Kan digitale verktøy sikre byggebransjens fundament?

8 minutters lesing 21 mai 2019

Vis ressurser

Innen bygg, anlegg og prosjektering har mange nølt med å ta i bruk digitale løsninger. Det blir stadig viktigere å ta grep.

Ifølge FN lever rundt 55 prosent av verdens befolkning i byområder; innen 2050 vil dette tallet ha steget til 68 % – en økning på rundt 2,5 milliarder mennesker.

Ettersom behovet for nye bygninger og urban infrastruktur bare forventes å øke, vil bygg- og anleggssektoren trenge å gjennomføre betydeligere effektiviseringstiltak for å kunne møte den økende etterspørselen.

I den globale spørreundersøkelsen vår om bygg- og anleggssektoren, Global Construction and Engineering Survey, ønsket vi å finne ut hva sektoren gjør for å møte disse utfordringene, hva man tror vil komme i neste omgang og hvordan man i bransjen ser på fremtiden.

Å identifisere morgendagens behov, i dag

Bransjen vet at den må endre seg for å møte morgendagens behov, men den er heller dårlig forberedt og tradisjonelt treg med å handle. Spørreundersøkelsen vår avslører at bare 25 % av firmaene har en digital strategi, og bare 9 % føler seg klare.

Lav investering

67 %

av aktørene i sektoren bruker mindre enn 1 % av omsetningen på forskning og utvikling.

Byggebransjen er en av de siste til å endres. Men endringen kommer. Hvis selskapene ikke har råd til å investere i digitale løsninger, vil andre fylle tomrommet.

Sektoren har endret seg lite siden 1970-tallet. Lavt investeringsnivå innebærer begrensede muligheter for å ta tak i innarbeidede og lite effektive rutiner og metoder knyttet til tidsbruk, kostnader, sikkerhet og kvalitet i prosjektene. Byggebransjen er en av de siste sektorene som endres. Men endringen kommer. Hvis selskapene ikke har råd til å investere i digitale løsninger, vil andre fylle tomrommet.

En viktig årsak til denne mangelen på fremskritt er minimale profittmarginer – typisk 2 % sammenlignet med gjennomsnittet på 30 % i andre bransjer.

Når marginene er små, kan det å skulle bruke 1 % på digitale oppgraderinger og innovasjon virke som en drøy investering — men å unnlate å investere i slike løsninger vil bare gjøre vondt verre; World Economic Forum anslår at en økning i produktiviteten på bare 1 % vil kunne gi byggebransjen besparelser på 100 milliarder dollar i året.

Bransjen står dessuten overfor en lang rekke utfordringer i tillegg til lav produktivitet. Det kan være vanskelig å prioritere blant ulike behov og krav, særlig når raske teknologiske endringer gjør fremtidsbildet usikkert. Presserende behov kan omfatte alt fra dårlig integrasjon mellom systemer til ledelsens mangelfulle forståelse for betydningen av ny teknologi.

Å bygge opp et digitalt entreprenørselskap

Selv for et firma som aktivt investerer i digital transformasjon, er det mye som må gjøres, samtidig som målet fortsetter å flytte på seg. Vi har identifisert fire viktige steg som aktører i bygg og anlegg bør ta for å styrke sine sjanser for langsiktig suksess:

1.  Fokuser på langsiktighet

Med aksjeeiere og interessenter som ofte vil ha raske resultater, kan det være fristende å fokusere på å løse kortsiktige problemer heller enn å tenke stort, særlig når utviklingen er usikker. Men et firma kan ikke effektivt utnytte teknologi uten å ha en god langsiktig strategi.

En vellykket langsiktig strategi krever at du først diskuterer og utfordrer virksomhetens strategiske retning. Deretter kan du definere hvor virksomheten skal befinne seg i fremtiden, ut fra de forretningsmodellene som vil skape varig verdi.

Presset om å reagere på de løpende utfordringen forsterkes av nykommere med forretningsmodeller som truer med å omvelte bransjen. For eksempel fungerer et amerikansk selskap som ende-til-ende-leverandør, fra forsyning til distribusjon — fra å få produsert enkeltdeler og satt sammen forhåndsproduserte moduler i egne fabrikker, til å få disse fraktet til byggeplassen og få utført all byggeaktiviteten, inkludert prosjektstyring, konstruksjon, maskin- og elektroarbeid. Selskapet har laget sin egen forsyningskjede, som gjør det i stand til å kutte distribusjonskostnader, ha kontroll med framdriftsplanen, og bruke teknologi til å designe, produsere og installere. Denne modellen gjør byggingen mer produktiv, effektiv og rimeligere. Men den krever en betydelig kapitalinvestering, som til nå har presset bransjen til å hente inn over en milliard dollar i kapital for å investere i anleggsinfrastruktur.

Samtidig har et entreprenørselskap i Kina, som også bygger offsite og frakter til anlegget, bygget et 57-etasjers modulbygg på bare 19 dager. Ved å bruke modulmetoden kan entreprenører redusere byggeperioden betydelig og gi eierne mer brukstid, tilby en konsekvent, kvalitetskontrollert, «trimmet» produksjonsprosess og også redusere karbonfotavtrykket.

Slike eksempler på produktivitet og effektivitet kaster lys over hvor viktig det er å handle raskt for å holde seg flytende, samtidig som de demonstrerer hvor avgjørende det er, uavhengig av strategi, å fokusere på maksimal fleksibilitet i det lange løp. Ny teknologi – og nye konkurrenter – vokser fram så raskt at det innebærer høy risiko å velge en strategi som fokuserer på én enkelt teknologisk løsning. I stedet bør virksomhetene bygge digitale løsninger inn i alle aspekter av virksomheten for å oppnå maksimal innsikt, noe som gjør dem i stand til å identifisere nye muligheter og trusler i verdikjeden.

2. Utnytt fordelene med systemintegrasjon, raskt

Bygg og konstruksjon er en kompleks prosess som krever tilgang til store mengder informasjon, som deretter må lenkes sammen på en måte som gir mening for aktuelle interessenter. Å lykkes med dette krever forståelse for hvordan man samler inn, lagrer og analyserer data på en innsiktsfull og praktisk måte.

Teknologien gir flere muligheter: Droner kan følge med på hva som skjer på byggeplassen. Små, bærbare enheter kan følge med på arbeidernes bevegelser, og RFID (radiofrekvens-identifisering) kan kontrollere hvordan utstyret blir utnyttet. Nye datakilder kan kombineres for å gi prosjektledere mer innsikt enn noen gang. Men når ny teknologi utvikler seg så raskt i en bransje som tidligere har vært preget av lite databruk, kan det bli tøft å innføre den nye teknologien.

Firmaene bør finne måter å skape, lagre og sammenstille data på, selv om verdien av dette kanskje ikke ennå er helt åpenbar. Dette innebærer at organisasjoner bør utvikle en datastrategi som dreier seg om en digital kjerne for å oppnå maksimal analytisk innsikt og effektivitet i driften. Se over IT-kapasiteten for å konsolidere og integrere viktig dataflyt og oppnå digital transformasjon fra ende til ende!
Gjennom effektiv digital styring av lønn og fakturering kan man raskt spare kostnader – og samtidig oppnå større nøyaktighet og bedre etterlevelse av regelverket. Derfor har vi introdusert tjenester for applikasjonsstyring av utbetalinger (PAMS) for bransjekundene våre. Denne digitalt automatiserte løsningen for fakturabehandling for bygg og anlegg bruker robotautomatisering og dataintegrering for å strømlinjeforme drift og frigjøre verdier.

Vi har allerede sett resultatene til kundene våre, når det gjelder nivå på prosesseringen, gå fra de laveste i bransjen på 30 % til nærmere 99,5 % – og gjennomsnittlig tid for prosessering gå ned fra 60 til 7 dager – alt takket være effektiv systemintegrering. I neste omgang bør man vurdere å endre systemet for fordringer og gjeld fra en fast til en variabel kostnad. For en konjunkturavhengig bransje som bygg og anlegg, kan slike tiltak innebære forbedret margin i nedgangstider.

Etter hvert vil dette legge til rette for automatisering og større effektivitet. Med en vellykket digital transformasjon følger automatisering av interne prosesser. Og selvsagt kan innsparingene investeres i ytterligere forbedringer – og vise skeptiske interessenter at konseptet faktisk virker.

Vi har allerede opplev at våre kunders resultater innen prosessering har gått opp fra de laveste i bransjen på 30 % til nærmere 99,5 % – og den gjennomsnittlige behandlingstiden går ned fra 60 til 7 dager – alt takket være effektiv systemintegrering. I neste omgang bør man vurdere å gjøre om systemet for fordringer og gjeld fra en fast til en variabel kostnad. For en konjunkturavhengig bransje som byggebransjen vil dette ha stor verdi i mulige nedgangstider.
Etter hvert vil dette gi muligheter for automatisering og ytterligere effektivisering. Med en vellykket digitalisering følger automatisering av interne prosesser. Og selvsagt kan de oppnådde innsparingene investeres i flere forbedringer – og samtidig vise skeptiske interessenter at konseptet faktisk fungerer.

3. Identifiser, tiltrekk deg og hold på kandidatene med den rette kompetansen

Ingen teknologi i verden fungerer uten folk som vet å bruke den. Dette innebærer at ledere vil måtte utvikle eller tiltrekke seg den rette kompetansen, om de vil ha fullt utbytte av sine digitale investeringer.
Enhver effektiv, langsiktig digital strategi må ha fokus på kontinuerlige prognoseanalyser. For å legge grunnlag for bedre og mer informerte beslutninger, må virksomhetene identifisere nøkkelindikatorer ved hjelp av dataanalyser, kunstig intelligens og kognitive applikasjoner. Dette betyr at man må ha de rette folkene til å levere og verifisere analysene.

Data fra spørreundersøkelsen vår tyder på at bransjen står overfor betydelige utfordringer på dette området – der respondenter har pekt på at fire av de fem viktigste generelle utfordringene som står i veien for endring, involverer kompetanse.

Det er flere løsninger på disse problemstillingene: Bedrifter kan trene opp kompetansen internt, utvide og forbedre ansettelsespraksisen, hyre inn firmaer med den nødvendige ekspertisen eller finne nye måter å samhandle med nye partnere i det større økosystemet. Alt dette kan kreve ekstra investeringer – og ytterligere tillitsbygging overfor interessentene.

Det har vært kostbart for bransjen å løse produktitivitetsproblemer og bevege seg bort fra tidkrevende manuelle prosesser – og det har ført til betydelig mistillit i forsyningskjeden. For eksempel kan PAMS vinne støtte fra øverste hold ved å erstatte kjedsommelige, repetitive oppgaver med oppgaver som tilfører organisasjonen verdi. I et svært konkurransepreget arbeidsmarked der erfaring fra arbeidsplasser i økende grad blir sett som en viktig differensiator, kan slike forbedringer gjøre det enklere å ansette og holde på de rette folkene.

Siden bransjen henger etter andre på visse områder, kan det å tiltrekke seg den rette kompetansen være avgjørende for langsiktig suksess. Men, når man gjør dette, vil man fort se forskjellen. Dette er et vendepunkt for selskaper som vil gjøre byggebransjen like attraktiv for digitalt orienterte kandidater som andre ledende teknologiområder.

4. Jobb smart for å vinne tillit

Det er utfordrende å endre driften og metodene man har innarbeidet over lang tid, til en modell som egner seg for en digital framtid. Utdaterte systemer finnes i overflod, og interessentene holder ofte fast ved tradisjonelle måter å gjøre ting på. Å få oppslutning for endring innebærer å vinne interessentenes tillit – både internt og eksternt, fra byggeledere til leverandører. Dette gjelder i høy grad for byggebransjen. Slik det er nå, er forsyningskjeden for et stort anlegg ofte basert på mistillit – aktører, eiere, utviklere, leverandører og entreprenører må alle håndtere stor risiko, og det forekommer ofte at de skyver risiko over på andre parter.

Om tilliten kan bygges opp, vil denne fragmenteringen i forsyningskjeden kunne løses og danne en viktig plattform for å realisere betydelig effektivitet. Samhandling mellom ulike aktører i verdikjeden kan fokusere på delt læring, og forbedre produktiviteten og levere resultatene via «verdikjede-tilgjengelige plattformer».

For eksempel kan blokkjedeteknologi gi en ny og unik plattform for å endre forretningsmodeller og gjøre det mulig for organisasjoner å dele og samarbeide innenfor ett enkelt, sikret nettverk. Å ta i bruk en blockchain-aktivert plattform kan også gjøre det mulig for organisasjoner å forholde seg tydelig til den bredere agendaen. Dette igjen gjør det mulig for ledere å innta en innovativ og sunn holdning til systemdesign. Slik kan virksomheten styrke sin konkurranseevne når bransjen er i rask endring.

Dette kan særlig tilføre verdi til den strengt regulerte og komplekse byggebransjen. Vår plattform for digitalt håndtrykk bygger på blokkjedeteknologi og er designet for integritet, åpenhet og felles tillit. Den tilbyr én enkelt, verifiserbar, sikker kilde for all juridisk, kommersiell og teknisk dokumentasjon, som kun kan redigeres med godkjenning fra alle deltakende parter.
Slike samarbeidende systemer har tillit i sin kjerne, og de gjør det mulig for alle parter å konsentrere seg om å jobbe sammen for å utvikle løsninger som leverer reelle resultater. Og med den voksende befolkningens konstant økende etterspørsel, vil bransjen kan hende ikke klare å levere uten dette samarbeidet.

Varig digital suksess

I likhet med alle store endringer i forretningsdrift, signaliserer funnene fra spørreundersøkelsen vår at både engasjement fra ledelsen og implementering nedenfra er avgjørende hvis bygg- og anleggssektoren skal respondere effektivt på utfordringene som vokser fram. Det krever både investering og tålmodighet å finne en ny kultur for å tenke og jobbe. Det er ingen snarveier.

Og samtidig som man må se langsiktig på det, så er tiden for endring inne nå. Uten å starte på reisen til digital transformasjon i dag, vil virksomheten kanskje ikke overleve i morgendagens nye digitale verden — den kan mangle den analytiske innsikten og den digitale fleksibiliteten til å tilpasse seg.

Å være entreprenør har lenge handlet om å bygge noe som varer – det samme gjelder den digital strategien.

.

Sammendrag

Bygg- og anleggssektoren må tilpasse seg for å møte etterspørselen fra en verden som er i ferd med å endre seg radikalt. Hvis sektoren kan overvinne bransjens utfordringer når det gjelder støtte fra ledelse og interessenter, utdatert teknologi, kompetanse og integrering, kan den dra full nytte av mulighetene ny teknologi gir, og oppnå betydelige produktivitetsgevinster.

Om denne artikkelen