Våre startups

Se og lær om selskapene som har deltatt i programmet og blitt «Amplified». 

Akseleratorprogram høsten 2023

 • Renasys

  Renasys er et klimateknologiselskap med formål å akselerere avkarboniseringen av avløpsbransjen. Gjennom avansert finpartikkelfiltrering muliggjør de karbonhøsting, som reduserer CO2-utslipp og støtter overgangen til energiproduserende ressursgjenvinningsanlegg. Deres innsats bidrar til å bekjempe klimaendringer og sikre bærekraftige vannressurser. 

  Les mer om Renasys

 • Syrenna

  Syrenna bruker WaterDrones til å samle inn, bearbeide og visualisere undervannsdata, slik at det blir mulig å ta beslutninger basert på vitenskap i sanntid. Med brukervennlig teknologi og fleksible design tilbyr de høykvalitets, tilgjengelig data for å møte kundenes behov, som fremmer vitenskapelig forståelse og informert beslutningstaking i ulike bransjer. 

  Les mer om Syrenna

 • Vilda

  Vilda gir råd om energitiltak til boligeiere og bistår med finansiering og gjennomføring. De utvikler en plattform for enkel igangsetting av klimavennlige energioppgraderinger, noe som kan føre til økonomisk besparelse og reduserte karbonavtrykk. 

  Les mer om Vilda

 • Farmforce

  Farmforce tilbyr SaaS-løsninger for å støtte miljøvennlig jordbruk og forbedrede levekår for bønder. Plattformen deres gjør data om til nyttige verktøy, som forbedrer godkjent landareal, samfunnseffekter, finansielle muligheter for bønder og kundeforståelse, samtidig som det bidrar til miljøbeskyttelse. 

  Les mer om Farmforce

 • Over Easy Solar

  Over Easy Solar er et norsk selskap som utvikler, produserer og leverer forhåndsmonterte solcelleenheter for enkel installasjon på grønne og flate tak. Deres patentsøkende teknologi løser viktige utfordringer, og gjør solenergiinstallasjoner vedlikeholdsfrie og brukervennlige. 

  Les mer om Over Easy Solar

 • Vilje Bionics

  Vilje Bionics er et helseteknologiselskap som utvikler et mobilt hjelpemiddel for å støtte arm- og håndfunksjon hos personer med funksjonsnedsettelser. Målet er å fremme livskvalitet og like muligheter ved å involvere brukere og fageksperter i utviklingen. 

  Les mer om Vilje Bionics

 • Pre Aid

  Pre Aid har i samarbeid med Helse Møre og Romsdal, utviklet en innovativ løsning som fører til raskere oppstart av behandling i akutte situasjoner og dermed bidrar til å bedre det akuttmedisinske tilbudet. 

  Les mer om Pre Aid

 • Kelpinor

  Kelpinor dyrker tang og tare i stor skala som innsatsfaktor til mat, energi og materialer. 

  Les mer om Kelpinor

Akseleratorprogram våren 2023

 • ClimatePoint

  ClimatePoints metodologi er utviklet i samarbeid med Leiden University og samsvarer med ledende internasjonale ESG-rammeverk og -rapportering. Gjennom en dynamisk og interaktiv LCA-tilnærming, er de i stand til å forutsi, kvantifisere og verifisere virkningen av bærekraftsløsninger og -investeringer.

  Les mer om ClimatePoint

 • Celsia

  Celsia er et norsk SaaS-selskap med kontorer i Oslo, København og Berlin, tuftet på ideen om at bærekraft skal være mer datadrevet og at tid skal brukes på å bli mer bærekraftig, ikke på rapportering. Ved bruk programvare reduserer man byrden med å måle og rapportere bærekraft på en måte som er datadrevet, kompatibel og i samsvar med standarder og beste bransjepraksis.

  Les mer om Celsia

 • Envelope 1976

  Envelope1976 handler om bærekraft, da de finner det avgjørende å endre holdningen til produksjon og forbruk i moteindustrien. Merkevarens DNA er bygget på deres valg av materialer, design og fargepalett – alt tidløst, miljøbevisst og naturlig. Det er ikke bare materialet som kan påvirke tidslinjen til et plagg, det er også viktig at designet holder, og at man kan oppdage nye måter å style plaggene sine på.

  Les mer om Envelope 1976

 • Innomar

  Innomar utvikler havteknologi for fiskeri, akvakultur, havmetrologi datafangst og marine operasjoner. Selskapets hovedprodukt er en dataplattform fra ("DigiCatc") som kommuniserer med Innomars egen smartbøyer og marine IOT-enheter og sensorer. Dette muliggjør sporbarhet, overvåking av bøyer og festet utstyr, samt innsamling og analyse av havdata over og under overflaten, avhengig av tilkoblet utstyr og/eller utstyr.

  Les mer om Innomar

 • Lifeness

  Lifeness er en sosial entreprenør – noe som betyr at de som selskap styrer systematisk mot mål om samfunnseffekt på like linje med økonomisk effekt. Som kjent er overvekt nøkkelen til en rekke livsstilsrelaterte sykdommer og en av våre aller største samfunnsutfordringer. Gjennom å forenkle behandling av overvekt og livsstilssykdommer vil Lifeness bidra positivt for enkeltmennesker og behandlere, så vel som for samfunnet.

  Les mer om Lifeness

 • Pinsj

  Pinsj er en kompromissløs grønn plattform, hvor vi ønsker å bidra til et mer inkluderende og bærekraftig friluftsliv. Her kan du både leie utstyr, leie ut ditt eget, kjøpe og selge. I tillegg finner du masse inspirasjon til reparasjon og vedlikehold av turutstyr.

  Les mer om Pinsj

 • Vake

  Vake er et norsk maskinlæringsselskap innenfor satellittveiledet «Maritime Domain Awareness». Vake skiller seg fra andre satellittdataanalyseselskaper med sitt rene maritime fokus, et fokus som gjør dem unikt posisjonert til å avdekke og gi dyptgående innsikt på tvers av flere maritime datakilder.

  Les mer om Vake

 • Vandre

  Vandre er et teknologiselskap som gjør det mulig for merkevarer å ta del i gjenbruksmarkedet uten å endre sin kjernevirksomhet. Ved å gjøre gjenbruksmarkedet enkelt og lønnsomt vil insentivet for å lage langtidsholdbare produkter øke, og behovet for råvarer reduseres. Vandres løsning oppmuntrer til en omstrukturering av hele tekstilindustrien. Dette betyr mindre avfall, mindre utslipp, og en mer bærekraftig forretningsplan for merkevarer og produsenter.

  Les mer om Vandre

 • Whee!

  Whee! tilbyr utleie av lastesykkeler som kan erstatte mange bilreiser. Denne lastesykkelen er bygget for å frakte passasjerer og ting. Syklene e er bygget for 180-200 kg last og kan, i motsetning til hva man har lov til på en vanlig sykkel, frakte en voksen passasjer. Tjenesten er bygge på idéen om å skape en mer bærekraftig livsstil i urbane og tettbygde strøk.

  Les mer om Whee!

Akseleratorprogram høsten 2022

 • Consigli

  Gjennom en tjenesteplattform som tilbyr innsiktsdrevet planlegging og prosjektering av bygg ved hjelp av kunstig intelligens og matematisk optimering, utvikler Consigli «selvprosjekterende ingeniører». Samarbeid med store etablerte aktører har gitt tilgang til verdifull data og kunnskap til å basere programvareutviklingen på, i tillegg har de som driver Consigli lang erfaring fra både byggenæringen og dataverdenen. Dette gjør at Consigli vet hvilke utfordinger som skal løses, og hvordan de skal løses.

  Les mer om Consigli

 • Greentech Innovators

  Matproduksjon er utfordrende, og den krever tusenvis av arbeidstimer, liter vann og hektar land. En tredjedel av maten går til spille årlig og slipper ut 3,3 milliarder tonn CO2 i atmosfæren. Dagens løsninger på dette problemet gir nyttige produkter som energi, organisk gjødsel eller biogass, men samtidig går viktige næringsstoffer tapt. Hva om man kunne bruke matavfallet i produksjonen av nye fôringredienser? Greentech Innovators frigjør næringsstoffene fra matavfallet og gjør dem om til proteiner og omega-3-rike mikroalger, og oppgraderer matsvinn til næringsrik fôr.

  Les mer om Greentech Innovators.

 • Intoto

  Været blir villere, våtere og heftigere. Vannmiljøer blir mer og mer sårbare. Da trenger samfunnet vanndata i store mengder; informasjon og kunnskap, formidlet slik at det går an å forholde seg til det. Det er hva Intoto leverer. Intoto betyr total innsikt. Med en banebrytende digitale plattform samler Intoto data som forteller hva som skjer i elver, fjorder og havner – på en måte som er lett å forstå, lett å bruke og lett å forholde seg til.

  Les mer om Intoto.

 • Invertapro

  Invertapro er det fremste norske insektoppdretts- og avlsselskapet, med fokus på ende-til-ende prosesser rundt produksjon av gule melorm (Tenebrio molitor). Grunnlagt i 2016 med en visjon om å bygge en sirkulær økonomi ved å bruke insekter til effektivt å behandle og oppsirkulere lokalt tilgjengelig organisk avfall (industri, catering og husholdning) hentet fra avfallshåndteringsselskaper, til proteinrikt fôr og matingredienser. Biprodukter brukes til å produsere gjødsel godkjent for økologisk landbruk.

  Les mer om Invertapro.

 • Shapemaker

  Shapemaker redefinerer ingeniørprosesser for å passe en bærekraftig fremtid, og starter med telekommunikasjonsinfrastruktur. Forbedring av telekommunikasjonsinfrastruktur og dekning vil være helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Shapemaker er et deep-tech B2B SaaS-selskap som gir ingeniører muligheten til å korte ned ingeniørprosessen fra uker til minutter. Shapemaker sin løsning er nøkkelen til å sikre bedre dekning rundt om i verden. Som en del av løsning optimaliserer Shapemaker også tårnstrukturen for å redusere karbonavtrykket.

  Les mer om Shapemaker.

 • Spoor

  Spoor is a fast growing software company on a mission to enable industry and nature to coexist. Spoor´s software uses cutting-edge computer vision and AI to detect, track, and classify birds in wind farms to help developers and operators gain insights and guide mitigation measures.

  Les mer om Spoor.

 • Undervisningsplan

  Undervisningsplan gir deg det du trenger for å gå ut med inspirerende undervisning - hver dag. Gjennom hele skoleåret får du ukentlige undervisningsopplegg for småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Du får også oversikt over hva som rører seg i skole-Norge, og tilgang til vårt intuitive planleggingsverktøy. Fagfornyelsen er ivaretatt i alle ledd, og alt ligger klart til deg.

  Les mer om Undervisningsplan.

 • Norse Feedback

  Norse have developed the worlds first dynamic feedback tool. The company was prominently mentioned by the Norwegian Minister of Health in the annual hospital speech 2018 and received the 2019 Innovation Award from the Norway Regional Health Authority. Norse Mental Health and Substance Use is the first feedback system that dynamically adjusts to the respondents answers based on their resources and problem areas. Norse has been developed in close collaboration with therapists and patients, and is revised every two years. We aim to reduce reliance on paper-based use of forms and questionnaires.

  Les mer om Norse Feedback.

 • Kastel

  I 2011 var vi en gjeng sko entusiaster som ble lei av å gå med sneakers som var utviklet for varmere strøk og ikke tilpasset de våte værforholdene vi har her i Norge. Frem til dette punktet var det eneste alternativet vi hadde å gå med våte sneakers eller kraftige støvler. Den ene manglet beskyttelse fra det våte kalde været, og den andre manglet stil. Derfor lanserte vi Kastel med et mål om å lage sko som ville gi oss komfort og beskyttelse uten å måtte ofre stil.

  Les mer om Kastel.

 • Loopfront

  Ideen om Loopfront oppsto under et stort byggeprosjekt med miljøambisjoner. Da vi oppdaget at det ikke fantes digitale verktøy for ombruk av byggematerialer eller inventar, ble målet om en bærekraftig, sirkulær bygg- og eiendomsnæring til et selskap. Vi tror på sirkulær økonomi som en måte å leve på, drive forretninger og lede organisasjoner på, og vi er opptatt av sirkulær forvaltning av ressurser, som skåner miljøet både lokalt og globalt.

  Les mer om Loopfront her.

Akseleratorprogram våren 2022

 • 7analytics

  7Analytics er en norsk klima-tech startup og vinneren av Byggenæringens Innovasjonspris i 2021. Selskapet har som mål å bygge et unikt økosystem for planleggingsfasen, der tema som overvann og skred er viktige fokusområder. 

  Selskapet ble startet opp i Bergen for snart 2 år siden, men har allerede etablert partnerskap med viktige selskap som Multiconsult, Skanska, Fremtind, StormGeo og Bergen kommune. 

  Les mer om 7analytics.

   

   

 • 50-til-100

   

  50 til 100 skaper møteplasser og nettverk for 50-plussere som vil bidra i verdiskapningen i samfunnet og selv få en andel av det som skapes. Dette skjer gjennom kobling med innovasjon, utvikling og entreprenørskap, enten i etablerte virksomheter eller i oppstartsmiljøer.

  Les mer om 50 til 100.

   

 • Edelmark

  Edelmarks vision is to be a key player in the green shift by developing technologies and  promoting effective processes that use organic waste or Bioresources as raw material to produce valuable products that promote  organic farming, while addressing environmental challenges related with waste disposal.

  Les mer om Edelmark

   

 • Empower Eco

  Disruptive ideas often come into form at the conjunction between two completely disparate ideas. And so is the case for Empower. At a party hosted by a carbon credit enterprise, Wilhelm Myrer (Empower’s founder) had a conversation that resulted in an idea that snowballed into what Empower is today.The idea was to combine plastic recycling with blockchain.

  Les mer om Empower Eco

 • Fauna

  We know that a large group of consumers want to live sustainably. Still, many of them find it difficult to know which brands and products actually are environmentally friendly.

  At Fauna, we want to make it easier for you to find brands which offer sustainable alternatives. And we want to reward your conscious choices. Therefore, we have created a guide for shopping green products and a loyalty program that rewards you with bonus points.

  Les mer om Fauna

   

 • Gamingkontakten

  Vi vet også at mange barn er redde for at spillingen skal bli tatt fra dem. Ved digital en-til-en-oppfølging bidrar vi til å motvirke sosial tilbaketrekning og skaper trygge arenaer for utvikling og økt mental helse hos sårbare unge gamere. Gamingkontakten har fokus på at gaming er en plattform for mestring, fellesskap og glede. Vi ønsker ikke å ta fra barna gledene ved gaming. Tvert imot bruker vi spillingen aktivt for å bli kjent med barna og bidra til å bygge et trygt fundament slik at de skal klare å delta på andre arenaer som skole, andre fritids- og sosiale aktiviteter. 

  Ved å kombinere online-kommunikasjon via mikrofon, fysiske møter og samlinger ser vi at ferdigheter som samarbeidsevner, kreativitet, mestring, læring og empati kommer til syne hos ungdommene.  

  Les mer om Gamingkontakten

 • Grasp

  Grasp har utviklet en løsning som lar pasienter og helsepersonell registrere, overvåke og analysere pasientopplevelser i sanntid. Vårt mål er å erstatte dagbøker, spørreskjema og andre verktøy som i dag benyttes for selvrapportering, og legge til rette for økt nøyaktighet og effektivitet i behandlingen av pasienter.

  Les mer om Grasp

 • Kaos

  Med et brennende engasjement for å lage bedre produkter til småbarnslivet og med stor respekt for planeten og miljøet, etablerte vi KAOS i 2014. Vi har opprinnelig bakgrunn fra kommunikasjon, design og digital merkevarebygging, men lanserte vår egen nettbutikk og vårt første produkt, KAOS Ransel, i 2015. Det første partiet med sekker ble levert i garasjeanlegget under leiligheten vår. Lageret var hjemme i alle kriker og kroker, og vi pakket ordre på kveldstid etter at vår “ordentlige jobb” var overstått og ungene var lagt. Med babyer på armen var vi midt i vår egen målgruppe. Alle produktene vi har utviklet har oppstått fra et reelt behov vi selv har hatt som foreldre, og med en unektelig trang for å endre en industri til det bedre.

  Les mer om Kaos

 • Mycela

  As designers and producers, we need to rethink our whole manufacturing process and challenge the use of traditional materials with high environmental cost, found in everyday objects. By using a living organism like fungi, we are able to transform local and low-valued waste such as wood chips, cardboard, textile, seashells or cellulose pulp into a strong and 100% natural material.Fungal material is an honest and regenerative alternative that can help nurture the planet back to health. By introducing the material back to nature after use, we return nutrients back to the soil - closing the circle.

  Les mer om Mycela

 • Norwegian Rain

  Reduce, Reuse, Recycle, Repair and Respect resonates right with the current zeitgeist. For us at Norwegian Rain, it has always been our mantra. No negative footprints, if we can help it. Our current collection highlights just that. Creating objects of desire is a cornerstone of human evolution. It enriches our lives and connects the patrons to the artisans. Sometimes though we tend to go overboard. This collection is all about the appreciation of life through functionally beautiful things on one side and the conservation of nature by making the right choices during this process. We are reducing our consumption by reusing and recycling existing stocks to respectfully aid in the repair of our environment.

  Les mer om Norwegian Rain.

 • Sensonomic

  At Sensonomic we are committed to bringing actionable insight for adaptive agriculture. We work with large agricultural organisations and their owners, helping them immediately adapt operations to changing conditions for efficient, profitable, and sustainable farming.

  Our vision is to create resilient food systems through enabling profitable and responsible production. In short, we are future-proofing farming.

  Les mer om Sensonomic

Akseleratorprogram høsten 2021

 • Agrosense

  "Agrosense er en høyteknologisk bedrift som bruker forskningsbasert og avanserte analysemetoder for å optimalisere og gi nøyaktige planer til bondens jordbruk. Vi gir bonden mer informasjon, mer nøyaktighet og skreddersydde anbefalinger. Med hjelp av avanserte analyser av data fra droner, satellitter og andre patenterte sensorer vil vi kunne gjenkjenne behov og problemer."

 • Auk

  "Auk ble grunnlagt i 2018 og er den første helautomatiske plantedyrkeren. Ved å styre vann, lys og næring skaper Auk optimale dyrkeforhold året rundt. Dette muliggjør at privatpersoner kan dyrke planter og grønnsaker selv når man er bortreist eller på ferie, og unngå å kaste produkter som dør ut. Dette bidrar til å redusere matsvinn og skaper bevissthet rundt forbrukeres ansvar."

 • Jodacare

  "Jodacare ønsker å styrke menneskeverd til personer med demens, personer med ulike utviklingshemminger og deres relasjon til helsepersonell og egen familie. Ved å gi denne sårbare gruppen mennesker en sammenheng i tilværelsen ved bruk av bilder og dialog ser vi at det skaper ro for tjenestemottakeren og deres familie. Jodacare er en digital løsning for samhandling mellom alle som trenger daglig informasjon om hverdagen til en de er glad i. Gjennom web eller mobilapp, kan man dele hverdagsøyeblikk sikkert mellom nærstående, helsepersonell og den man ønsker å ta vare på."

 • New Movements

  "Today, about 95% of almost 25 billion pairs of shoes produced every year end up in the world’s landfills – a mass of waste that can’t be re-used because these shoes are simply not designed to be fully recyclable. And the greenhouse gases emitted to produce them are through the roof. We can’t accept that’s just how it’s done. Not anymore. We need new movements to replace old traditions that can no longer sustain us – or the planet. 

  Through our work, we create a chic, timeless shoe, with sustainability designed into it – and waste designed out of it. The goal is for nothing to end up polluting nature. Because sustainability needs to be the norm. Not the exception. And it starts with each one of us: when the responsibility gets personal, the impact becomes global. We’re just one company. One movement toward a better world. When you walk a mile in these shoes, you take the movement forward. You make waves. And you inspire new movements."

 • Nion

  "NION ble lansert i juli 2020 med formål å tilby lavterskel psykologisk veiledning til de som trenger det, via chat, video eller fysiske møter. Selskapet ønsker å bidra til å dekke behovet for de som ikke er tilstrekkelig syk nok til å få en henvisning til psykolog og som ikke har økonomiske rammer til å dekke slik behandling selv. Samtalepartnerne har mastergrad i klinisk- og helsepsykologi som arbeider til vanlig landet rundt på ulike behandlingsinstitusjoner."

 • Norske Mikrohus

  "Vi i Norske Mikrohus har høyt fokus på design og utvikling. Alle mikrohusene bygges på fabrikken på Økern i Oslo. Vi er stolte av å produsere i Norge, for norske forhold.  Mikrohusene våre består av miljøvennlige, norske materialer, er energieffektive og etterlater et minimalt fotavtrykk. Dette gjør vi fordi vi bryr oss om godt håndverk og vil ta hensyn til miljøet. Et mikrohus kan brukes som helårsbolig, hytte eller anneks. Det kan plasseres på egen eiendom, i en hage, eller på en tomt avtalt med grunneier. Sett det på fjellet om vinteren, ved sjøen om sommeren eller ved lakseelva om høsten."

 • Northern Playground

  "Tekstilbransjen er verdens nest mest forurensende bransje, og skaper elendighet for mennesker og miljø i store deler av verden. Vi måtte ta et valg: Enten legge om driften radikalt eller legge ned. Vi valgte det første og bestemte oss for å ta noen grep som virkelig betyr noe. 

  «Alle» klesmerker sier de er bærekraftige, men så lenge forretningsmodellen er å selge mest mulig klær vil bærekraftstiltak bety lite. Faktum er at det ikke finnes miljøvennlige tekstiler (uansett hva du har hørt). Det eneste som vil gjøre en virkelig forskjell er om du og jeg kjøper færre klær.

  Vårt mål er derfor å bidra til at du minsker forbruket ditt av klær. Det gjør vi gjennom å utfordre hele forretningsmodellen til tekstilbransjen. Mens «alle» andre jobber for å fortelle deg at årets produkter er bedre enn fjorårets, skal vi jobbe for at du beholder klærne dine lenge. Helst for alltid. Vi går fra planlagt foreldelse til planlagt forlengelse."

 • Plantsauna

  "Plantsauna ble stiftet i 2019 og er en dampløsning som minimerer bruk av sprøytemidler på jordbærplanter. Ved å plassere stiklinger i en Plantsauna maskin, desinfiseres de før utplanting. Løsninger bruker kun et kammer, strøm og vann for å forme damp. Ikke bare dreper maskinen skadedyr og bakterier, men den sikrer og større avlinger på jordbærplanter."

 • Provida Medical

  "We founded Provida Medical AS with one goal in mind: providing a high-quality, smart, and reliable products for professionals. Our passion for excellence has driven us from the beginning, and continues to drive us into the future. We know that every product counts, and strive to offer the best products from the world's most respected manufactures. Combined with our specialised competence, we can ensure that all products that we deliver are compliant with national legislation."

 • Seagems Norway

  "Seagems Norway is a seafood ingredients company founded on the knowledge of what we do. Our mission is to create high-quality seafood ingredients in the most sustainable way possible.

  The founders and management team behind Seagems Norway, have long traditions in valorization of residual raw materials from fisheries in the creation of value-adding flavor- and nutrition ingredients.

  Our passion for the ocean has put sustainability at the core of our operations, benefitting the entire seafood value chain, and bringing sustainable seafood ingredients to the global market."