Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hvordan gründere kan forvandle tilgangen til sikkert drikkevann

Med riktig støtte kan gründere og investorer spille en større rolle i å bringe sikkert og rimelig drikkevann til millioner av mennesker.

Relaterte temaer Corporate responsibility
Forurenset bekk i et slumområde
(Chapter breaker)
1

The better the question

Hvordan kan et drypp bli til en foss?

Skalering av safe water enterprises (SWEs) som et bedre svar på vannkrisen.

Se for deg et liv uten sikkert drikkevann. Det er ikke lett. De fleste av oss tar det for gitt at vi bare kan skru på kranen og fylle et glass. Men det er ikke realiteten for nærmere en fjerdedel av verdens befolkning — de 2,1 milliarder menneskene som fortsatt mangler tilgang til sikkert drikkevann i dag.

Med halvparten av alle sykehussenger i lavinntektsland okkupert av mennesker med vannbårne sykdommer, er det vanskelig å overdrive viktigheten av å nå FNs mål for bærekraftig utvikling om rettferdig tilgang til sikkert og rimelig drikkevann for alle innen 2030.

Selv om nåværende endringshastighet ikke er rask nok til å nå målet i 2030, ser EY grunnlag for optimisme i det økende antall gründerbedrifter som innoverer nye modeller for tilveiebringelse av sikkert drikkevann til underutviklede samfunn.

Med det samme potensialet for øyet engasjerte Unilever et EY-team til å hjelpe dem med å utvikle en dypere forståelse av disse nye modellene, samt deres økonomiske og driftsmessige levedyktighet. Etter å ha levert nesten 100 mrd liter sikkert drikkevann til mer enn 55 millioner mennesker gjennom Pureit-merket, ønsket de å vite hvilke modeller som, med riktig fokus og investering, kunne være i stand til å levere sikkert drikkevann innenfor rekkevidde av hundrevis av millioner flere mennesker.

Gutt og lastebil foran vannstasjon
(Chapter breaker)
2

The better the answer

Omdefinering av avkastningen for rent vann

Nytt lys over SWE-selskapers kapitaleffektivitet med en "magisk målestokk" som bedre muliggjør investeringer for større skala.

Unilever trengte å evaluere et SWE-selskaps kapasitet til å skalere og bli fullstendig selvforsynt. Utfordringen var mangelen på rammer eller metoder for å analysere dynamikken i SWE-selskapers forretningsmodell. I tillegg, i en begynnende sektor med mange tilnærminger tilpasset lokale markedsforhold, kunne ikke forskjellige modeller sammenlignes "like-for-like."

Disse modellene kan variere - fra en indisk SWE som bruker klortilsetning til å behandle vann til en annen i Amerika som bruker omvendt osmose (RO) og har dramatiske høyere kostnader. Hvordan kan du finne en metode for å sammenligne epler med epler?

Det viser seg at en måte er å finne opp en helt ny målestokk — en som ikke bare letter direkte sammenligning mellom forskjellige SWE-modeller, men også radikalt endrer hvordan SWE-selskapers vekstpotensiale og investeringsverdi skal evalueres.

Påvirkning av avkastning på investert kapital

Den nye målestokken er Impact Return on Invested Capital (IROC), som, i tilfelle med sikkert drikkevann, representerer antall menneskers daglige vannbehov som kan bli møtt per tusen dollar investert kapital.

Det som gjør dette nye perspektivet så verdifullt og viktig, er at mer tradisjonelle investorberegninger, som avkastning på investert kapital (ROIC), ikke er tilstrekkelige til å vurdere kapitaleffektiviteten til SWE-selskaper. For eksempel tar ikke ROIC hensyn til SWEs hensiktsmessige avveininger, som ofte med intensjon kjører så nært breakeven som mulig for å redusere prisene til kundene.

Med innovasjon som er helt avgjørende for å oppnå rettferdig tilgang til sikkert drikkevann for alle, har ikke verden råd til å overse noen modeller med potensiale til å fremskynde denne tilgangen. Ved å kombinere IROC og ROIC åpnes slusene for en ny og bredere tilnærming til å bygge og evaluere forretnings- og investeringssaker som bidrar til å beskytte mot den muligheten.

EYs imponerende kombinasjon av strategisk innsikt, analytisk styrke og pragmatisme har vært avgjørende for å posisjonere Unilever til å følge en rekke verdifulle partnerskap.
Clive Allison
Global Director, Innovation & New Business Models, Unilever
Rent vann Afrika India
(Chapter breaker)
3

The better the world works

Endre liv med sikkert drikkevann

SWE-selskaper skaffer sikkert og rimelig drikkevann til millioner av mennesker.

Å bruke IROC for å blande perspektiver og skape en balansert målsetning er bare en av syv innsikter fra EYs prisbelønte analyse av forretningsmodell-dynamikken til flere av verdens ledende SWE-selskaper i India, Afrika og Latin-Amerika.

Konsolidert i Hvordan kan en dråpe bli til en foss?  — en felles rapport (pdf) med Unilever som ble lansert under World Water Week i Stockholm i august i fjor — lyste denne innsikten vei for SWE-selskaper som betjener hundrevis av millioner mennesker og akselererer fremgangen mot målstningen om rettferdig tilgang til sikkert drikkevann for alle.

Målestokk er avgjørende

I tillegg til å fremheve behovet for investorer som er forberedt på å ta et mer balansert syn på SWE-selskapers potensiale til å generere avkastning, illustrerer rapporten også hvor avgjørende målestokken er for å oppnå ekte bærekraft; og hvordan målestokk på sin side avhenger av å finne den beste "tilpasningen" til en bestemt blanding av markedsforhold.

For eksempel, mens RO kan være "gullstandarden" for vannrensing, utelukker den hva folk har råd til å betale for vann. Dermed blir RO automatisk utelukket som et skalerbart, bærekraftig alternativ i visse deler av verden. Den kan til og med være unødvendig på steder hvor det å gjøre vann brukbart kun krever fjerning av biologiske patogener. Samlet sett gir denne innsikten råd om at SWE-selskaper skal passe seg for ikke å overprosjektere sine forretningsmodeller.

Med dette og andre kraftige og praktiske tips håper EY og Unilever å fremme investorenes forståelse av og tillit til SWE-sektoren: å illustrere flere levedyktige veier til målestokk, å stimulere til større investeringer samt å fremme ytterligere kapasitetsbyggende støtte bak SWE-selskaper med stort potensiale.

Virksomhetene som ligger til grunn for rapporten vår, betjener allerede mer enn 15 millioner mennesker. Det er vår felles tro at vi knapt har skrapet på overflaten av hva disse — og andre som dem — kan oppnå. Med riktig fokus og støtte, har de potensialet til å skaffe sikkert og rimelig drikkevann innen rekkevidde for flere millioner mennesker som befinner seg nederst i pyramiden.