22 apr. 2021
shopping av sko mobilbetaling med kort

Merverdiavgift på e-handel i EU

Av Toril Haarr

Manager, Global Trade, Indirect Tax, EY Norge

Dedikert avgiftsrådgiver, med fokus på gode kunderelasjoner og bistand av høy kvalitet.

22 apr. 2021
Relaterte temaer Global trade Skatt

1. juli 2021 trer nye merverdiavgiftsregler for salg av varer til forbrukere i EU i kraft.

Oppsummering
  • Salg av varer til forbrukere i EU kan under gjeldende regelverk medføre registrering og rapportering for merverdiavgift (MVA) i hvert kjøperland i EU.  
  • Formålet med de nye reglene er å forenkle avgiftshåndtering, og redusere den administrative byrden for bedrifter som selger varer til EU-forbrukere.

Hvordan vil de nye merverdiavgiftsreglene for salg av varer til forbrukere i EU påvirke deg og din bedrift? Vi besvarer spørsmålene knyttet til håndtering av MVA. 

Hva går de nye reglene ut på?

De nye reglene omhandler en forenklet MVA-registrering og rapportering for salg av varer til forbrukere i EU, både når varene sendes innad i EU og innføres fra tredjeland (f.eks. Norge).  

Hvem gjelder reglene for?

Reglene gjelder alle fysiske og digitale bedrifter og markedsplasser (inkl. norske), som selger varer til forbrukere i EU.

Når trer disse reglene i kraft?

Reglene trer i kraft 1. juli 2021.

Er de nye reglene obligatoriske?

Nei. Bedriftene kan fremdeles bruke eksisterende EU MVA-registreringer, og fortsette å rapportere MVA på samme måte som tidligere.

Hva er de største endringene?

  • Salg til forbrukere i flere EU-land kan rapporteres gjennom MVA One Stop Shop (OSS)-registrering i ett EU-land, noe som betyr at selgeren unngår flere MVA-registreringer i EU.
  • Avgiftsfritaket ved innførsel av varer med lav verdi (opp til € 22) avvikles. Samtidig innføres avgiftsfritak ved innførsel av forsendelser med verdi opptil € 150 for selgere registrert for MVA Import One Stop Shop (IOSS).
  • Digitale markedsplasser som formidler salg av varer til forbrukere i EU, kan få ansvar for MVA-rapportering og betaling i EU.

Hva er IOSS?

IOSS kan anvendes dersom varene sendes fra tredjeland (f. eks. Norge) for salg til lokale forbrukere i flere EU-land. Selger kan da avgiftsregistrere seg ved IOSS i ett importland, og rapportere MVA for salg i flere land gjennom en MVA IOSS-registrering. Det innføres forenklet tolldeklarering av varer ved IOSS-registrering.

Er det noen begrensninger i forbindelse med IOSS?

Ja, IOSS har en verdibegrensning på € 150.

Hva er OSS?

OSS er en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for MVA i EU, som gjelder for levering av varer innad i EU. Fordelen med OSS er at selgeren slipper å avgiftsregistrere seg i flere EU-land. Istedenfor kan man bruke OSS-portalen for å rapportere MVA for salg i flere EU-land til skattemyndighetene i kun ett land. Denne ordningen kan eksempelvis benyttes av norske bedrifter som importerer sine varer gjennom ett EU-land (eller har et sentrallager i ett EU-land), for distribusjon til forbrukere i flere land i EU.

Hva er forskjellen mellom OSS og IOSS?

OSS gjelder for salg av varer innad i EU, mens IOSS vil gjelde for salg av varer innført fra tredjeland. Anvendelse av IOSS avgrenses med verdi på € 150, mens OSS kan brukes uansett verdi på forsendelser.

Finnes det andre alternativer til IOSS for det tilfellet hvor varer til EU-forbrukere sendes fra utenfor EU?

Ja. Det innføres en spesiell ordning for speditører (samt postoperatører og andre tollagenter) som deklarerer varer med lav verdi ved innførsel til EU. Kjøper har da ansvaret for at import-MVA betales til myndighetene. Dette gjøres ved at speditør bistår med forenklet tolldeklarering av varene, krever inn import-MVA fra kjøper og betaler denne til myndighetene. Det er da speditøren som rapporterer import-MVA til myndighetene. 

Dersom man bruker alternativet til IOSS ved import av varer, er det fremdeles en verdibegrensning?

Ja, på lik linje med IOSS vil verdibegrensning på € 150 fortsatt gjelde dersom innførsel av varer er foretatt i forbrukerens navn.

Hvordan skal MVA håndteres dersom bedriften selger varer til EU-forbrukere gjennom en digital markedsplass?

For å fastslå om den digitale markedsplassen er formidler av salget til forbruker, må avtalevilkårene mellom selger og online markedsplass vurderes. Online markedsplasser som formidler salg av varer til EU-forbrukere, har også ansvar for MVA-rapportering og betaling i EU i stedet for selger. Digitale markedsplasser kan anvende både OSS og IOSS.

Kan man bruke en tidligere MVA-registrering i EU for de nye rapporteringsordningene (IOSS og OSS)?

Det vil ikke være mulig å benytte eksisterende MVA-registreringsnummer for forenklet rapportering etter 1. juli 2021. Det betyr at bedrifter blir nødt til å søke om et eget IOSS/OSS nummer. 

Ta direkte kontak med vårt team:

  • Narve Løvø, Associate Partner, tlf.: +47 982 06 238
  • Toril Haarr, Staff, tlf.: +47 456 01 192
  • Delphine C. Priot, tlf,: +47 916 45 857

Sammendrag

Aktører i e-handelsbransjen bør sette seg inn i de nye MVA-reglene i EU, for å sikre riktig og optimal avgiftshåndtering etter 1. juli 2021. Planlegging og iverksettelse av nødvendige tiltak (f.eks. OSS- og IOSS-registrering) kan være tidskrevende, og bør påbegynnes i god tid. 

Om denne artikkelen

Av Toril Haarr

Manager, Global Trade, Indirect Tax, EY Norge

Dedikert avgiftsrådgiver, med fokus på gode kunderelasjoner og bistand av høy kvalitet.

Related topics Global trade Skatt