2 minutters lesing 23 jan. 2024
Bilde av kvinne strekker seg opp for å berøre bølger av små lysstråler i luften, fotografert mot en blå bakgrunn

Blokkjedeteknologi kan forbedre nordisk tekstil- og møbelindustri 

Av Mads Ribe

Associate Partner, Advokat, Law, EY Norge

Forretningsjuridisk- og teknologiadvokat. Aktiv på den norske start-up scenen. Tenker utenfor boksen og multidisiplinært for å finne løsninger.

2 minutters lesing 23 jan. 2024

Først publisert i Tekstilforum den 23. januar 2024.

Et felles europeisk regelverk er noe som vil være en driver for adopsjon og bruk av teknologien innen alle bransjer, sier Magnus Jones i EY.

Tekstil- og møbelindustrien treffes av regulatoriske krav knyttet til åpenhet om leverandører og produktansvar, og må i fremtiden kunne redegjøre for materialbruk og klimagassutslipp for hele verdikjeden. Det skaper utfordringer for norsk og nordisk møbel- og tekstilnæring, som må tilpasse seg.

– Møbel- og tekstilnæringen har et stort potensial med å bruke ulike blokkjedeløsninger. Teknologien kan gi sporbarhet i hele verdikjeden og dermed løse utfordringene bl.a. med digitalt produktpass, sier Mads Ribe i EY. 

EY har sammen med klyngen til norsk tekstilnæring, NF&TA AS, utredet potensialet og verdien av en «Nordic Design Blockchain» for «The Nordic Blockchain Alliance» i tekstil- og møbelindustrien. Arbeidet er støttet av Nordic Innovation og ble gjennomført sammen med følgende klynger og interesseorganisasjoner i Norden; Interior Cluster Sweden, NF&TA, +Lab, Finnish Textile Fashion, Science Park Borås and Lifestyle & Design Cluster.

– Prosjektet konkluderer med at det er gode bruksmuligheter for bruk av blokkjedeteknologi for å  imøtekomme behovet for verifiserbar data som grunnlag for fremtidige digitale produktpass på en tillitsfull, trygg og effektiv måte, sier Elin Kathrine Saunes, prosjektleder i NF&TA og representant i prosjektet fra tekstilindustrien.

– Vi står overfor store endringer innenfor vår bransje hvor dokumentasjon av transparens og sporbarhet i verdikjeden blir viktig, og jeg tror de som er først ute med å bruke nye teknologiske løsninger vil kunne bruke dette som et konkurransefortrinn. Derfor har dette samarbeidet med EY vært ekstra viktig for å bygge mer kunnskap om teknologiens muligheter, sier Anita C. Drabløs daglig leder i PlussLab og representant i prosjektet fra norsk møbelindustri.

Mulighetene til tross, EY har også avdekket at bransjen står overfor utfordringer som må håndteres.

– Innovativ og nyskapende teknologi fører med seg et betydelig behov for økt investeringsvillighet og forståelse. Både for teknologien, men også prosessene. Dette krever helt klart et endret tankesett i bransjen. Likevel ser vi fra undersøkelsen i rapporten at god endringsledelse kan gi et godt grunnlag for å lykkes, sier Jonathan Sinnes i EY.

Andre utfordringer har vært knyttet til det regulatoriske elementet ved å benytte blokkjeder og tokens. Beslutningstakere har vært skeptiske til å investere i teknologien når det ikke har foreligget et ensformet regel- og rammeverk å forholde seg til. Dette endrer seg nå, med nye felles EU-regler.

– EU forordningen Markets in Crypto-Assets (MiCA) trer i kraft i 2024, og vi ser at et felles europeisk regelverk er noe som vil være en driver for adopsjon og bruk av teknologien innen alle bransjer. Tidspunktet for å iverksette et nordisk initiativ som dette er derfor veldig bra, også med tanke på mulige synergier inn mot andre parter i verdikjeden, sier Magnus Jones i EY.

Nye regulatoriske endringer knytter seg ikke bare til bruken av selve teknologien, men også til rapporteringskrav for tekstil- og møbelindustrien.

– Den norske utredningen av det nordiske initiativet, som EY har bidratt til, viser at blokkjedeteknologi kan bidra med å sørge for at virksomhetene handler i tråd med ulike EU-direktiver, som det nye Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Vi har funnet nøkkelfaktorer til hvordan virksomhetene kan lykkes med implementeringen av en "Nordic Design Blockchain", som kan gjelde for et bredt spekter av aktører innen tekstil- og møbelindustrien. Vi ser derfor at blokkjedeteknologien kan spille en viktig rolle for transparens og effektiviseringer i verdikjeden så vel som håndteringen av lovpålagte rapporteringskrav, sier Max Österlund i EY.

Sammendrag

Tekstil- og møbelindustrien i Norden kan dra nytte av blokkjedeteknologien for å oppfylle regulatoriske krav knyttet til leverandørtransparens og produktansvar. Dette kommer frem i en studie utført av EY og NF&TA AS. Teknologien kan gi sporbarhet i hele verdikjeden, noe som blant annet kan løse utfordringer med digitale produktpass. Selv om studien konkluderer med at det er gode bruksmuligheter for blokkjedeteknologi i bransjen, peker den også på potensielle utfordringer, som høye kostnader og behov for betydelig endringsprosesser i selskapene.

Om denne artikkelen

Av Mads Ribe

Associate Partner, Advokat, Law, EY Norge

Forretningsjuridisk- og teknologiadvokat. Aktiv på den norske start-up scenen. Tenker utenfor boksen og multidisiplinært for å finne løsninger.