Pressemelding

17 mar. 2022

IKEA topper SHE Index 2022

IKEA tar førsteplassen i SHE Index – Powered by EY, ti plasser opp fra i fjor. Selskapet topper 2022 utgaven av likestillingsindeksen etterfulgt av Crayon og Nordea Liv, på henholdsvis andre og tredjeplass.

Relaterte temaer Corporate responsibility

IKEA tar førsteplassen i SHE Index – Powered by EY, ti plasser opp fra i fjor. Selskapet topper 2022 utgaven av likestillingsindeksen etterfulgt av Crayon og Nordea Liv, på henholdsvis andre og tredjeplass.

IKEA har forpliktet seg til å oppnå reell likestilling. Det betyr at selskapet skal sørge for at kvinner og menn har de samme mulighetene, og at det skal være lik fordeling mellom menn og kvinner i alle land, på alle nivåer og i alle stillinger, også i styrer og utvalg.

Videre legger IKEA vekt på at en bedre kjønnsbalanse kommer alle til gode. Det innebærer i tillegg å få flere kvinner inn i mannsdominerte roller, og flere menn inn i kvinnedominerte roller. Arbeidet har gitt resultater, og i år vinner IKEA SHE Index med en score på 98 poeng, opp hele 9,5 poeng fra i fjor.

- Topplasseringen på SHE Index er først og fremst en fin bekreftelse på at vi er på riktig vei med arbeidet vårt. Det er en ære for oss som selskap og en stor anerkjennelse til alle våre fantastiske medarbeidere, som sørger for at likestilling, inkludering og mangfold blir mer enn bare fine ord i IKEA Norge. Dette er en motivasjon for å fortsette på dette viktige arbeidet, sier Monica Bogstad, Country People & Culture Manager IKEA Norge.

Det er 124 bedrifter fra Norge, Sverige og Finland som deltar i årets indeks, hvorav 111 av selskapene har mer enn 50 ansatte.

Ambisjonen er å ytterligere ekspandere internasjonalt.

- Indeksen er global, så alle bedrifter som ønsker å jobbe målrettet med mangfold og likestilling kan benytte indeksen helt uavhengig av hvilket land de opererer i, sier Astrid Skaugseth, administrerende direktør i SHE.

Gjennomsnittscoren for 2022 er på 71 poeng, opp hele 4 poeng sammenliknet med gjennomsnittet av selskapene som deltok i fjor. Det er et godt bevis på at selskapene beveger seg i riktig retning

-  SHE-indeksen skal være et verktøy for bedrifter som ønsker å jobbe strukturert og langsiktig med mangfold og inkludering. Det viktigste er derfor ikke å komme høyest mulig på rangeringen eller score, men å se sin egen utvikling over tid.  Samtidig gir spørsmålene i indeksen en sikkerhet i at man arbeider med de riktige initiativene, sier Skaugseth

SHE-indeksen kårer også «beste nykommer» og «bedriften som har hatt størst framgang». I år ble beste nykommer TrønderEnergi Kraft, mens Crayon ble bedriften med mest fremgang. Sistnevnte økte sin score med hele 18,3 poeng fra i fjor.

Det er revisjons- og rådgivningsselskapet EY som bearbeider data til SHE-indeksen og CEO for EY i Norge, Christin Bøsterud, mener at den er et viktig verktøy for å skape varig endring.

– I 2022 står ESG på agendaen til de aller fleste selskaper, og «S-en», det sosiale aspektet som inkluderer nettopp likestilling, har ofte havnet litt i «bakleksa», men nå er også dette på vei oppover på agendaen, sier Bøsterud, og fortsetter:

- I Norge liker vi å tenke at vi er langt fremme innen likestilling, men antallet kvinnelige ledere knapt endret seg de siste ti årene. Vi tror det å motivere næringslivet til å se likestilling, mangfold og inkludering -  som en vesentlig del av ESG agendaen og forretningsdrivere, bidrar til endring. Mangfold og inkludering har positiv effekt på alle deler av en virksomhet, enten det dreier seg om økonomiske parametere, kunde- og ansatte tilfredshet eller innovasjon og nyskaping, sier Christin Bøsterud.

Se 2022-rapporten med hele indeksen på www.sheindex.com