Forenzní datová analýza

Ať už se jedná o podvody, vyšetřování ze strany vlády nebo regulačních orgánů, porušení smluvních nároků nebo soudní spory, organizace se spoléhají na pomoc od týmů forenzní datové analýzy (FDA) společnosti EY.

Nabídka specializovaných služeb EY

Týmy společnosti EY propojují rozsáhlé oborové zkušenosti se znalostmi datové analytiky, které pomáhají podnikům odhalit a vyšetřit případy porušení bezpečnosti osobních údajů, podvodů, plýtvání, zneužití, korupce, nedodržování předpisů a počítačové kriminality, ale jsou nápomocny i při reakcích na regulační nebo soudní opatření. Profesionálové společnosti EY používají strojové učení, zpracování přirozeného jazyka a automatizaci robotických procesů a disponují hlubokými znalostmi v oblasti domén.

Týmy společnosti EY využívají analytické nástroje, které pomáhají organizacím identifikovat slabiny v jejich interních kontrolách, zvyšují transparentnost procesů a zlepšují porozumění podnikatelským rizikům. Snížením pravděpodobnosti a závažnosti ztrát mohou klienti společnosti EY snížit náklady spojené s dodržováním předpisů. Kromě toho pomáhají organizacím zvýšit provozní efektivitu tím, že aplikují poznatky z compliance oblasti na širší rizika a obchodní iniciativy.

Forenzní datová analýza společnosti EY poskytuje organizacím faktické důkazy, které potřebují k přijetí rozhodnutí v oblasti právních věcí a compliance, či k zaměření svého vyšetřování na nejdůležitější oblasti, čímž přispívají k lepším výsledkům.

 • Reakce na soudní spory a šetření ze strany regulačních orgánů

  Vzhledem k rostoucím objemům dat, která jsou odhalována během soudních sporů, rozhodčích řízení a šetření regulačních orgánů, podporují týmy EY vedoucí pracovníky právních a compliance oddělení analýzou různých zdrojů dat s cílem odhalit odkazy, vzorce a anomálie a předložit důkazy v použitelné formě v soudním řízení. Týmy, které využívají dlouholeté zkušenosti v práci s regulačními orgány, orgány činnými v trestním řízení a stranami sporu, přinášejí strategické myšlení a pomáhají organizacím formulovat jejich reakce na soudní a rozhodčí spory a šetření ze strany regulačních orgánů. Profesionálové společnosti EY spolupracují s interními a externími poradci, jakož i s dalšími zúčastněnými stranami, aby identifikovali, shromažďovali, uchovávali a analyzovali relevantní data. To pomáhá snižovat provozní zátěž organizace, protože interní realizace těchto projektů je mimořádně náročná na pracovní sílu.

  Služby zahrnují:

  • Digitální forenzní služby a vyšetřování
  • Řízení nároků a nápravy škod
  • Modernizace právního oddělení

  Stáhněte si  forenzní datovou analýzu společnosti EY a získejte další podrobnosti v brožuře o dodržování zákona a předpisů (Legal and Compliance Response)  (pdf).

 • Správa integrity dat

  Využívání dat a technologií přináší řadu rizik, která mohou způsobit významné narušení podnikání. To zesiluje i skutečnost, že předpisy o ochraně osobních údajů a soukromí se na celém světě zpřísňují. Ochrana soukromí a IT bezpečnost směřují ke společnému cíli, kterým je ochrana citlivých informací. Kromě narušení soukromí a bezpečnosti s sebou může používání umělé inteligence a datové analytiky přinést i další obavy týkající se dodržování předpisů a compliance. Týmy EY provádějí analýzy dokumentů a smluv, forenzní výslechy, digitální forenzní analýzy, forenzní datové analýzy a další analýzy za účelem identifikace různých scénářů porušení ochrany údajů a předpisů. Vyšetřování a dotazy vedené forenzními datovými týmy EY se zaměřují na širokou škálu potenciálních příčin narušení ochrany dat, jako je jejich odstraňování a přenos, šifrování, zneužití třetí stranou, či chyby v umělé inteligenci a analytických procesech.

  Služby zahrnují:

  • Digitální forenzní služby a vyšetřování
  • Přezkum AI a analýzy dat
  • Mapování a správa dat
  • Due diligence údajů o dodavatelích
  • Ochrana osobních údajů a compliance
  • Obnova dat

  Pro více informací si stáhněte naše brožury:

 • Řízení právních a compliance rizik

  Týmy společnosti EY využívají analýzy k tomu, aby organizacím pomohly účinně identifikovat, předcházet a napravovat rizika související se zákonnými a dalšími compliance požadavky tím, že pomáhají vedoucím pracovníkům identifikovat slabiny v interních kontrolách a lépe porozumět podnikatelským rizikům. Týmy EY spolupracují s organizacemi na snížení pravděpodobnosti a závažnosti ztrát, jež vyplývají z nedodržování pravidel, ať již cestou behaviorální analýzy pro identifikaci varovných signálů, implementací monitorovacích programů pro detekci nedodržování předpisů či provádění analýz nápravných opatření. Kromě toho pomáhají organizacím zvýšit provozní efektivitu tím, že aplikují compliance poznatky na širší rizika a obchodní iniciativy.

  Služby zahrnují:

  • Řízení rizik vyplývající z chování zaměstnanců
  • Exam management
  • Digitální monitorování smluvních podmínek
  • Prevence ztrát

  Pro více informací si stáhněte naše brožury:

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.