leverandører til bilindustrien, tvinges til å bli smidigere enn noensinne på grunn av endringer i lokale økonomiske forhold, driftskostnader forbundet med teknologiske fremskritt og endrede kundepreferanser.

Om denne artikkelen

Relaterte temaer Advanced manufacturing