3 minutters lesing 22 nov. 2021
Mann står på tuppen av Trolltunga

Hvordan skal Vestland realisere potensialet for grønn vekst?

Av Helene Raa Bamrud

Partner, Nordic Sustainability Consulting leader and EMEIA Sustainability Risk Leader, EY Norge

Helene ønsker å bidra til et rettferdig og bærekraftig samfunn. Hun elsker å gå på ski, tilbringe tid med venner og familie og nyte friluftsliv. Gift og har en sønn.

3 minutters lesing 22 nov. 2021
Relaterte temaer Rådgivning

I prosjektet Grøn region Vestland har EY, på oppdrag fra Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, kartlagt over 250 innovasjonsprosjekter. Dette for å etablere Vestlandsporteføljen.

I2020 utarbeidet EY på oppdrag fra et bredt partnerskap Vestlandsscenarioene 2020: Dette var en scenarioanalyse for utvikling av grønn verdiskaping, verdikjeder og fremtidige arbeidsplasser i hele regionen. I oppfølgingsprosjektet Grøn region Vestland 2021 har EY konkretisert hvordan aktørene sammen kan realisere mulighetene for grønn omstilling i fylket.

Vestlandsscenarioene satt retningen for Vestland. For å nå foretrukket scenario i 2030 må vi lykkes med å redusere klimautslippene, skape nye grønne jobber, øke eksport og øke verdiskapingen. Vestland er i dag utslippsfylket nr. 1, og innsatsen for dekarbonisering må rettes inn mot det som skaper størst effekt: Prosjekter innen industri, olje og gass, sjøfart og veitrafikk.

Grøn region Vestland har derfor kartlagt over 250 prosjekter innen grønn næringsutvikling i Vestland, og med disse prioritert og utviklet Vestlandsporteføljen bestående av 16 grønne huber. Vestlandsporteføljen er de prosjektene i Vestland som har størst potensiale for å redusere klimautslipp, skape de grønne arbeidsplassene, ta ledelsen i nye grønne verdikjeder og skape de største ringvirkningene. Rapporten avdekker samarbeidsmuligheter på tvers av verdikjeder i fylket, mellom offentlige og private aktører, samt akademia. Hubene må samarbeide for å realisere industriell symbiose, som vil gi økt konkurransekraft gjennom utslippskutt og kostnadsreduksjoner.

Realiseringen av hubene vil sikre at Vestland tar ledertrøyen i dekarbonisering og utviklingen av viktige grønne verdikjeder. Over 17.000 grønne potensielle arbeidsplasser er identifisert. De nye verdikjedene må bygges og skaleres for å bli nye norske industrier. Dette vil kreve utstrakt samarbeid for å bygge et nytt energisystem og grønn infrastruktur mellom hav og land.

For at Vestland skal lykkes med omstillingen er det fire kamper som må vinnes:

  • Det må bygges verdensledende grønne huber gjennom industriell symbiose. Vestlandsporteføljen identifiserer 16 slike viktige huber, som det haster med å få realisert.
  • Vestland må ta posisjonen som den globalt ledende havregionen. De nye verdikjedene er havbaserte – og Vestland kan ta ledertrøyen i disse.
  • Det må bygges innovativ grønn infrastruktur. Realiseringen av potensialet er avhengig av grønn infrastruktur mellom hubene, og tilstrekkelig kraft for å gjennomføre prosjektene.
  • Og til slutt; øke tempoet gjennom prioritering og best samarbeidsrigg. Ingen kan klare det grønne skiftet alene. Aktører på tvers av verdikjeder og bransjer må gå sammen for å øke tempoet for gjennomføring, og samarbeide for å utløse synergier gjennom industriell symbiose.

Sammendrag

Grøn region Vestland har analysert over 250 innovasjonsprosjekter i Vestland, hva som er status for de nye grønne verdikjedene, samt prioritert og utviklet Vestlandsporteføljen, som består av 16 grønne huber. Hubene må samarbeide for å realisere industriell symbiose, fordi dette i sin tur vil gi økt konkurransekraft gjennom utslippskutt og kostnadsreduksjoner. Realiseringen av hubene vil sikre at Vestland tar ledertrøyen i viktige grønne verdikjeder, og kan skape over 17.000 grønne arbeidsplasser. Estimert investeringsbehov er 225 milliarder kroner.

Om denne artikkelen

Av Helene Raa Bamrud

Partner, Nordic Sustainability Consulting leader and EMEIA Sustainability Risk Leader, EY Norge

Helene ønsker å bidra til et rettferdig og bærekraftig samfunn. Hun elsker å gå på ski, tilbringe tid med venner og familie og nyte friluftsliv. Gift og har en sønn.

Related topics Rådgivning