Transakční forenzní služby

Náš tým transakčních forenzních služeb pomáhá klientům a jejich právním poradcům při identifikaci a řízení finančních, provozních a reputačních rizik v oblasti fúzí a akvizic. 

Co EY nabízí?

V průběhu životního cyklu transakce pomáháme našim klientům a jejich poradcům identifikovat a řídit rizika a příležitosti spojené s fúzemi či akvizicemi Před samotnou transakcí (před-transakční fáze) asistujeme při analýze finančních parametrů v kupno-prodejní smlouvě (SPA) a souběžně pomáháme identifikovat a řídit reputační a regulatorní rizika vyplývající z dosavadní obchodní činnosti předmětu akvizice. Po uzavření transakce (post-transakční fáze) pomáháme našim klientům identifikovat a řešit sporné oblasti transakce, a nastavit interní kontrolní prostředí, které zajistí předmětu akvizice nezbytný soulad s legislativními a regulatorními požadavky (compliance).

Služby v před-transakční fázi

Předpokladem úspěšné transakce jsou dobře připravený prodávající a důsledný kupující. Před uzavřením transakce musí obě strany posuzovat celou řadu rizik, aby minimalizovali riziko ztráty hodnoty transakce. Tato rizika mohou zahrnovat rizika podvodu, korupce, omezení obchodu a vývozu, možné střety zájmů, důvěryhodnost obchodních partnerů, poškozenou reputaci nebo vyšetřování ze strany regulátorů. Ať už vás podporujeme v jakékoliv fázi transakce, naši odborníci Vám pomohou tato rizika řádně ošetřit v průběhu přípravy a před podpisem kupní smlouvy, což napomáhá ochraně a zajištění hodnoty transakce.

 • Forenzní due diligence

  • Provedeme prověrku integrity, včetně prověření klíčových členů vedení a obchodních partnerů
  • Posoudíme rizika, která mohou mít významný reputační nebo finanční dopad (podvody, korupce, praní špinavých peněz, ekonomické sankce nebo střet zájmů)
  • Navrhneme strategie k adresování opakujících se vs. jednorázových rizik, včetně posouzení stávajícího compliance programu a jeho integrace
  • Prověříme veřejné zakázky a související smluvní vztahy (např.  riziko korupce)
  • Zmapujeme běžnou obchodní činnost a otestujeme transakce
 • Poradenství před uzavřením kupno-prodejní smlouvy (SPA)

  • Ve spolupráci s Vámi a Vašimi poradci se zaměříme na dosažení žádoucích výsledků obchodních jednání i prostřednictvím zahrnutí konkrétních ustanovení do kupno-prodejní smlouvy
  • Prodiskutujeme s Vámi výhody různých variant mechanismu kupní ceny (např. „locked box“ vs „completion accounts“)
  • Budeme Vás podporovat při vyjednávání před podpisem kupno-prodejní smlouvy (např. jak přistoupit ke stávajícímu zadlužení, k hotovosti a provoznímu kapitálu; stanovení podmínek dodatečných úprav ceny po uzavření transakce, tj. přiměřené dodateční platby na základě budoucího výkonu, tzv. „earn-out“, a povolený pokles hodnoty, tzv. permitted leakage)
 • Podpora před uzavřením transakce

  • Provedeme zkušební zprovoznění completion (např. čistý pracovní kapitál, dosažené výsledky)
  • Pomůžeme Vám s procesem odhadování při uzavření čistého dluhu a pracovního kapitálu pro stanovení počáteční protihodnoty splatné při dokončení obchodu
  • Ve spolupráci s Vámi a Vašimi poradci se zaměříme na dosažení žádoucích výsledků obchodních jednání i prostřednictvím zahrnutí konkrétních ustanovení do kupno-prodejní smlouvy
  • Prodiskutujeme s Vámi výhody různých variant mechanismu kupní ceny (např. „locked box“ vs „completion accounts“) a pomůžeme Vám s výběrem a implementací pro Vás nejvhodnější strategie
  • Budeme Vás podporovat při vyjednávání před podpisem kupno-prodejní smlouvy (např. jak přistoupit ke stávajícímu zadlužení, k hotovosti a provoznímu kapitálu; stanovení podmínek dodatečných úprav ceny po uzavření transakce, tj. přiměřené dodateční platby na základě budoucího výkonu, tzv. „earn-out“, a povolený pokles hodnoty, tzv. permitted leakage)

Služby v post-transakční fázi

Zkušení hráči v oboru vědí, že samotné uzavření transakce není ani polovina cesty k úspěchu, kterou je potřeba ujít. Míra nejistoty spojená s oceňováním, úpravami hodnoty pracovního kapitálu a celkovými dosaženými výsledky, spolu s vyššími investicemi na rozvíjejících se trzích, vystavují transakční strany významným rizikům i po uzavření obchodu. Úspěšné uzavření obchodu, orientace na finanční a provozní integraci a řízení očekávaných synergií z toho všeho vychází příležitosti, ale i rizika. Týmy společnosti EY Vám po uzavření obchodu pomohou identifikovat, včas reagovat a řešit finanční problémy a problémy související s dodržováním legislativních a regulatorních požadavků (compliance) s cílem dovést obchod do úspěšného konce.

 • Služby v oblasti vyšetřování a compliance

  • Pomůžeme Vám s vytvořením a implementací compliance programu zaměřeného na dodržování legislativních a regulatorních požadavků v oblasti boje proti podvodům (anti-fraud), úplatkářství a korupci (anti-bribery and anti-corruption)
  • Provedeme post-transakční vyhodnocení rizik; poradíme Vám ohledně programů compliance rizik ve vztahu k dodržování legislativních a regulatorních požadavků a zabezpečíme monitorování jejich dodržování
  • Za využití datové analýzy provedeme posílenou due diligence na dodatečných datech ze získaného podniku po uzavření obchodu
  • Provedeme forenzní vyšetřování případných zjištěných podvodů
 • Příprava a kontrola completion accounts

  • Poradíme ohledně výhody a vhodnosti různých variant mechanismu kupní ceny
  • Budeme Vás podporovat při vyjednávání před podpisem kupno-prodejní smlouvy (např. jak přistoupit ke stávajícímu zadlužení, k hotovosti a provoznímu kapitálu; stanovení podmínek dodatečných úprav ceny po uzavření transakce, tj. přiměřené dodateční platby na základě budoucího výkonu, tzv. „earn-out“, a povolený pokles hodnoty, tzv. permitted leakage)
  • Ve spolupráci s Vámi a Vašimi poradci se zaměříme na dosažení žádoucích výsledků obchodních jednání i prostřednictvím zahrnutí konkrétních ustanovení do kupno-prodejní smlouvy
 • Příprava a kontrola completion accounts

  • Provedeme zkušební zprovoznění completion (např. čistý pracovní kapitál, dosažené výsledky)
  • Pomůžeme Vám s procesem odhadování při uzavření čistého dluhu a pracovního kapitálu pro stanovení počáteční protihodnoty splatné při dokončení obchodu
 • Znalecké posudky (nezávislého účetního)

  • Pomůžeme Vám s vytvořením a implementací compliance programu zaměřeného na dodržování legislativních a regulatorních požadavků v oblasti boje proti podvodům (anti-fraud), úplatkářství a korupci (anti-bribery and anti-corruption)
  • Provedeme post-transakční vyhodnocení rizik; poradíme Vám ohledně programů compliance rizik ve vztahu k dodržování legislativních a regulatorních požadavků a zabezpečíme monitorování jejich dodržování
  • Za využití datové analýzy provedeme posílenou due diligence na dodatečných datech ze získaného podniku po uzavření obchodu
  • Provedeme forenzní vyšetřování případných zjištěných podvodů
 • Služby soudních znalců

  • Poskytneme Vám potřební poradenství a podporu při přípravě nebo kontrole completion accounts
  • Poskytneme relevantní odborná stanoviska a identifikujeme podpůrnou dokumentaci požadovaných dodatečných úprav
  • Pomůžeme vedení s přípravou požadavků na informace a podkladovou dokumentaci směřujících na protistranu
  • Připravíme Oznámení o námitkách

Zobrazit zdroje

 • Ke stažení: Transakční forenzní vědy společnosti EY

Kontaktujte nás

Líbí se vám to, co jste viděli? Neváhejte se s námi spojit.