Bærekraftsrapportering på 1-2-3

Om lag 1 700 norske bedrifter vil bli rapporterings- og attestasjonspliktige på bærekraft allerede i 2024 – 2026.

Kom i gang med bærekraftsrapportering

 

 Last ned veileder her

businesswoman carrying briefcase and files past office

EU har utviklet et nytt direktiv for bærekraftsrapportering som også forventes å bli implementert i Norge.

Direktivet vil indirekte påvirke langt flere enn de 1 700 bedriftene, selv om ikke loven krever at de skal rapportere på bærekraft.

Kravene til innholdet i rapporteringen er langt mer omfattende en dagens direktiv og gjeldende beste praksis. Det skal rapporteres på over 1000 datapunkter, med omfattende beskrivelser av strategisk betydning og tiltaksplaner, noe som vil være krevende for en stor andel av de rapporteringspliktige bedriftene.

Hvordan komme i gang?

For enkelthetsskyld kan vi dele veien til god rapportering inn i tre steg, der utgangspunktet er en dobbel vesentlighetsanalyse:

1. Start med å kartlegge hvordan bedriften påvirker omverdenen

Dette innebærer å se på bedriftens ESG-påvirkninger gjennom hele verdikjeden.

2. Analyser omverdenens påvirkning på bedriften

På denne måten får man en oversikt over bedriftens robusthet i møte med ESG-trender. Utfallet av analysen bør være en vurdering av største risikoer og muligheter bedriften står overfor på kort og mellomlang sikt.

3. Utvikle strategi og veikart for å styrke koblingen mellom virksomhetsstyring og bærekraft

Basert på konklusjonene i steg 1) og 2): Etabler fokusområder og ambisjoner for disse, og definer nøkkeltall for målinger og målsettinger.

Vil du vite mer om CSRD, dobbel vesentlighet, og hvordan din bedrift blir påvirket av nye norske og europeiske lovkrav?

Last ned veileder for bærekraftsrapportering her

 

CSRD vil blir pensum for store deler av norsk næringsliv. Om lag 1 700 norskebedrifter blir lovpålagt å rapportere etter CSRD i 2026, men langt flere blir indirekte påvirket gjennom nye konkurransevilkår.
Dan Jakob Wangen
Partner, Assurance, Climate Change and Sustainability Services, EYs Amplifier, EY Norge

EYs klima- og bærekraftsavdeling består av over 60 spesialister, og er del av et ledende globalt nettverk med over 3 000 bærekraftskonsulenter. Vi hjelper selskaper med å integrere bærekraft inn i kjernevirksomheten, gjennom strategi, KPI-er, målsetninger, organisasjonsutvikling, endringsledelse og rapportering.