13 okt. 2023
Bilde av Mads Ribe og Louise under Oslo Business Forum som har et foredrag om generativ KI/AI i Norge

Adopsjon av Generativ AI i Norge

Skrevet av
Stian Ellingsen

Manager, Consulting, Leder EYs Amplifier, EY Norge

Teknologidrevet forretningsutvikler, som er lidenskapelig opptatt av å realisere startups utappede potensiale til å skape en mer bærekraftig fremtid.

Mads Ribe

Associate Partner, Advokat, Law, EY Norge

Forretningsjuridisk- og teknologiadvokat. Aktiv på den norske start-up scenen. Tenker utenfor boksen og multidisiplinært for å finne løsninger.

Even Vinge

Partner, Consulting, Nordisk AI-leder, EY Norge

Teknolog og strategisk rådgiver som brenner for verdiskapning med AI og data.

13 okt. 2023

Med en adopsjonsrate av generativ kunstig intelligens (GenAI) på 40% blant norske virksomheter, står de nå overfor utfordringer knyttet til mangel på kompetanse og integrasjon. Les videre for å utforske det norske AI-landskapet.

Oppsummert:
  • GenAI-adopsjon og -utfordringer: Selv med en GenAI-adopsjonsrate på 40% blant selskapene i Oslo Business Forums CEO-nettverk, står virksomhetene overfor betydelige utfordringer knyttet til mangel på kompetanse og integrasjonsbarrierer.
  • Økonomisk potensial og regulering: GenAI bidrar til å forbedre effektivitet, men norske virksomheter belyser utfordringer med regulering av GenAI, der etiske hensyn er et mer sentralt tema i global sammenheng.
  • Strategiske forskjeller: Det bør bemerkes at 77% av norske virksomheter mangler en omfattende strategi for GenAI.  

Evolusjonen og effekten av generativ AI

Siden introduksjonen av AI på 1950-tallet har teknologien gjennomgått en betydelig utvikling. Fra å opprinnelig bli definert som “vitenskapen bak å skape maskiner med kognitive evner”, har AIs reise vært preget av perioder med høye forventninger, skepsis og realistiske evalueringer. Denne utviklingen har medført stadige fremskritt, inkludert viktige undergrener som datadrevne ekspertsystemer, maskinlæring og dyp læring ved hjelp av nevrale nettverk. Den nyeste innovasjonen innen dette feltet er generativ AI (GenAI).

Med evnen til å generere nytt innhold som bilder, tekst og lyd basert på sine treningsdata, markerer GenAI et betydelig fremskritt. Dette ble spesielt tydelig sist år da OpenAI lanserte sin språkmodell, ChatGPT.

I lys av denne utviklingen kan man stille spørsmålet: Er GenAI bare en inkrementell utvikler, eller markerer det en revolusjonerende disruptive innovasjon? Selv om GenAI har eksistert som konsept i mange år, er dens nåværende potensielle anvendelser og konsekvenser betydelige.

Et globalt perspektiv på GenAI: Innsikt fra EYs undersøkelser

For å gi et helhetlig perspektiv på GenAI har EY surveyet 1200 globale toppledere, samt 140 medlemmer av Oslo Business Forums CEO-nettverk i Norge. De mest sentrale innsiktene fra undersøkelsene er:

1. Adopsjon og verdiskaping: 

40% av de norske virksomheter som deltok i undersøkelsen har tatt i bruk GenAI, spesielt i kundeorienterte funksjoner som branding, markedsføring, salg og FoU. Imidlertid har majoriteten på 60% ikke utnyttet det fulle potensialet av GenAI, noe som indikerer urealisert potensiale.

Adopsjon

40 %

GenAI-adopsjon blant norske virksomheter​

2. Utfordringer og bekymringer:

Blant norske virksomheter er mangel på kompetanse innen GenAI en dominerende bekymring. Andre prominente utfordringer er knyttet til integrasjon, regulatoriske og etiske hensyn.

3. Regulering og etiske hensyn:

Bare 22% av norske organisasjoner har rammeverk for styring av GenAI, til tross for at 65% av globale toppledere erkjenner de etiske og juridiske risikoene knyttet til GenAI. Dette fremhever skillet mellom anerkjennelse og handling, og understreker behovet for ansvarlig bruk av GenAI.

Globalt risikoperspektiv

65 %

Globale toppledere som ser et behov for å adressere etiske og juridiske risikoer​

Styringsmekanismer

22 %

Norske virksomheter som har etablert styringsrammeverk for GenAI​

4. Strategisk tilnærming til GenAI:

Blant norske virksomheter som er undersøkt, mangler hele 75% et strategisk rammeverk for GenAI. Dette kan medføre at GenAI-initiativer ikke er i tråd med organisasjonens overordnende mål.

Globalt verdiforslag

65 %

Globale toppledere som er enige i at GenAI er en verdidriver​

Strategisk rammeverk

25 %

Norske virksomheter som har etablert et strategisk rammeverk​

Vi observerer at selv om norske virksomheter forstår både mulighetene og utfordringene med GenAI, henger de etter i strategisk implementering og etisk styring. Dette står i kontrast til globale toppledere, som både har en proaktiv tilnærming og kartlegger en klarere og mer helhetlig vei mot adopsjon av GenAI.

Sammendrag

Fra AIs begynnelse på 1950-tallet til fremveksten av Generative AI (GenAI), har reisen vært preget av skiftende bølger av entusiasme og skepsis. EY-undersøkelser viser at 40% av norske virksomheter har tatt i bruk GenAI, men utfordringer som mangel på kompetanse er fortsatt fremtredende. Det er betydningsfullt at 77% av norske virksomheter ikke har strategiske rammeverk for GenAI, noe som avviker fra de globale topplederens prioriteringer og viser store forskjeller i strategisk tilnærming og tilsyn.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Stian Ellingsen

Manager, Consulting, Leder EYs Amplifier, EY Norge

Teknologidrevet forretningsutvikler, som er lidenskapelig opptatt av å realisere startups utappede potensiale til å skape en mer bærekraftig fremtid.

Mads Ribe

Associate Partner, Advokat, Law, EY Norge

Forretningsjuridisk- og teknologiadvokat. Aktiv på den norske start-up scenen. Tenker utenfor boksen og multidisiplinært for å finne løsninger.

Even Vinge

Partner, Consulting, Nordisk AI-leder, EY Norge

Teknolog og strategisk rådgiver som brenner for verdiskapning med AI og data.