3 minutters lesing 22 nov. 2021
Mann står på tuppen av Trolltunga

Hvordan skal Vestland realisere potensialet for grønn vekst?

Av Maria B. Helsengreen

Nordic Sustainability Consulting Lead, Partner/Principal, Consulting, EY Norge

Partner og leder for EYs rådgivningstjenester i Bergen. På fritiden trives jeg best, og er i mitt ess, på en fjelltopp og under turen opp. Både Jotunheimen og Vestlandet er favoritter i familien.

3 minutters lesing 22 nov. 2021
Relaterte temaer Rådgivning

I prosjektet Grøn region Vestland har EY, på oppdrag fra Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, kartlagt over 250 innovasjonsprosjekter. Dette for å etablere Vestlandsporteføljen.

I2020 utarbeidet EY på oppdrag fra et bredt partnerskap Vestlandsscenarioene 2020: Dette var en scenarioanalyse for utvikling av grønn verdiskaping, verdikjeder og fremtidige arbeidsplasser i hele regionen. I oppfølgingsprosjektet Grøn region Vestland 2021 har EY konkretisert hvordan aktørene sammen kan realisere mulighetene for grønn omstilling i fylket.

Vestlandsscenarioene satt retningen for Vestland. For å nå foretrukket scenario i 2030 må vi lykkes med å redusere klimautslippene, skape nye grønne jobber, øke eksport og øke verdiskapingen. Vestland er i dag utslippsfylket nr. 1, og innsatsen for dekarbonisering må rettes inn mot det som skaper størst effekt: Prosjekter innen industri, olje og gass, sjøfart og veitrafikk.

Grøn region Vestland har derfor kartlagt over 250 prosjekter innen grønn næringsutvikling i Vestland, og med disse prioritert og utviklet Vestlandsporteføljen bestående av 16 grønne huber. Vestlandsporteføljen er de prosjektene i Vestland som har størst potensiale for å redusere klimautslipp, skape de grønne arbeidsplassene, ta ledelsen i nye grønne verdikjeder og skape de største ringvirkningene. Rapporten avdekker samarbeidsmuligheter på tvers av verdikjeder i fylket, mellom offentlige og private aktører, samt akademia. Hubene må samarbeide for å realisere industriell symbiose, som vil gi økt konkurransekraft gjennom utslippskutt og kostnadsreduksjoner.

Realiseringen av hubene vil sikre at Vestland tar ledertrøyen i dekarbonisering og utviklingen av viktige grønne verdikjeder. Over 17.000 grønne potensielle arbeidsplasser er identifisert. De nye verdikjedene må bygges og skaleres for å bli nye norske industrier. Dette vil kreve utstrakt samarbeid for å bygge et nytt energisystem og grønn infrastruktur mellom hav og land.

For at Vestland skal lykkes med omstillingen er det fire kamper som må vinnes:

  • Det må bygges verdensledende grønne huber gjennom industriell symbiose. Vestlandsporteføljen identifiserer 16 slike viktige huber, som det haster med å få realisert.
  • Vestland må ta posisjonen som den globalt ledende havregionen. De nye verdikjedene er havbaserte – og Vestland kan ta ledertrøyen i disse.
  • Det må bygges innovativ grønn infrastruktur. Realiseringen av potensialet er avhengig av grønn infrastruktur mellom hubene, og tilstrekkelig kraft for å gjennomføre prosjektene.
  • Og til slutt; øke tempoet gjennom prioritering og best samarbeidsrigg. Ingen kan klare det grønne skiftet alene. Aktører på tvers av verdikjeder og bransjer må gå sammen for å øke tempoet for gjennomføring, og samarbeide for å utløse synergier gjennom industriell symbiose.

Sammendrag

Grøn region Vestland har analysert over 250 innovasjonsprosjekter i Vestland, hva som er status for de nye grønne verdikjedene, samt prioritert og utviklet Vestlandsporteføljen, som består av 16 grønne huber. Hubene må samarbeide for å realisere industriell symbiose, fordi dette i sin tur vil gi økt konkurransekraft gjennom utslippskutt og kostnadsreduksjoner. Realiseringen av hubene vil sikre at Vestland tar ledertrøyen i viktige grønne verdikjeder, og kan skape over 17.000 grønne arbeidsplasser. Estimert investeringsbehov er 225 milliarder kroner.

Om denne artikkelen

Av Maria B. Helsengreen

Nordic Sustainability Consulting Lead, Partner/Principal, Consulting, EY Norge

Partner og leder for EYs rådgivningstjenester i Bergen. På fritiden trives jeg best, og er i mitt ess, på en fjelltopp og under turen opp. Både Jotunheimen og Vestlandet er favoritter i familien.

Relaterte temaer Rådgivning