IFRS

International Financial Reporting Standards (IFRS) er utviklet av International Accounting Standards Board, standardorganet til IFRS Foundation. IFRS-stiftelsens mål er å utvikle IFRS-standarder som bringer global åpenhet, ansvarlighet og effektivitet til finansmarkedene.

Bli med i samtalen
 

LinkedIn Twitter

 Ser du etter globalt IFRS-innhold? 

Besøk vårt globale innholdssenter for å få innsikt i de internasjonale standardene for finansiell rapportering. 

Besøk det globale IFRS-innholdssenteret nå (EN) 

Norske IFRS-publikasjoner

I tillegg til våre globalt anerkjente IFRS-publikasjoner og verktøyene "EY International GAAP®", IFRS Outlook, IFRS Developments, Anvendelse av IFRS og IFRS Core Tools, har vi også gitt ut en bok om IFRS på norsk.

 • IFRS i Norge – en håndbok

  IFRS i Norge - en håndbok (2018) er en av få bøker skrevet på norsk om IFRS og er forfattet av en rekke ressurspersoner i EY. Boken gis ut på Fagbokforlaget og er tilgjengelig for salg via forlagets nettside.

  Ved å bruke flere eksempler i artiklene, har 2018-utgaven av IFRS i Norge – en håndbok fått en mer praktisk tilnærming enn den mer regnskapsfaglige vinklingen i tidligere utgaver.

  Boken er en artikkelsamling som redegjør for og illustrerer anvendelsen av IFRS i praksis, og vil være et godt supplement til internasjonal IFRS-litteratur for de som arbeider med IFRS til daglig. Den faglige tilnærmingen til temaene kombinert med stiliserte og praktiske eksempler gjør at boken også er godt egnet som lærebok i finansregnskapskursene på masterstudiene i revisjon og regnskap.

  IFRS i Norge – en håndbok inneholder omtale av samtlige nye standarder som har trådt i kraft de senere årene i tillegg til et eget kapittel om den nye standarden for leieavtaler.

  Boken består av seks deler: Presentasjon, Interesser i andre selskaper, Verdsettelse og nedskrivning, Inntekter og kostnader, Finansielle instrumenter og Andre temaartikler. Hver del består av flere artikler om relaterte emner og standarder.

  Bakgrunn

  Selskaper med børsnoterte egenkapital- og gjeldsinstrumenter, og enkelte andre, utarbeider delårsrapporter og årsregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Finansiell rapportering etter IFRS medfører betydelige utfordringer for regnskapsprodusenter, revisorer og brukere av regnskapet. Formålet med IFRS i Norge er å redegjøre for sentrale standardtekniske og praktiske problemstillinger.

 • Praksisundersøkelsen

  I årets praksisundersøkelse kartlegges regnskapspraksis med fokus på blant annet IFRS 16 Leieavtaler.

  EY har i en årrekke gjennomført en praksisundersøkelse om regnskapsrapporteringen til selskaper notert på Oslo Børs. Undersøkelsen retter søkelyset mot trender og praksis på utvalgte områder. Årets undersøkelse retter søkelyset mot IFRS 16, den nye standarden for leieavtaler. Med utgangspunkt i årsregnskapene for 2018 og delårsregnskapene for første kvartal 2019 har vi har sett nærmere på hvordan foretak har opplyst effektene av IFRS 16, og hvilke valg foretakene har gjort i forbindelse med overgangen. Vi har også sett nærmere på hvordan foretakene har tilpasset bruken av alternative resultatmål. Som en del av undersøkelsen har vi også sett på utvalgte temaer knyttet til presentasjon i regnskapene.

  Undersøkelsen kan lastes ned her (pdf, 974kb)

 • Nyhetsbrev

Direkte til innboksen din

Hold deg oppdatert med vår redaktørs utvalgte nyhetsbrev. 

Abonner

Kontakt oss