Foto av Linn Anker-Sørensen
Det er alltid mulig å skape ‘gamechangere’ innen din bransje. Tverrfaglighet, mangfold og en god porsjon kreativitet vil være viktige ingredienser for å skape morgendagens forretningsmuligheter.

Linn Anker-Sørensen

Senior Manager, Tax & Law, EY Norway

Linn er jurist med en PhD om innovative forretningsmodeller – inklusive plattform-selskaper. Hun er opptatt av koblingen mellom EU-rettens utvikling og bruk av teknologi som verktøy for næringslivet.

Linn er nordisk leder av EYs gruppe for desentralisert finans (DeFi). Hun jobber i krysningsfeltet mellom tradisjonelle forretningsjuridiske spørsmål og hvordan teknologi kan effektivisere prosesser hos banker og kommersielle aktører. Linn er opptatt av hvordan utviklingen av nye «tokenifiserte» finansielle instrumenter faller inn under dagens regelverk – både i Norge og Europa, i tillegg til hvordan bruk av teknologi kan forbedre compliance funksjoner, som anti-hvitvasking. 

Med sin akademiske bakgrunn har Linn vært del av det ledende juridiske forskningsmiljøet innen bærekraftig næringsliv og finans. Flere av hennes artikler er publisert nasjonalt og internasjonalt, deriblant monografien ‘Corporate Groups and Shadow Business Practices’ som publiseres med Cambridge University Press i 2021.

Linn har en master i rettsvitenskap fra 2009, med fordypning i internasjonale forretningsjuridiske kontrakter og selskapsrett. Hun underviser på det juridiske fakultet i Oslo om utvalgte konsernrettslige spørsmål, og på Universitetet i Luxembourg om konsernsvar over landegrenser og bruk av teknologi i internprisingssaker.

Building a better working world – Slik utgjør Linn en forskjell

Vi står midt i en teknologisk evolusjon som skaper nye muligheter og nye ansvarsområder for næringslivet. Vi ser en utvikling mot plattform-økonomi og bygging av økosystemer. På samme måte som våre kunder ønsker å være relevante overfor sine kundegrupper ved å ta i bruk ny teknologi eller anvende teknologi på en ny måte, jobber vi i EY aktivt med å utvikle gode teknologiske løsninger som kan bidra til å løse morgendagens behov. Jeg tror på tverrfaglige løsninger som i sum bidrar til å ‘build a better working world’ for våre kunder. Slik bruker jeg arbeidsdagene mine til å se rundt neste sving sammen med dyktige kollegaer for å kunne bidra til å finne de beste rettslige løsningene på morgensdagens juridiske spørsmål.  

Kontakt Linn