Bilde av Ragnhild Bergan Grimstad
Jeg er opptatt av å gi kundene våre den beste rådgivningen i møte med komplekse problemstillinger knyttet til finansiell rapportering og transaksjoner i kapitalmarkedet.

Ragnhild Bergan Grimstad

Manager, Assurance, Financial Accounting Advisory Services, EY Norge

Dedikert og løsningsorientert rådgiver. Fokus på kvalitet og effektive prosesser.

Ragnhild har siden 2018 jobbet i EY sin enhet for IFRS-rådgivning og kapitalmarkedsforhold. 

Hennes hovedfokus er å hjelpe kunder med formidling av finansiell informasjon i forbindelse med børsnoteringsprosesser, oppkjøp og implementering av nye regnskapsstandarder. Hun er opptatt av å forstå kundens behov for å komme frem til praktiske og velfungerende løsninger som gir langsiktig verdi. 

Ragnhild er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Building a better working world – slik utgjør Ragnhild en forskjell

"Rapportering av finansiell informasjon med høy kvalitet er viktig for å opprettholde velfungerende kapitalmarkeder. Jeg bidrar til å skape tillit ved å hjelpe kundene våre å gi brukerne av regnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling".

Kontakt Ragnhild