EY/ Ethics Hotline

EY/ Ethics Hotline er en metode for å rapportere oppførsel som kan være uetisk, ulovlig, i strid med profesjonelle standarder eller på andre måter uforenelig med EY Global Code of Conduct

Før du kontakter EY/Ethics, oppfordrer vi deg til å vurdere hvorvidt du kan ta henvendelsen din direkte med noen i EY.

Hvis du ikke føler deg komfortabel med å gjøre det, eller ikke vet hvem du skal kontakte, kan du lage en rapport til EY ved å bruke EY/Ethics Hotline (online eller via telefon), som også inneholder informasjon om hvordan EY vil svare på rapporten din.

Den nettbaserte rapporten vil i første omgang bli rutet til EthicsPoint, en uavhengig tredjepartsvert for EY/Ethics Hotline. Den vil deretter bli videresendt av EthicsPoint til passende Quality & Risk Management-personell eller intern juridisk rådgiver hos EY for gjennomgang og etterforskning. Samtaler til EY/Ethics kan besvares av EthicsPoint eller av EY hotline-personell, avhengig av land.