Pressemelding

8 sep. 2022 Oslo, NO

Uttalelse om fremtiden til organisasjonen EY

EYs strategiske vurdering av virksomheten har kommet videre i prosessen. EYs ledere vil nå sende anbefalingen om en deling av selskapet i to distinkte og tverrfaglige organisasjoner, til partneravstemming.

Pressekontakt
Jesper Almström

Regional Managing Partner, Nordics - Danmark, Finland, Norge, Sverige

Jesper leder vår nordiska verksamhet och arbetar med transaktioner inom en rad olika branscher, både lokalt och internationellt.

Christin E. Bøsterud

Country Managing Partner, Nordic Chief Sustainability Officer, EY Norge

Christin er advokat med en PhD innen etikk. Hun er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer – inklusive ledelse. Bonde og hestejente.

Finn Ole Edstrøm

Partner, Leder for Assurance, EY Norge

Partner i revisjon, sportsidiot og opptatt av å bidra til å løse kundenes utfordringer, samt å bidra til å utvikle talentene til å bli morgendagens ledere.

Frithjov Angel Nerby

PR- og kommunikasjonssjef, EY Norge

Skaper positiv endring gjennom strategisk kommunikasjon og gode historier. Bruker helst fritiden på kjøkkenet, med progrock på platespilleren.

EYs strategiske vurdering av virksomheten har kommet videre i prosessen. EYs ledere vil nå sende anbefalingen om en deling av selskapet i to distinkte og tverrfaglige organisasjoner, til partneravstemming. Neste steg er å sikre ytterligere informasjon til partnerne, i forkant av voteringen. Vi regner med at denne fasen vil vare ut året, slik at voteringen, som vil skje landbasert, kan avsluttes tidlig i 2023.

Etter en grundig vurdering av flere alternativer, mener vi at denne retningen vil møte et forretningslandskap i endring, bygge virksomheter som redefinerer bransjen, bidra til spennende nye muligheter og skape langsiktig verdi for våre kolleger, våre kunder og samfunnet for øvrig.

EY er stolt av arven som en ledende, global tjenesteorganisasjon. Verden er i endring, og vi må tilpasse oss for å fortsette en sterk utvikling og oppnå vårt fulle potensiale, samtidig som vi ivaretar behovene til alle våre interessenter.

Vi ser frem til å dele vår modige visjon for fremtiden, og jobbe tettere med EYs kunder, ansatte, partnere og interessenter, for å styrke formålet om å «building a better working world».