EY Lars Mørch Hunskaar

Lars Mørch Hunskaar

Senior Manager, Financial Accounting Advisory Services, Assurance, EY Norge

Dedikert regnskapsrådgiver. Kvalitet og kunde i fokus. Småbarnsfar og turentusiast

Fokusområder IFRS
Kontor Oslo, NO

Lars har ca 10 års erfaring som revisor og regnskapsrådgiver for norske og internasjonale selskaper. 

Hans hovedfokus er å bistå kunder som skal på børs eller nylig har gått på børs med ulike problemstillinger knyttet til IFRS og finansiell rapportering.

Lars opptrer også jevnlig som foredragsholder på ulike regnskapskurs både internt og eksternt

Lars er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH.

Kontakt Lars